CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV KOŠICE

 

17. júla 2005


Takmer deväťsto predstaviteľov ušľachtilých psích rás sa zišlo v krásnom prírodnom prostredí parku v mestskej časti Košíc - Barci. Na rozdiel od výstavných hál, kde hluk a vravu ľudí prehlušuje štekot psov, stretnutie psíčkarov pod viac než sto, v niektorých prípadoch i dvestoročnými stromami, pôsobilo upokojujúco na telo i dušu. Ak sa niekto započúval, zistil, že len sem tam niektorý štvornohý kamarát zabrechá, a aj to azda len preto, aby všetci vedeli, že sa naozaj nachádzajú ne prehliadke psej krásy. To, že na výstave psov nepočuť brechot psov je iste veľmi zaujímavý fenomén, ktorý je sprevádzaný na všetkých výstavách, kde kruhy na predvádzanie nie sú vtesnané a takmer na centimeter presne vypočítané. Okrem toho neuveriteľná sila majestátnych stromov poskytuje počas horúcich letných dní nielen tak potrebný tieň, ale aj nepredstaviteľné množstvo pozitívnej energie a pokoja nielen nám ľudským bytostiam, ale bezpochyby aj našim psom.

 

Aj preto mám rád kynologické podujatia, ktoré sa od železobetónových konštrukcií architektonicky dokonalých a klimatizovaných hál vracajú späť k prírode. Viem, že hrozí u nich to, že vrtochy počasia nedovolia predviesť niektorých jedincov v plnej kráse, že terén nie je všade predpisovo rovný a to všetko vyžaduje možno od vystavovateľa patričnú skúsenosť, aby svojho psa predviedol ideálne. Napriek tomu majú výstavy v prírodnom prostredí svoje veľké a neopakovateľné čaro a dúfam, že budú ešte dlho súčasťou kynologického diania aj v dnešnej tak pretechnizovanej dobe.

Len niekoľko rokov späť bola celoštátna výstava psov v Košiciach spájaná možno nie s najvhodnejším prostredím. Už druhý rok sme ale boli svedkami toho, že ako pozitívne vplýva výber vhodného prostredia na celkový úspech podujatia. Ďalší veľmi dôležitý činiteľ úspešnej výstavy sú rozhodcovia. Nie je žiadne tajomstvo, že za osobnosťami prichádzajú vystavovatelia i z veľkých vzdialeností. To, že medzi nich patria aj slovenskí odborníci niet pochýb, veď až na jedného zahraničného ho tvorili rozhodcovia posudzovateľského zboru Slovenskej kynologickej jednoty. Usporiadateľ nenechal v danom prípade nič na náhodu a ako vidieť, venoval aj tejto otázke nemalú pozornosť. Oplatilo sa. Aj keď dostali príležitosť tiež menej známe tváre, nechýbali ani skúsení a ostrieľaní "harcovníci". Aj za kvalitný výber posudzovateľov patrí zainteresovaným vďaka a verme, že aj v tomto trende bude pokračovať usporiadateľský zbor pod vedením riaditeľa MUDr. Ľ. Myndiuka a v spolupráci s M. Kövérom, R. Kövérovou, V. Kenderom, F. Nigutom, P. Šuľom, V. Vaľkom a P. Macákom.

Nedá sa hodnotiť inak celoštátna výstava v Košiciach ako veľmi vydarená.

Košickú "celoštátku" nemožno hodnotiť inak, ako veľmi vydarenú s veľkým záujmom nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Veľmi sympatické bolo, že personál v kruhoch tvorili mladí študenti, členovia kynologického krúžku pri SPOŠ v Košiciach, asi najviac študujúci na tejto škole veterinárstvo. Títo mladí priaznivci kynológie aj napriek tomu, že sú prázdniny, radi pomohli a prispeli nemalou mierou k bezchybnému zvládnutiu výstavy.

 


Zľava: Ing. Jaroslav Matyáš - hlavný rozhodca, majiteľka najkrajšieho psa
CVP - BIS bearded kólie Double Scotch Men in Black - Suchné Vass Hajnolka,
starosta mestskej časti Košice - Barca František Krištof
a riaditeľ výstavy MUDr. Ľubomír Myndiuk

Iste, tak ako všade, veční nespokojivci nájdu množstvo chýb a uvidia ich aj tam, kde nie sú. Dôležité je, aby o tých maličkých vedeli usporiadatelia. Na jednu z nich nás hneď po našom príchode upozornil riaditeľ výstavy MUDr. Ľubomír Myndiuk a nebyť jeho upriamenia pozornosti, ťažko by sme ju boli zbadali, pretože nemala vplyv na hladký priebeh kynologického sviatku. To, že však o nej vie osoba najzainteresovanejšia je zárukou toho, že budúcoročné podujatie bude mať ďalší plusový bod naviac.

A chcete kritiku aj z našej strany? Vyhovieme vášmu želaniu... Aj keď si vážime zachovávanie tradícií a načo meniť to čo je dobré, možno niekoho po čase zmetie takmer totožná tvár, teda titulná strana katalógu výstavy. To je však poznámka len pre tých, ktorí majú pocit, že sme na košickej výstave hľadali len samé pozitíva a úlohou média má byť poukazovať aj na nedostatky. Tým z vás, ktorí si ale katalógy nearchivujú sa nebude zdať istotne táto poznámka vôbec opodstatnená. Budúcoročné jubileum bude možno v novom grafickom šate. Nechajme sa prekvapiť.

Záverečné súťaže mali vďaka odbornosti rozhodcov rýchly priebeh a vysokú úroveň. Najkrajším psom výstavy sa stala nakoniec sučka plemena bearded kólia Double Scotch Black men in Black, ktorej majiteľkou je zahraničná účastníčka Suchné Vass Hajnalka. Ako by aj táto skutočnosť chcela naznačiť, že východ Slovenska a Košice obzvlášť si zaslúžia usporiadať medzinárodnú výstavu, po ktorej tak veľmi túžia všetci priaznivci kynológie z tejto časti Slovenska. Skúsený tým usporiadateľov, ktorý dokázal zvládnuť organizáciu v poradí už deviatej výstavy, by si pri príležitosti budúcoročného jubilea zaslúžil, aby aj týmto spôsobom bola ocenená práca, ktorú pre kynológiu priniesli všetci menovaní aj nemenovaní jeho členovia.

O rok v Košiciach dovidenia!

Kompletné výsledky záverečných súťaží

Jozef Šuster

<<< späť