Novozvolený prezident SR
zavítal medzi nás...

21. Medzinárodná výstava psov usporiadaná pod záštitou Medzinárod-nej kynologickej federácie FCI s udeľovaním CACIB - CAC- CAJC

Nitra 29. a 30. máj 2004

Je sobota 29. mája a na výstavisko Agrokomplexu v Nitre sa už od skorého rána vinie had nedočkavých kynológov, ktorých cieľom je ukázať svetu nový objav – tromf, ktorým sa chcú popýšiť, alebo opätovne zabojovať s osvedčenou zostavou o rozdeľované tituly.
Niet o čom pochybovať, každý z 2176 prihlásených jedincov je pre svojho majiteľa ten najkrajší – je jeho šampiónom!


Spoločná fotografia sprievodu pána Gašparoviča a účastníkov krátkej kynologickej výmeny skúseností pred stánkom Pedigree

A preto niet divu, že aj cesty Kynologickej revue smerovali do Mekky slovenskej kynológie, kde sa za pár rokov oslávi štvrťstoročie slovenského kynologického výstavníctva, aby sme zdokumentovali udalosti dvadsiateho prvého ročníka.
Po „úspešnom“ pešom vstupe na výstavisko sa nám náhodne dostáva do rúk výstavný katalóg, ktorého obálka sa nesie vo farbách generálneho sponzora, ktorým je značka krmiva – Pedigree. V spleti vystavovateľov a návštevníkov sa snažíme prehodiť zopár priateľských pozdravov so všetkými, s ktorými nás spája skoro pätnásťročná história. Máme si čo povedať, ale čas je neúprosný a povinnosti vystavovateľa, obchodníka, návštevníka, ale aj novinára si žiadajú svoje.
Vzduch na výstavisku „hustne“ – z telefonátov a aj z priameho ústneho podania sa dozvedáme, že medzi nás, kynológov, mieria kroky nastupujúcej hlavy štátu, pána JUDr. Ivana Gašparoviča s manželkou pani Silviou Gašparovičovou so sprievodom a my sa snažíme  zistiť jeho program.
Myslíme si, že je pre slovenskú kynológiu, ktorá vychovala mnoho úspešných chovateľov a športových kynológov reprezentujúcich našu vlasť ocenením účasť ústavných činiteľov priamo  pri samotných kynologických podujatiach.
Sledujeme organizačný štáb a z ich chovania usudzujeme, že čas stretnutia sa nezadržateľne blíži. A neboli sme ďaleko od pravdy, v dave kynologickej verejnosti zdraviac prekvapených ale zároveň tešiacich sa občanov – kynológov, sme uzreli manželský pár  Gašparovičových so synom Dr. Ivom  a vnukom Adamkom.


Víťaz MVP Nitra: BOSS GERO DOGS, po jehopravici pán Ján Tulák zastupujúci pána Gašparoviča,
po jeho ľavici Doc. Alexander Bakoš CSc. - riaditeľ výstav a pán Ladislav Polgár - Pedigree.

S priateľským pozdravom a kyticou kvetov privítal prezidentský pár riaditeľ výstavy Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc., ktorý pána Gašparoviča informoval o vzniku a dvadsaťročnej histórii výstavy, ako aj s priebehom príprav a začiatku tejto dvadsiatej prvej. V družnom rozhovore sa ocitli pred stánkom generálneho sponzora výstavy, pán Martin Necpal, top manager firmy Master Foods reprezentujúci Pedigree, srdečne pozdravil prominentný pár a pozval prítomných na návštevu expozície pripravenú pre návštevníkov tohto podujatia.
Pri šálke kávy sa aj tu reč točila, ako inak, okolo kynológie, novozvolený prezident preukázal svoje odborné vedomosti aj v tejto oblasti, ktorá nie je každému blízka, a tak bolo o čom neustále hovoriť. Pán Gašparovič rozobral  svoju kynologickú minulosť, prítomnosť a ak to bude možné, má predstavu aj o budúcnosti. Pre lepšiu a ľahšiu orientáciu v oblasti kynológie Doc. Bakoš venoval hlave štátu s vlastnoručným podpisom knižnú publikáciu – Kynologický náučný slovník. Spoločná fotografia na záver výmeny kynologických skúseností a kroky sú nasmerované k výstavným kruhom, pri ktorých pán Gašparovič odovzdáva svoje odborné skúsenosti svojmu sprievodu.
Vážime si vašu návštevu, pán prezident, medzi nami registrovanými kynológmi, ktorí sa snažia svojou prácou  šíriť dobré meno Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí a ktorí nie sú vo väčšine tí, ktorí znepríjemňujú život svojim spoluobyvateľom. My si našich štvornohých priateľov vážime natoľko, že im neumožňujeme voľný pohyb mimo územia svojho majetku, a tým ani bezdôvodné obťažovanie.
Nastal čas rozlúčenia, pán prezident pokračujúc vo svojom naplánovanom programe opúšťa výstavisko, ale mi pokračujeme ďalej, čakajú nás sobotňajšie záverečné súťaže a celá výstavná nedeľa – tak hor sa do vystavovania.
V záverečných súťažiach vidíme nespočetné množstvo prekrásnych jedincov, ktorých do záverečného kruhu s bravúrou profesionálneho moderátora pozýva a predstavuje kynologická moderátorská stálica Ing. Róbert Kanás. Práve jeho prispením mali záverečné súťaže po oba dva dni svoju dôstojnosť a úroveň. Bolo by potešením vidieť viac kynologickej mlade na rôznych kynologicky dôležitých postoch, veď niekde predsa začať musia!
Nedá nám na záver nespomenúť, že okrem pokálov venovaných generálnym sponzorom pre všetkých víťazov, venoval pokál pre víťaza 21. ročníka Medzinárodnej výstavy psov Nitra aj nastupujúci prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič, tento v nedeľu poobede v jeho mene odovzdal pán Ján Tulák.
Veríme aj za Vás všetkých, že pán prezident si nájde vo svojom bohatom programe čas a niekedy v budúcnosti sa príde za nami opäť pozrieť, aby sme sa mohli podeliť s ním o naše nové úspechy.
V mene celej kynologickej rodiny prajeme Vám, pán prezident, veľa osobných úspechov a správnych rozhodnutí v prospech celého Slovenska.

Ing. Vladislav Šuster

<< späť