Majstrovstvá sveta hovawartov - stopárskych psov

 

Moravský Sv. Ján, 17. - 19. novembra 2006


Medzinárodná federácia hovawartov IHF (Internationale Hovawart Föderation), usporadúva každoročne majstrovstvá sveta hovawartov IHF podľa IPO FH. V roku 2006 sa konali už po siedmy raz, ale prvýkrát v „novej“ členskej krajine, čo veľmi ocenil prezident IHF pán Gisbert Langheim. Pre Slovenský hovawart klub bola táto akcia druhou najvýznamnejšou a najnáročnejšou, hneď po dňoch IHF, usporiadaných naším klubom v r. 2003.

 


MS účastníci: zľava do prava: K. Kűhrer (A), rozhodca, A. Soriano (F), M. Pospíšil (CZ), G.Wild (D), C. Sennes (D), J. Volkmar (A),
R.Bereuter (A), S. Hagmann (A), K. Ritter (A), M.Kadlecaj (SK) – rozhodca. ostatné sú otextované

Majstrovstvá boli podľa skúšobného poriadku FCI IPO FH 2, súťažilo sa v dvoch dňoch, sobotu a nedeľu, na dvoch rôznych terénoch (oziminy a oráčina) u dvoch rôznych rozhodcov. Jeden, z usporiadajúcej krajiny bol pán Milan Kadlecaj, druhého nominovalo IHF a bol ním pán Karl Kührer z Rakúska. Terény boli ťažké, ale ako povedal pán Kadlecaj, boli to majstrovstvá sveta a nie okresný pretek. Účastníci boli ôsmi, štyria z Rakúska, dvaja z Nemecka, po jednom zástupcovi malo Francúzsko a Česká republika. Spolu s vedúcimi súťažných tímov, rodinnými príslušníkmi pretekárov, organizátormi a divákmi nás bolo okolo štyridsať. V nedeľu oveľa viac, lebo zo susedného Rakúska prišla početná výprava fanúšikov a ani naši členovi z bližšieho i vzdialenejšieho okolia si nenechali túto akciu ujsť. Medzi významných hostí patril napr. prezident rakúskeho hovawart klubu pán Grüner, nová predsedníčka českého HW klubu Andrea Černá, MVDr. J. Frey, plk. Miklovič, p. M. Kozárek a R. Novota, niektorí sa napriek pozvaniu nemohli zúčastniť.

Akciu som spolu s prezidentom IHF pánom G. Langheimom otvorila v piatok o 19h. Pán Langheim v úvodnom príhovore ocenil aktivity nášho klubu, ktorý hoci patrí medzi najmenšie, má v IHF vysoký kredit, poďakoval nám za výbornú organizáciu (trochu v predstihu, ale keďže to zopakoval aj na záver, tak to určite myslel vážne). Losovalo sa po zahájení, ale vzhľadom na vznesený protest, sa losovanie opakovalo v sobotu ráno. Zhruba o 10h30 sme vyrazili na prvé stopy. Nie všetci stopu dokončili (ako vidno z výsledkovej tabuľky), až na dvoch pretekárov v každej skupine väčšinou "stroskotali" na krížení stopy.

V sobotu poobede prijal účastníkov starosta obce Moravský Svätý Ján, pán Zajíc. Prijatie bolo veľmi príjemné, pán starosta potešený, že sa tak významná akcia koná v katastri obce.

V nedeľu ráno sa znovu losovalo v skupinách, ktoré si "vymenili" rozhodcov i terény. Keďže favoritky z prvého dňa Karin Ritter a Bisbee vom Garten der Freiheit išli až posledné, do záveru nebolo jasné, kto zvíťazí. Keďže jedna skupina už skončila, mohli všetci účastníci vidieť ako vyzerá ozajstná "majstrovská stopa"!

Aké boli dojmy súťažiacich a návštevníkov z celej akcie? Zahraniční účastníci ocenili, konanie akcie v tesnej blízkosti hraníc, možnosť bezproblémového venčenia psov a v neposlednom rade i (pre nich) nízku cenu ubytovania, výbornú kuchyňu a skvelé slovenské vína. Aj keď konštatovali, že terény boli veľmi ťažké, veľmi kladne hodnotili skutočnosť, že súťažné terény boli pre všetkých úplne rovnaké (čo sa vraj vždy nebýva samozrejmosťou) a rozhodcovia absolútne profesionálni a nestranní. Vysoko ocenili aj kvalitu našich tlmočníkov, Janky Janekovej, ktorá ochotne a výborne pracovala od štvrtku až do nedele, a skvelo sa uviedol aj náš člen pán Peter Ábel v obidvoch súťažných dňoch. Obaja výdatne pomáhali zvládnuť "jazykový babylón". Kvalitu vybraných terénov, prácu kladačov a organizáciu vlastnej súťaže osobitne ocenila aj pani Manuela Dossinger z Nemecka, ktorá na poslednú chvíľu prevzala úlohu vedúcej stôp.

A čo bolo úplne skvelé, a pre mnohých "našich" prekvapujúce, bola priateľská atmosféra medzi súťažiacimi a všetkými účastníkmi. Žiadne "zazeranie" na konkurentov, naopak, na začiatku stopy si navzájom želali veľa šťastia, tešili sa z úspechu druhých. Posledná stopa prebiehala za hrobového ticha....

Ešte raz chcem na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh akcie, či to boli sponzori (VIS Export-Import s.r.o. Zvolen, Korador Martin, IMC Slovakia s.r.o., Vitis Pezinok, Z Polytanu SK a Vantarix), už spomínaní tlmočníci, ale aj doteraz nemenovaní členovia klubu najmä Staňa Červeňová, Miro Pavelek, Tibor Suchánek a Rita Horňáková. Kristínka Vaňová zabezpečila krásne poháre a medaily pre účastníkov. Vecné ceny pre víťazov venovala firma Arminus (Ing. Hlocký) výhradný dovozca krmiva AFN.

A úplne najväčšia vďaka patrí pánu Milanovi Kadlecajovi, nielen za to, že prijal funkciu rozhodcu, ale predovšetkým za jeho neoceniteľné rady a všestrannú pomoc. Môžem na tomto mieste "prísažne prehlásiť", že bez neho by sa nám akciu nepodarilo vôbec zorganizovať! Nielen, že nám odporučil miesto konania, ale vybral i terény a doviedol skvelých spolupracovníkov: stopy kládli p. Pavel Kuba a Róbert Hrubčín a krížili p. Peter Gbelský a Tomáš Mikláš.

foto - MS účastníci. z ľava do prava: K. Kührer (A), rozhodca, A. Soriano (F), M. Pospíšil (CZ), G.Wild (D), C. Sennes (D), J. Volkmar (A), R.Bereuter (A), S. Hagmann (A), K. Ritter (A), M.Kadlecaj (SK) - rozhodca. ostatné sú otextované.....

 Výsledky

Ako už bolo povedané, stopy boli skutočne veľmi ťažké. Priepustné, ľahké piesčité pôdy boli počas niekoľkých teplých dní značne suché. Pachové práce sú nesmierne náročné na psychiku psa i psovoda. Ako vidno z výsledkovej tabuľky, nie všetci účastníci stopu dokončili (už spomínané prekríženie), alebo iný záujem (čerstvá myšacia diera hneď na začiatku stopy a i.), niekedy aj nervozita psovoda a jeho následná chyba.

Aj keď iba trom psom a psovodom sa podarilo stopu dokončiť, chyba nebola v terénoch a kladačoch. Účastníci boli skúsení psovodi, ktorí sa MS IHF zúčastňovali aj po minulé roky. Ako to často býva, ani tým najlepším sa vždy nedarí, napr. pán J. Volkmar (A), ktorý sa v r. 2005 umiestnil na 4. mieste (so 121 b.) a ktorý iba málokedy išiel pod 90b, skončil ako posledný. Najšťastnejším (okrem víťazky), bol reprezentant českého HW klubu, Ing. Miroslav Pospíšil, so sučkou Cindy von Philippsdorf , ktorý zabodoval lepšie, ako niektorí oveľa skúsenejší psovodi. V podstate MS bolo záležitosťou sučiek - spomedzi všetkých, bol iba jeden pes!

Poradie:

1. Karin Ritter (A) - Bisbee vom Garten der Freiheit, 182 * 2.Roland BEREUTER (A) - Eria von Rupertigau, 124 * 3. Gerhard Wild (D) -

Mendy von der Wolfser Höhe, 121 * 4.Claudia Senes (D) - Bella aus Gutem Grund, 67 * 5.Susanne Hagman (A) - Danja von der Tannenmühle, 47 * 6. Miroslav Pospíšil (CZ) Cindy von Philippsdorf122739Width1WidthB3Width1Width1Width1Width1Width1Widt h1

7. Annick Soriano (F) - Urfée des Leus Altiers, 33 * 8. Jacques Volkmar (A) - Nepomuk von der Bildeiche, 22

Keby sa náhodou niekomu (neinformovanému) zdal počet osem účastníkov málo, nech si podrobne pozrie propozície skúšky FCI IPO 2, a predstaví si, aké veľké plochy je potrebné mať k dispozícii. Počet účastníkov je na MS IHF limitovaný, traja na členskú krajinu a usporiadateľ má právo prijať účastníkov navyše alebo počet znížiť. Ak sa niekto chce ísť pozrieť na MS IHF v roku 2007, nech sa páči, budú vo Švédsku!

Eva Križová

<<< späť