MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA NITRA

 

28. - 29. mája 2005


Tradičná a na Slovensku najstaršia medzinárodná výstava v Nitre sa tentokrát konala pod záštitou svetoznámej značky EUKANUBA, ktorej dovozca, firma PREMIUM PLUS, sa rozhodla podporiť toto podujatie ako generálny sponzor. V súvislosti so sponzoringom tohto významného podujatia nedá nespomenúť aj slovenského priekopníka vo výrobe krmív firmu TRENDOG a českú značku BONO, ktorí sa taktiež podieľali na zdarnom zabezpečení priebehu tejto výstavy.

 

Usporiadať výstavy psov bez sponzorských firiem je v dnešnej dobe azda nemožné. Nevieme si už asi ani predstaviť vrcholové podujatie, na ktorom by neboli ceny pre víťazov v záverečných súťažiach aj vo forme krmiva. Nedokážeme si predstaviť, že by absentovali štartové čísla, pásky v kruhoch, či obaly vo farbách a s logom významných partnerov, ktorí sú nám známi z potravy, ktorú dávame našim štvornohým priateľom. Aj preto spomenutým spoločnostiam, či už tým, na ktoré upriamujeme pozornosť v súvislosti s medzinárodnou výstavou v Nitre, alebo ďalšími podujatiami, patrí naša vďaka, ktorú radi vyslovujeme za viactisícovú rodinu aktívnych a organizovaných kynológov. Namýšľať si, že výrobcovia krmív sa potrebujú prezentovať na výstavách psov či športových podujatiach by bolo iste naivné. Koľkí z nich zásobujú obchodné reťazce, dosahujú veľmi slušné ekonomické výsledky a predsa kynológiu ako takú nepodporujú v žiadnej jej forme...


Víťaz výstavy - BIS: kerry blue teriér - Gaeltach Íosac Aduaidh, ch: Virtanen H.P., m: Eva Neduchalová

Jedným zo zakladateľov nitrianskej výstavy psov je súčasný jej riaditeľ, pán Doc. Ing. Alexander Bakoš. Dovoľte, aby sme sa aj pri jeho mene na chvíľu pozastavili. Je totiž obdivuhodná jeho veľká a roky trvajúca aktivita v prospech slovenskej kynológie, výstavníctva a samozrejme letnej nitrianskej medzinárodky. Napriek zdravotným problémom, ktoré túto významnú osobnosť v poslednej dobe postihli, nestratil záujem a nadšenie a jednou z jeho životných priorít je usporiadanie podujatia, kde by sa vystavovatelia vyše dvoch tisíc psov cítili príjemne. Tých sa prihlásilo tohto roku presne 2096, tak ako po minulé roky nielen zo Slovenska a tradične veľké množstvo z Českej republiky, ale aj z blízkeho a vzdialenejšieho zahraničia. Predvedení jedinci boli posúdení rozhodcovským zborom, ktorý tvorili odborníci z Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a samozrejme nemôžeme a nechceme opomenúť našich posudzovateľov.

Aj keď môžeme polemizovať o tom, či sa dá porovnávať v záverečných súťažiach čivava s bernardínom, že prečo častejšie vyhrávajú určité plemená než iné, či sú tieto objektívne, rozhodne nikto nemôže poprieť fakt, že sú tieto tým najkrajším spôsobom, ako propagovať krásu kynológie i jednotlivých psích plemien.

Najkrajším psom soboty sa stal po víťazstve vo svojej skupine kerry blue teriér GAELTACHT IOSAC ADUAIDH, majiteľky Evy Neduchalovej z Českej republiky. V nedeľu tento titul bol udelený šarplaninskému pastierskemu psovi DEBELI OD DRNDARSKOG, ktorý je predstaviteľom plemena s akým sa často nestretávame v súťažiach na stupňoch najvyšších. Jeho majiteľom je Varga István z Maďarska. Titul BIS si vybojoval v porovnaní týchto dvoch krásavcov kerry blue teriér GAELTACHT IOSAC ADUAIDH.

Všetkým ktorí dosiahli väčšie i menšie úspechy a sú na ne právom hrdí gratulujeme!

 

Podrobné výsledky záverečných súťaží

Jozef Šuster

<<< späť