Slovenská kynologická škola
žne úspechy aj v ďalekom

KUWAITE

Dlhoročná cieľavedomá
poctivá a odborne fundova-
ná práca slovenskej kynolo-
gickej školy prináša ovocie
v podobe záujmu sveta

o našich odchovaných
jedincov ako aj odborníkov,
ktorí svoj život zasvätili
práve chovu a výcviku psov.
Je ich určite viac, úspešne
reprezentujúcich nás vo
svete a veríme, že sa so
svojimi zážitkami
a úspechmi podelia s vami tak, ako náš spolupracov-
ník, dlhoročný priateľ pán
Stanislav Prouza.

Viac si prečítajte v KR 2/2002.

Previous Page