Majstrovstvá ozajstných pomocníkov človeka

Preteky významných pomocníkov ľudí v núdzi!

Týždeň od 7. do 13. júla sa v kynologickej sfére niesol aj v duchu zrazu psov, pre ktorých prívlastok „pomocníci človeka“ platí dvojnásobne. Klub držiteľov vodiacich psov pôsobiaci pri Únii nevidiacich a slabozrakých totiž usporiadal v Banskej Bystrici sústredenie vodiacich psov a ich zrakovo postihnutých majiteľov. Priznajme si, väčšina z nás veľmi dobre pozná význam psov vycvičených za týmto účelom, ale akosi im nevenujeme patričnú pozornosť. Platí to aj pre médiá, medzi ktoré sa radí Kynologická revue, takže sme sa rozhodli vzniknuté resty napraviť. Vodiaci psi totiž nie sú iba krásavcami a miláčikmi ľudí, ku ktorým bol osud menej zhovievavý, ale zároveň aj ich zrakom a istotou v rušných uliciach miest. Zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pre istú časť našich spoluobčanov, takže si jednoznačne zaslúžia, aby sme im venovali našu pozornosť.

Samotné sústredenie malo jednoznačný účel, ktorý spočíval v previerkach schopností jednotlivých vodiacich psov. Každý prítomný jedinec sa musel podrobiť precvičeniu, nad ktorým dohliadali odborní cvičitelia. Ich úlohou však nebolo iba sledovať predvedené výkony a tie hodnotiť, ale aj vystihnúť v práci dvojíc každý nedostatok a svojimi radami prispieť k ich odstráneniu. Zrakovo postihnutý človek musí so svojím vodiacim psom tvoriť perfektný celok, ktorý sa v bežnom živote vyhne zbytočným chybám. Treba si totiž uvedomiť, že s každou chybou narastá riziko nejakej tragickej udalosti, takže v tomto prípade sa človek a pes musia dopĺňať v maximálne možnej miere.
Súčasťou sústredenia boli aj 9. Majstrovstvá Slovenska a 1. Medzinárodné majstrovstvá vo výkone vodiacich psov, ktoré sa uskutočnili na záver celého podujatia priamo v centre mesta pod Urpínom. Bolo to po prvýkrát v 9-ročnej histórii tejto akcie, že sa v jeden deň uskutočnili hneď dve súťaže. Družstvo devätnástich slovenských pretekárov doplnili súťažiaci z Českej a Maďarskej republiky. Všetci si následne zmerali sily a schopnosti na súťažnej trase pozostávajúcej zo štyroch úsekov.
Prvoradým očakávaním od vodiacich psov bolo to, aby za plnej prevádzky v ruchu ulíc predviedli, ako dokážu viesť svojich nevidiacich pánov. S úplnou bezpečnosťou museli vyriešiť na chodníku úskalia prekážkovej dráhy, nájsť dvere, previesť svojho pána cez cestu, vojsť do kaviarne a zostať na mieste, kde ich rozhodcovia nechali odložených. V neposlednom rade museli taktiež nájsť schody a bezpečne po nich previesť pána... Pritom všetkom sa, samozrejme, dohliadalo na to, aby sa úspešne vyhýbali povrchovým prekážkam (napr. nerovnosti na chodníku), pohyblivým prekážkam (ľudia na chodníku). V konečnom dôsledku nechýbalo ani hodnotenie základnej ovládateľnosti psa.

So všetkými vyššie opísanými nástrahami sa najlepšie vysporiadal slovenský súťažiaci Štefan Belík zo Slovenskej Ľupče, ktorého sprevádzal trojročný kríženec zlatého retrievera s labradorským retrieverom. Takéto spojenie sa na tieto účely používa v praxi veľmi krátko... Dokazuje to aj fakt, že Elton bol dovezený z Prahy na Slovensko vôbec ako prvý jedinec uvedeného spojenia s určením vodiaceho psa. Okrem Eltona sa ale do súťaže zapojil aj ďalší takýto kríženec, ďalej jeden belgický ovčiak Malinois, jeden nemecký ovčiak a 19 labradorských retrieverov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo rovnako ako samotné súťaže v centre Banskej Bystrice na námestí SNP. Role moderátora sa chopil herec Matej Landl, ktorého si väčšina z prítomných pamätala ako protagonistu jednej z hlavných úloh detského seriálu Spadla z oblakov. Jeho prístup k zverenej funkcii bol vysoko profesionálny a svojimi komentármi dodal celému podujatiu patričnú vážnosť.
Obrovské poďakovanie si zaslúžia všetci sponzori, ktorí podporili toto podujatie aj napriek vedomiu, že im neprinesie mediálne zviditeľnenie. Bez ich podpory by sa celé sústredenie spojené s dvoma súťažami udialo iba veľmi ťažko. Svojou náklonnosťou a zápalom pre vec pomohli všetkým nevidiacim pri precvičení svojich štvornohých sprievodcov pod odborným dohľadom. Zároveň oprášili neprávom zabudnutý význam vodiacich psov medzi zdravou populáciou.
Všetci si želáme, aby sa vodiaci pes dostal do povedomia nielen u nás, ale na celom svete! Aby ho aj tá časť populácie, ktorá jeho služby vďaka osudovému šťastiu nepotrebuje, vnímala ako pomôcku nevidiacich, ako ich súčasť, bez ktorej sa naši zrakovo postihnutí spoluobčania nedokážu samostatne pohybovať. Venujeme sa výstavným krásavcom, záchranárskym psom, pracovným psom, ale na vodiacich štvornohých hrdinov sa čoraz viac zabúda. Pritom práve tých môžeme s kľudným svedomím označiť za najväčších a najpotrebnejších pomocníkov človeka z ríše zvierat. Postihnutým ľuďom totiž poskytujú nenahraditeľnú pomoc v takom rozsahu, akú by im v dnešnom flegmatickosťou nakazenom svete často neposkytol žiaden zdravý človek.

Výsledky
9. Majstrovstvá SR
1, Štefan Belík, Slovenská Ľupča (SK) - Elton (kríženec zlatého a labradorského retrievera)
2, Milan Motyčák, Dubnica nad Váhom (SK) - Eliada Datos (labradorský retriever)
3, Imrich Bartalos, Zlaté Klasy (SK) - Dona z Fordosovho dvora (labradorský retriever)

1. Medzinárodné majstrovstvá
1, Štefan Belík (SK) - Elton
2, Mila Motyčák (SK) - Eliada Datos 
3, Jitka Lebedová (CZ) - Larry (belgický ovčiak malinois)

Štefan Belík, Branislav Mathe

<< späť