CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV
VŠETKÝCH PLEMIEN

Košice - 18. júla 2004

Na adresu usporiadateľov tejto výstavy s tradíciou treba v prvom rade povedať, že sú živým príkladom príslovia: Keď sa chce, tak sa dá všetko. Nerád to spomínam, ale kedysi, teda kedysi dávnejšie, patrila táto kynologická akcia medzi menej vydarené až chaotické. Teda čo sa týkalo je organizačnej štruktúry. Lenže usporiadatelia si tie spŕšky kritík, ktoré sa na nich valili nielen z médií, vzali skutočne k srdcu a… Nuž, dnes už iba málokto uverí, že tomuto super podujatiu predchádzala séria nezdarov. Nadišiel čas zabudnúť na neblahú minulosť, pretože prítomnosť tejto výstavy je vskutku nádejná a jej budúcnosť vyzerá ružovo.


Víťaz Celoštátnej výstavy psov: 1. pudel kráľovský biely - Beiris Ascona Cassovia, maj: Ing. Denisa Bodišová
 

Chválu a uznanie si za tento pozitívny vývoj zaslúžia predovšetkým MUDr. Ľubomír Myndiuk v pozícii riaditeľa výstavy, Milan Köver tajomník a Regina Köverová ekonómka. Samozrejme, slová chvály patria aj mnohým ďalším, ale to gro organizačnej práce vykonal spomínaný trojlístok. Pod jeho vedením sa vytvoril tím zanietených a odhodlaných ľudí, ktorí v posledných rokoch z organizačného hľadiska napredovali míľovými skokmi smerom k zlepšeniu. Dnes už možno povedať, že zdanlivo stagnujúcu kynologickú akciu, ktorá by sa možno aj vytratila z výstavného kalendára na Slovensku, premenili na veľkolepú show.
Mal som to šťastie zhodnotiť aj minuloročné dianie výstavy v Košiciach, ktoré už dávalo tušiť, že sa niečo deje. Teda niečo pozitívne s dopadom na existenciu a rozvoj tejto akcie. Moje tušenie bolo správne a práca usporiadateľov ocenená, pretože v porovnaní s predošlými ročníkmi je evidentný nárast nielen domácich, ale hlavne zahraničných vystavovateľov. A to ešte nikto ani len netušil, aké príjemné prekvapenie pre nás usporiadatelia tento rok pripravili. Modernú športovú halu Cassosport, avšak predsa len nevhodnú na takéto podujatie, vystriedal prekrásny mestský park v časti Barca. Odhliadnuc od jeho neopísateľnej krásy a rozľahlosti prijali všetci zúčastnení túto zmenu dejiska výstavy hlavne kvôli tomu, že množstvo stromov s hustými korunami poskytovalo v neznesiteľnej horúčave dostatok tieňa, ktorý bol vskutku potrebný. Ak by sa košická výstava konala aj tento rok v spomínanej hale Cassosport, okolo ktorej je len obrovské asfaltové parkovisko bez jediného stromu a v samotných jej priestoroch dusno (pri tej páľave okolo 32 stupňov určite), odniesli by si to predovšetkým vystavovaní psy, ktorý by stratili na svojej kráse a kondícii ešte skôr, než by sa dostali do príslušných výstavných kruhov. Napriek nie príliš vydarenému letu vychytili usporiadatelia zo Slovenskej kynologickej jednoty a Slovenského poľovníckeho zväzu – okresná organizácia Košice mesto jeden z tých horúcejších dní a ako by to predpokladali, rozmiestnili výstavné kruhy tak, aby ich značná časť bola v tieni. Tento krok z ich strany bol nielenže profesionálny, ale predovšetkým humánny, pretože záťaž slnečných lúčov na psov sa eliminovala na minimum.
Nadmieru vhodné miesto na zorganizovanie výstavy psov si ale predsa len vyžiadalo isté negatívum. Priamo zaň síce organizátori nemôžu, ale osobne si myslím, že sa tomu dalo predísť. Nárast vystavovateľov zo Slovenska a susedných krajín so sebou zákonite priniesol aj nárast motorových vozidiel, ktoré vystavovatelia a slušný počet divákov museli niekam zaparkovať. Do výstavného areálu viedlo viacero vchodov z rôznych strán parku, ale nakoľko v propozíciách bolo uvedené, že sa výstava koná v mestskej časti Barca, takmer každý sa riadil dopravným značením navádzajúcim do centra tejto obytnej štvrte. A tak sa stalo, že pri vchode do parku z centra mestskej časti nastal doslova dopravný kolaps, zatiaľ čo parkoviská pred podnikmi v priemyselnom parku na opačnej strane dejiska výstavy zívali prázdnotou. Pritom stačilo niekde uviesť, že do areálu sa bude dať dostať cez viacero vchodov a odporučiť tie, ktoré sú bližšie k rozľahlejším parkovacím plochám. Zo strany vystavovateľov som síce na tento problém nepočul žiadne kritiky, ale nakoľko mám to životné nešťastie, že vždy sa musím ocitnúť na mieste, kde sa niekto rozhorčuje, bol som svedkom nevídaného rozhorčenia veriacich z Barce a okolia. Nevyspytateľný osud to celé totiž zariadil tak, že v ten deň sa konala aj omša v kostole, ktorý susedí s mestským parkom. Otváracie hodiny v božom chráme však boli neskoršie než v areály výstavy, takže „modlitbychtiví“ občania nemali kam zaparkovať svoje motorové tátoše, čo im samozrejme nijako nebolo po vôli a dali to jasne a hlasne najavo... Ale tu už radšej nezachádzajme do detailov.
K samotnému dejisku výstavy chcem podotknúť ešte toľko, že okrem vhodne situovaných výstavných kruhov a miest na odloženie psov si tu na svoje prišli aj deti. Detské ihrisko s pieskoviskami, kĺzačkami, preliezačkami a hojdačkami pomerne dosť uľahčilo situáciu rodičom, ktorí sa chceli venovať výstave, či už ako vystavovatelia alebo ako diváci, ale ich detváky na to mali iný názor... Prejavom profesionality zo strany organizátorov bolo aj to, že k tomuto detskému ihrisku postavili dozor!
Divákov popri vystavovaných krásavcoch už tradične najviac lákal kruh, v ktorom prebiehali ukážky agility. Výstava pozostávala, tak ako vždy, z tried dorastu, mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov. Výkony a exteriér posudzoval rozhodcovský zbor postavený z arbitrov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Tohtoročná košická výstava bola siedmou v poradí, v rámci ktorej sa udeľoval titul CAC a v súbehu s ním aj tituly CAJC, R-CAC, víťaz mladých víťaz plemena – BOB, víťaz skupiny FCI – BOG, a samozrejme víťaz celoštátnej výstavy Košice 2004 – BIS. Súťaže tvorili najkrajší pár psov, chovateľská skupina, dieťa a pes, ktorej sa zúčastňovali deti do 9 rokov, junior handling a veľká národná cena, ktorá bola určená psom a sukám s titulmi CAC a CAJC našich národných plemien, teda slovenským čuvačom, slovenským kopovom, slovenským hrubosrstým stavačom a československým vlčiakom.
Vo finále výstavy sa prihodila organizátorom dosť nepríjemná a neočakávaná udalosť, ktorú však našťastie promptne a perfektne vyriešil hlavný rozhodca, osobnosť slovenskej kynológie Ing. Jaroslav Matyáš. Keď totiž došlo na záverečné súťaže, stalo sa, že absentoval ich konferenc. Jednoducho nesplnil svoj prísľub daný usporiadateľom a nedostavil sa. Aj to sa stáva, ale našťastie tentokrát bez vážnejších následkov, pretože pán Ing. Matyáš sa v roli „náhradníka“ zachoval originálne a príkladne, začo mu v mene organizátorov patrí veľké poďakovanie.
Spolu takmer tisícka vystavených jedincov a množstvo divákov nasvedčuje tomu, že vynikajúca práca organizátorov, hlavne za posledné dva roky začína prinášať ovocie. Na základe tohtoročnej výstavy psov v Košiciach môžeme smelo predpokladať ďalší nárast vystavovateľov v budúcich ročníkoch. No a kto bol v roku 2004 na východe Slovenska úspešný? Najúspešnejším, neobvykle a dosť, sa stal pudel kráľovský biely Beiris Ascona Cassovia majiteľky Ing. D. Bodišovej. Viac sa dozviete zo spravodaja PES, kde sú uverejnené podrobné výsledky.

Branislav Mathe

<< späť