MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV CACIB FCI

 

3. - 4. júna 2006 Výstavisko Agrokomplex Nitra


Júnová Nitra, ako túto výstavu familiárne nazývajú kynológovia, zažíva evidentný vzostup. Bezmála 2300 prihlásených jedincov na tento ročník to evidentne potvrdzuje... Za touto výstavou síce stojí iný organizačný tím, ako za decembrovou a marcovou "Nitrou", napriek tomu však spolu vytvárajú trojlístok výstav, ktorý učinil z mesta pod Zoborom Mekku slovenskej kynológie. Zdá sa, že tejto pozície sa usporiadatelia nechcú len tak ľahko vzdať...

 

A kto by sa aj chcel? Veď dostať výstavu na takúto patričnú úroveň si vyžaduje pevné nervy, chuť, organizačné schopnosti a hlavne čas! V tomto prípade sa v súvislosti s časom nechápu hodiny, ale viacero rokov maximálnej driny s minimálnym napredovaním. Ako sa však vraví, pomaly ďalej zájdeš a tak aj výstavy psov usporiadané na pôde Výstaviska Agrokomplex (a to bez výnimky) si pekne krásne vydobyli štatút popredných podujatí v slovenskom kynologickom dianí.

Jediným smutným javom bol moment, kedy sa vzniesla neoficiálna rozlúčka s riaditeľom výstavy a zároveň aj známym kynologickým publicistom Doc. Ing. Alexandrom Bakošom, CSc. Ten pravdepodobne so zdravotných dôvodov už nebude môcť zastávať funkciu riaditeľa výstavy. Je to smutné, pretože táto osobnosť mnohým prispela k rozvoju tohto podujatia a bez nejakého zveličovania možno povedať, že bol jednou zo živých záruk kvality výstavy. S pokojom na duši však môžeme hneď dodať, že organizačný tím ráta aj viacerých mladších nadaných organizátorov, takže o existenciu tejto najstaršej medzinárodnej výstavy v histórii slovenskej kynológie sa netreba obávať.

Rozhodcovský zbor sa v porovnaní s predošlými ročníkmi o niečo líšil. Už to nie je iba zbor arbitrov z Poľska, Maďarska, Čiech a zo Slovenska... Organizačný tím vsadil tentoraz na akúsi nadnárodnosť, vďaka čomu dostali pozvanie aj Olga Smid z USA, Veli-Pekka Kumpumäki z Fínska, Laurent Pichard zo Švajčiarska... Podľa môjho názoru je pestrosť rozhodcov prínosná, pretože ten kolotoč arbitrov z krajín V4 viedol iba k jednému... Mám tým na mysli to zakuklenie smerovania chovu. V našom regióne sa totiž chovy uberajú dosť podobným smerom, čo malo za príčinu mylný dojem, že takým istým smerom sa uberajú aj chovy v iných končinách sveta. Niet teda divu, že našinec hundral, keď si vyšiel do vzdialenejšej krajiny, kde mu psa s prepáčením "odpísali" len preto, lebo bol mohutnejšieho vzrastu, než boli v tých končinách zvyknutí.


BIS - Víťaz 23. MVP Nitra 2006: austrálsky ovčiak Sunshine's Sooner or Later, maj: Podzemský

Samotná výstava mala (ako ináč) hladký priebeh. Jediné čo mi vadí a čo sa stáva pomaly akýmsi pravidlom je hala zívajúca prázdnotou počas záverečných súťaží. Je to naozaj na zamyslenie, keď počas vyhlasovania najkrajšieho psa výstavy (BIS) je v hale okrem usporiadateľov a zástupcov firiem iba ak 50 divákov. Ľudia na výstavu psov prídu, je pre nich lákadlom, ale na záver už nezostanú. Tak ma napadá, či to nebude v zlej propagácii. Či netreba robiť reklamnú kampaň tak, že gro výstavy vyvrcholí záverečnými súťažami, kde ľudia môžu zhliadnuť "súboj" úspešných jedincov.

Nie je tajomstvom, že júnová Nitra prežila menší útlm. Ten sa jej však podarilo hravo prekonať a dnes so silným sponzorom po boku, ktorým je značka krmív Trendog, zažíva evidentnú renesanciu. Číslo prihlásených psov už iba dáva tušiť, že zvolený smer je správny a v takejto rovine je Nitra CACIB pre vystavovateľov zaujímavým sústom. Pevne verím, že ani o rok nebude táto kontinuita narušená a opäť budem začiatkom leta opúšťať Výstavisko Agrokomplex s rovnako pozitívnymi pocitmi, ako tomu bolo tento rok.

Peter Kováč

<<< späť