Obežník Medzinárodnej kynologickej federácie číslo 85/2002, zo dňa 16.12.2002

Posudzovanie psov s kupírovanými ušami a chvostami

Pri príležitosti svojho zasadania, ktoré sa konalo 26. – 27. novembra 2002 sa prezídium FCI uznieslo pripomenúť všetkým členským štátom a zmluvným partnerom svoje predchádzajúce rozhodnutia:

Zákon týkajúci sa kupírovania chvostov a uší u psov vo svete nie je jednotný. Môžu sa vyskytnúť tri alternatívy:

1. Krajiny, kde platí absolútny zákaz vystavovania psov s kupírovanými ušami/chvostami:

v takomto prípade, keďže zákony danej krajiny majú najvyššiu autoritu, neexistuje žiadna možnosť vystavovať kupírované psy na výstavách so zadávaním CACIB.

2. Krajiny, kde je v platnosti zákaz chovať kupírované psy spolu s obmedzeným zákazom vystavovať takýchto psov:

v tomto prípade psy plemien, ktoré sú zvyčajne kupírované môžu byť vystavované, ak sú dodržané špecifické požiadavky obmedzeného zákazu vystavovania. Bez ohľadu na ustanovenia štandardu týkajúceho sa kupírovaných/nekupírovaných chvostov alebo kupírovaných/nekupírovaných uší, na výstavách so zadávaním CACIB nesmie rozhodca robiť rozdiely medzi kupírovanými a nekupírovanými psami. Je v kompetencii vystavovateľov bežne kupírovaných plemien kontaktovať sa s organizačnými výbormi, aby boli informovaní o týchto špecifických požiadavkách.

3. Krajiny, kde neexistuje zákon obmedzujúci vystavovanie či chov kupírovaných psov:

v tomto prípade psy bežne kupírovaných plemien môžu byť vystavované bez akýchkoľvek obmedzení, či už sú kupírované alebo nie. Bez ohľadu na ustanovenia štandardu týkajúceho sa kupírovaných/nekupírovaných chvostov alebo kupírovaných/nekupírovaných uší, na výstavách so zadávaním CACIB nesmie rozhodca robiť rozdiely medzi kupírovanými a nekupírovanými psami.

 

<< späť