LEONBERGER

Pes, ktorý to vôbec nemal ľahké ...

Pôvod tohto plemena, rovnako ako v prípade mnohých iných, zastiera množstvo nejasností. V spojení s leonbergrom sa však nevedú siahodlhé debaty o tom, či má pôvod v danom regióne, alebo ho sem pred stáročiami priviezli príslušníci niektorého z kočovných národov. Miesto pôvodu je totiž každému známe, švábske mestečko Leonberg. A čo tie nejasnosti? Nuž, isté nezhody v kynologických kruhoch pretrvávajú iba v súvislosti so zoznamom iných plemien psov, z ktorých mal byť leonberger vyšľachtený.

Jednoznačným otcom tohto plemena psov je Heinrich Essig, ktorý zastával v Leonbergu post mestského radcu. Mnoho ľudí sa teda pri názve plemena vôbec nepozastaví a sú si istí, že Essig vychádzal z miesta pôvodu. Nie je to však celkom pravda. Jeho snahou bolo vyšľachtiť ozajstného levieho psa, čo do povahy aj výzoru. Týmto svojím zámerom sa vôbec netajil, čomu nasvedčujú aj jeho prvé opisy úmornej práce, kde prvorodené šteniatka spomína ako malých levích psíkov (Leo - lev).
V skutočnosti je ale "leví pes" normálnym sedliackym psom, a to so všetkým, čo k nemu patrí. Samotná plemenitba leonbergra sa opierala o bežné psy, ktoré boli ľahko dostupné, čiže rovnako o dlhosrstých ako aj krátkosrstých jedincov pastierskych psov. Z prvotných Essigových záznamov jasne vyplýva, že jeho prioritou bol pes, ktorý mal byť veľký, s ovisnutými ušnicami a jeho tlama mala byť mierne kratšia, čím by sa tvarom hlavy aspoň čiastočne približoval levovi. Ťažko povedať, či sa mu jeho sen splnil (osobne žiadnu podobu s levom nenachádzam), ale čo sa týka celku, položil základ vskutku všestranne využiteľného psa.
Poďme ale pekne po poriadku. Z dostupných análov sa dozvedáme, že úplne na začiatku Essig spáril sučku landseera s dlhosrstým bernardínom. Z tohto spojenia dostal väčšinou čiernobielych strakatých psov, ktorý boli veľký ako bernardín, ale nemali jeho výrazné črty.V druhej etape šľachtenia využil prednosti žltobielých bernardínov, ktorých si osobne vybral  a doniesol z hospicu Sv. Bernharda. Následne najzdatnejšie sučky spojil s veľkým pyrenejským psom, čo

možno považovať za prelomový moment z hľadiska vzniku tohto plemena. Po tomto spárení si už bol Essig istý, že kráča dobrým smerom. Až natoľko, že v roku 1846 oficiálne predstavil svojho psa ako leonbergra.
Samozrejme nie každý jeho viacročnú prácu prijal s obdivom a uznaním. Na úplný odpor narazil Essig vo Švajčiarsku, kde sa bez výnimky všetci chovatelia stavali k jeho psovi posmešne. Treba si však uvedomiť, že v tom čase obchod so psami prekvital a tak každá nová konkurencia bola nežiadúca. Švajčiari mali vynikajúci exportný artikel v podobe bernardína, ktorým sa už ale trhy mnohých krajín presýtili, takže veľa ľudí chcelo niečo nové...
A odrazu prišiel leonberger v celej svojej striebristosivej kráse (žltý jedinci s čiernou maskou sa objavili až o čosi neskôr). Švajčiari kde len mohli tam leonbergra hanobili. Snažili sa presadiť názor, že je to v skutočnosti iba trocha došľachtený bernardín. Túto svoju snahu podporovali rozširovaním posmeškov typu - Essigov Leonhardín, alebo - Nevieš, čo za pes to behá u vás po ulici? Tak to môže byť iba leonberger, lebo normálny pes sa netúla... Proste samá závisť!
Na tieto ľudské slabosti Essig vôbec nereagoval. Radšej požiadal o posúdenie znalca pastierskych plemien pána Strebela. Žiaľ, ani ten sa nezastal jasných predností nového plemena a vo svojom pokuse o zostavenie štandardu napísanom v roku 1905 (to už bol Essig po smrti) uviedol:
"Nepopieram, že som sám videl pekných leonbergrov, ale musím tiež povedať, že to nebol ustálený typ, ani nič originálne."

Úplne iný názor na celé plemeno mali v Nemecku. Tamojší kynológovia zhliadli Essigové psy v roku 1865 na výstave v Mníchove. Tlačová správa z tohto podujatia uvádza:
"Najkrajší z týchto psov bol žltohnedý kus s čiernym tieňovaním, farbou a aj svojím nádherným vzrastom podobný levovi."
Počiatoční odpor voči plemenu začal postupne upadať. Hlavne vďaka záujmu známych osobností. Leonbergra si totiž zadovážili takí ľudia zvučného mena, ako napríklad hudobný skladateľ Richard Wagner, veľkovojvoda Friedrich von Baden. Plemeno leonberger si veľmi rýchlo obľúbila aj aristokracia. Títo psy boli prítomný na francúzskom a anglickom kráľovskom dvore, zakúpila si ich aj ruská cárska dynastia a Rakúsko-uhorská cisárovná Sissi mala takýchto psov naraz siedmych... Za zmienku spomedzi osobností vlastniacich leonbergra stoja aj Garibaldi, taliansky kráľ Umberto I., Napoleon III., Eduard VII: anglický... Vďaka tomuto záujmu sa z leonbergra stal "pánsky pes". S jeho významom logicky rástla aj cena. Za jedného psa sa v tej dobe bežne platilo 1000 mariek, čo bol veru vtedy veľmi veľký peniaz.

Leonberger sa zdanlivo dostal na vrchol, ale ako sa neskôr ukázalo, jeho postavenie bolo iba chvíľkové. Tvorca plemena Essig skonal v roku 1889 a napriek značnej snahe nedostal svojho psa až na takú úroveň, ktorou by už nič neotriaslo. Práve naopak, Leonberger po Essigovej smrti zažil "zemetrasenie". Podvodníci sa opreli do tohto plemena a jedincov po menších úpravách zovňajšku predávali ako newfoundlanderov, bernardínov... Nakoniec obstálo aj dlhoročné ťaženie švajčiarskych neprajníkov plemena, pretože dosť dlho po Essigovej smrti sa nazývalo leonbergrom všetko to, čo evidentne patrilo k pastierskym psom, ale neradilo sa k žiadnemu výraznému plemenu. Proste každý kríženec bol leonbergrom.
K lepšiemu sa začalo všetko obracať až v roku 1895, kedy bol založený klub chovateľov leonbergra. Tento spolok vypracoval prvý oficiálny štandard a v roku 1896 mal už 75 členov. Lenže mal aj kritikov. O. Fehringer (ináč priateľ plemena) sa k jeho činnosti vyjadril, že je to skôr spolok spáčov, ktorý v záujme plemena mohol vykonať oveľa viac.
Spomínaný štandard bol v roku 1901 prepracovaný. Tentokrát sa kládol dôraz na žltočervené sfarbenie, čím sa dostalo do úzadia to pôvodné. Obrovskú hrozbu pre existenciu plemena predstavovali obe svetové vojny. V tej dobe nik nedohliadal na ďalší vývoj leonbergera, ani na jeho čistokrvné párenie... Rozbilo sa všetko dosiahnuté, pretože napríklad po skončení 1. svetovej vojny bolo k dispozícii len 5 kusov čistokrvných jedincov. Jasný dôkaz, že s chovom sa muselo začať úplne odznova. Do popredia sa dostali švajčiarske salašnícke psy. A to aj vďaka irónii alebo šťasteny osudu, že Švajčiarsko nebolo priamo postihnuté útrapami vojen.
Pôvodné striebristé sfarbenie po 2. svetovej vojne úplne prevládlo uprednostňované žlté a žltočervené sfarbenie, ktoré sa viac ponáša na srsť leva. V otázke farby srsti sa chovatelia dlho nedokázali zhodnúť, kvôli čomu vznikali nezhody a zanikal zmysel Essigovej práce, čoby tvorcu plemena. O jeho leonbergroch, akých si vysníval, sa O. Fehringer vo svojom odbornom článku zmienil nasledovne:
"Hlavná chyba súčasných chovateľov tkvie pravdepodobne v tom, že sa uprednostňujú žlté farebné tóny. Keby sa chovatelia smeli priznať k myšlienke - Dobre stavaný leonberger nemôže mať zlú farbu, tak by to bola okamžitá pomoc tomuto typu veľkých psov. Pravda, predovšetkým by sa musela dosiahnuť veľkosť, ktorou sa kedysi vyznačovali. Essigove psy nesmeli byť v kohútiku nižšie ako 80 cm, pri hmotnosti psov od 60 do 80 kg. Opusťme preto nešťastnú väzbu na farbu a starý leonberger bude opäť vzkriesený a získa si znova bývalý význam."

 

<< späť