Jubilejný ročník Memoriálu
v Banskej Bystrici

Prišla jeseň a s ňou už tradične bansko-bystrická kynologická záchranárska brigáda usporiadala v dňoch 27. - 29. septembra jubilejný 10. ročník súťaže vo výkone psov záchranárov zvaný Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej-Miistríkovej.

Memoriál sa začal oficiálnym otvorením pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Nastúpili psovodi zo susedných Čiech, Maďarska, z neďalekého Slovinska a po prvýkrát aj členovia RH Thüringen z Nemecka. Bolo to presne 45 súťažiacich a tento počet si na našej súťaži drží rekord. Časový rozpis "praskal vo švíkoch" ale našej predsedníčke pani Alenke Murgašovej s neodmysliteľnou pomocou vedúceho brigády pánom Jaroslavom Sarvaským sa opäť nič nevymklo spod rúk a celá súťaž, takpovediac, šľapala ako hodinky. Objednané slniečko si z nás trochu uťahovalo, meškalo však nanajvýš jednu hodinu, ale to mu predsa organizačný tím dávno odpustil.
Vrátim sa ku samotnému otvoreniu, ktoré po celý čas sprevádzala vojenská hudba leteckých vzdušných síl zo Zvolena. Pôsobilo to honosne a vážne. Tohto otváracieho ceremoniálu sa osobne zúčastnil primátor mesta Banská Bystrica Ing. Ján Králik, CSc. Do rúk Jaroslavovi Sarvaskému, vedúcemu brigády odovzdal Pohár primátora za dlhoročnú činnosť brigády. Svoje slovo predniesol aj Mgr. Vladimír Pijak, riaditeľ VTÚ CO Slovenská Ľupča a zástupca veliteľa vojenskej posádky BB podplukovník Bohuslav Hladík. Všetko dobré súťažiacim poprial pán Vladimír Slováček zo Združenia technických a športových činností Banská Bystrica.


Víťazná trojica

Samotná súťaž sa začala v sobotu ráno a prebiehala podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR podľa skúšky RH-T A (vyhľadávanie zasypaných živých ľudí v ruinách). Naše ruiny predstavovali starý, vlhký, napoly spadnutý kaštieľ s množstvom nepríjemných zápachov, ktorý mnohé tímy prekvapil. Túto časť posudzoval medzinárodný rozhodca pán Pavel Šabacký (CZ). Dvoch poriadne ukrytých figurantov zo všetkých súťažiacich našlo len 18 psov. Pravdou však je, že podmienky boli skutočne náročné.
Výkony psovodov na poslušnosti hodnotila naša slovenská rozhodkyňa pani Jaroslava Slačková, Jej prísnemu oku neušla ani najmenšia nepresnosť. Tím psovod a pes sa museli predvedeným výkonom čo najviac priblížiť kritériám posudzovania poslušnosti podľa skúšobného poriadku a práve dosť veľké odchýlky spôsobili trom z hore spomínaných osemnástich psovodov, že sa nesplnením limitu dostali pod čiaru, čo znamená, že neboli hodnotení v poradí.
Obratnosť posudzoval pán Vlado Gerbec zo Slovinska. Tento rok, zdá sa, psom najviac prekážalo prejdenie rebríka, ktorý nemal postranné látky.
Pre členov KZB Banská Bystrica bola táto súťaž mimoriadne úspešná. Janka Koctúrová so sučkou Aska Vatikán čakala kvôli háraniu až na koniec a poriadne nám zamiešala poradie, keď s výsledným počtom bodov 277 skončila na 1. mieste. Všetko sa to zbehlo tak rýchlo. Druhá skončila Eva Vávrová zo žilinskej brigády (s rovnakým počtom bodov, ale rozhodca špeciálna práca) s NO Arivalom a tretia Lenka Cvachová s border collie Aeneas Black Chevers z Českej republiky. Bola to čisto ženská víťazná trojica.
Limit z každej disciplíny splnilo 15 tímov - pes, psovod - čím je vidieť, že treba stále pracovať, pretože zmena priestoru, denného režimu a všetkého okolo pôsobí dosť rušivo. Ešte spomeniem, že ďalší traja účastníci z KZB BB skončili medzi pätnástimi psovodmi, ktorí limit splnili.
Ukončenie Memoriálu s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien sa uskutočnilo v mieste ubytovania účastníkov v kúpeľnom mestečku Kováčová v hoteli B-éčko. Naše poďakovanie chceme vyjadriť pánovi Ľubošovi Bečkovi a jeho personálu, firme Stavebniny Garaj s.r.o., Stredoeurópskym energetickým závodom š.p. Žilina, Ing. Romanovi Nemčokovi z firmy TP SOFT s.r.o. za technické zabezpečenie, vecné ceny daroval pán Peter Šturma, majiteľ firmy Ex Top - predaj obuvi a koženej galantérie a hlavnou mierou ďakujeme za finančnú podporu firme TIPOS a.s. Bratislava, pánovi Ing. Jozefovi Sokirovi, CSc., generálnemu riaditeľovi firmy TIPOS a.s.
10. ročník Memoriálu MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej sa ukončil úspešne a verím, že ďalší ročník bude v takomto rytme pokračovať ďalej. Na záver chcem za všetkých členov KZB BB poďakovať Alenke Muragšovej a Jarkovi Sarvaskému, bez ktorých by tieto preteky uskutočnené neboli.

Por. Číslo, Meno pretekára, Organizácia, Meno a chov. stanica psa, A, B, C, Spolu, Známka
1. Koctúrová Janka, DRS ZKZB SR, Aska Vatikán, 191, 40, 46, 277, VD
2. Vávrová Eva, KZS SR, Arival, 188, 45, 44, 277, VD
3. Cvachová Lenka, SZBK ČR, Aeneas Black Chevers, 194, 40, 37, 271, VD
4. Szabó Gábor, MentEgy H, Freddy, 191, 40, 40, 271, VD
5. Šiková Jarmila, JB SZBK CZ, Fobby z Lady, 186, 46, 39, 271, VD
6. Gajdošová Veronika, SČK BKZ SR, Clea, 186, 45, 40, 271, VD
7. Šmejcová Stanislava, SZBK ČR, Nastasa Debyró, 190, 39, 40, 269, D
8. Schejbal František, SZBK ČR, Asco Neviot, 185, 42, 40, 267, D
9. Fazekašová Denisa, DRS ZKZB SR, Arnica Black Thunderbolt, 187, 42, 37, 266, D


Usporiadateľská brigáda DRS ZKZB SR - KZB BB

10. Meglič Ljubo, ERPS SLO, Bak, 186, 37, 43, 266, D
11. Šikulová Janka, DRS ZKZB SR, Boss Čierny Ónyx, 177, 41, 46, 264, D
12. Stubling Kerstin, RH THUR D, Immo v.h. Groschner, 180, 37, 40, 257, D
13. Oidmanický Igor, DRS ZKZB SR, Cliff Starý Perštýn, 177, 42, 37, 256, D
14. Turk-Oberč Janja, ERPS SLO, Omega, 168, 43, 45, 256, D
15. Weissová Lenka, SČK BKZ SR, Rony, 157, 44, 41, 242, D

Ďalších 30 pretekárov limit nesplnilo, podľa medzinárodných pravidiel IRO teda neboli ani zaradení do poradia.
A = Špeciálne práce -vyhľadávanie v ruinách
B = Poslušnosť
C = Obratnosť

Denisa Fazekašová
foto Eva Benčíková

 

<< späť