LEONBERG 2006

 

Od roku 1981 Nemecký klub chovateľov leonbergerov prezentuje víťaza svojich klubových výstav a pri príležitosti týchto podujatí si ich mená môžete prečítať v katalógu. Tento rok sa tu bude vynímať meno českej sučky Audry Zářické údolí (o: Hassan Tedor z Klení, m: Aida myslibořické polesí, chovatel J. Novák, majitel M. Šmrhová), ktorá získala tento prestížny titul ako vôbec prvý český leonberger.

 

Do Leonbergu jazdím pravidelne, rovnako ako mnoho ďalších českých chovateľov. Každoročne sa tu vystavuje niekoľko českých psov. Sú to však väčšinou suky, ktoré stoja na stupňoch najvyšších. Všetci, ktorí svojich psov vystavujú, sa podieľajú na dobrom mene českého chovu. Za tie roky české zvieratá stáli asi vo všetkých triedach na tých najvyšších stupňoch víťazov, ale napriek tomu putuje do Čiech titul nemecký klubový víťaz až tento rok.

Po nežnej revolúcii povolilo otvorenie hraníc viac cestovať a tým aj reprezentovať východoeurópske chovy. Dlhodobá prezentácia hlavne českého chovu leonbergera tak práve tento rok zožala zaslúžené ovocie. Poďakovanie patrí všetkým úspešne vystaveným psom na týchto akciách, ktorí položili základ spomínaného úspechu, nakoľko sa o českom chove vie. Chov tohto plemena oslávil tento rok 160 rokov vzniku rasy a v meste Leonberg bola odhalená bronzová socha leonbergera za účasti všetkých predstaviteľov Únie a starostu mesta.

A teraz už k samotnej výstave. Atmosféra podujatia bola silne preslnená, takže všetci sme hľadali tieň. Celkovo bolo prihlásených 322 leonbergerov, z ktorých zhruba polovicu tvorili vystavovatelia zo zahraničia. Napriek ranným zmätkom okolo kruhov, kedy poradie tried nesúhlasilo s uvedením v katalógu, sa výstava vydarila. Posudzovanie dospelých tried francúzskym a belgickým rozhodcom sa trocha pretiahlo a tak záverečné súťaže museli začať s oneskorením. Tento rok boli súťaže rozšírené o najlepší pár psov a víťaza BOB z nemeckých špeciálnych, národných a medzinárodných výstav. Je veľmi pekné vidieť nastupovať víťaza plemena za uplynulé obdobie.

Nádherný putovný pohár si odniesla jediná zúčastnená suka súťaže BOB a to do Švajčiarska. V súťaži párov putoval titul do Čiech. Darling Asson Ensson Bohemia s Bessy Ensson Bohemia sa rozhodcom strašne páčili. Veľká pozornosť, ako každoročne, bola venovaná triede veteránov. Všetci zúčastnení boli odmenení vecným darom od pána Heina Sibrijnga (Holandsko) a riaditeľ výstavy pán Georg Leipelt predniesol siahodlhý príhovor.

Veteráni nastupujú už od 7 rokov a prihlásených ich bolo spolu 19. Samozrejmosťou je tiež predstavenie najstaršieho psa výstavy. V súťaži o klubového víťaza sa nádherne predviedla česká veteránka (7 a pol ročná) a za neutíchajúceho potlesku získala titul nemecké-

ho klubového víťaza a neskôr aj titul BOB. Naozaj veľký úspech. Sučka vo vynikajúcej kondícii a záplave srsti si tento titul stopercentne zaslúžila. Český chov tak po rokoch dosiahol na jednu z najvyšších priečok.

Musím podotknúť, že ako divák som mala slzy v očiach a obrovskú radosť. Na prvom mieste vo svojej triede stála aj Bessy Ensson Bohemia a s ostatnými víťazmi sa "pobila" o titul BOB. Ďalej na stupňoch víťazov stála tiež mladučká sučka Ezra D Bora z Milotiček, ktorá v triede dorastu skončila VD 4. Avšak ani ostatní leonbergeri, hájaci českú vlajku, nesklamali: šampióni Alex B. Bora z Milotiček, Darling Asson Ensson Bohemia, Filia od Špitálského dvora skončili s výbornou, v triede otvorenej Bonny B. Bora z Milotiček a Caspar H Bora z Milotiček at Jantonely tiež výborní, medzitrieda Cerry Najmurovská cesta - výborný, Majans Zeus the Star North - veľmi dobrý, triedy dorastu - Skjaergaardens Winorra for Salveleon a Bady Rambo Harcovský dvůr obaja nádejní.

Na prvých štyroch miestach v triedach mladých a dorastu sa umiestnili traja jedinci, ktorých otcom je pes z českého chovu Dario Ensson Bohemia a v triede veteránov na prvé miesto sa postavil pes vo vynikajúcej kondícii (8 a pol ročný) švédskej majiteľky, ktorého matkou bola česká suka Anuschka Chaloupecké skalky. Táto prestížna výstava je prehliadkou toho najlepšieho, čo je v chove vidieť. Tento rok bolo prihlásených 30 jedincov v triedach šampiónov, v ostatných dospelých triedach 160 jedincov a špeciálni rozhodcovia hodnotili zvieratá väčšinou výborne a veľmi dobre. A tie psy na to mali, aspoň z môjho pohľadu.

Nie je výstava ako výstava, ale jesenná klubovka v Leonbergu sa považuje za jednu z najprestížnejších a tohtoročné víťazstvo Audry Zářické údolí je naozaj veľkým úspechom českého chovu a ja ešte raz gratulujem chovateľovi a majiteľke tejto nádhernej sučky.

Drahomíra Mráčková

<<< späť