Celoštátna výstava psov
NITRACANIS CAC - CAJC


Najkrajším psom 1. dňa sa stal
aljašský malamut Eagle Wing Navarama

Výstavná sezóna v roku 2002 na Slo-
vensku pokračovala tradičnou, medzi
vystavovateľmi už obľúbenou Celo-
štátnou výstavou psov Nitracanis
CAC - CAJC, ktorú usporiadatelia
situovali na časti Výstaviska Agro-
komplex v Nitre.
Neustále, rok čo rok narastajúci počet
prihlásených vystavovateľov, ktorých
sa na túto výstyvu prihlásilo bezmála
1700, potvrdzuje naše úvodné slová
- usporiadateľ a výstavný výbor na
čele s riaditeľom Ing. Jaroslavom
Matyášom pripravuje pre vystavovate-
ľov, rozhodcovský zbor, ale aj divá-
kov dôstojné podmienky a nezabud-
nuteľný kultúrno-spoločensko-špor-
tový zážitok.

Viacej prinášame v KR 4/2002.


Titul Víťaz CVP Nitracanis 2002 zadal prezident poľskej strešnej organizácie A. Mania
novofundlandskému psovi Whisperboy's Impresario

Previous Page