MGR. IVAN KOČAJDA:

 

"Kvalitná potrava je jednou zo základných požiadaviek správneho vývoja"

 

Toska získala výberovú triedu v USA! Indor má VA triedu tretiu sezónu, ale v takej dobrej forme, akú má tento rok, ešte nebol! Počas celej sezóny testoval krmivo Pedigree - Nemecký ovčiak.
Kto z nás by nebol zvedavý na to, čo sa skrýva za dlhodobým chovateľským úspechom? Preto vám v tomto vydaní prinášame rozhovor so známou osobnosťou slovenského chovu nemeckých ovčiakov, hlavným poradcom chovu Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov Mgr. Ivanom Kočajdom. Veríme, že bohaté chovateľské skúsenosti budú inšpiráciou pre mnohých to nielen v chove nemeckých ovčiakov.

 

Vaša chovateľská stanica z Lintichu je veľmi známa nielen na Slovensku, ale robí dobré meno našej kynológii ďaleko za hranicami. V čom tkvie tajomstvo odchovu exteriérovo špičkových jedincov s vyrovnanou povahou?

"Základom úspechu každého chovateľa je výber kvalitného chovateľ-ského materiálu suky - matky a vhodného psa - otca, ktorí spĺňajú po exteriérovej, povahovej, ale i zdravotnej stránke, vrátane genetického zdravia, predpoklady kvalitného odchovu. Znie to ako fráza, ale hovorím to na základe vlastnej skúsenosti. V minulosti som kryl aj množstvo menej kvalitných súk s tými najprestížnejšími plemenníkmi a výsledky boli podstatne horšie, alebo prechodné (náhodný produkt), ako keď išlo o kvalitnú matku."

 

Ktorí jedinci najviac preslávili vašu chovateľskú stanicu?

"Vo svete je najznámejšia určite Gerra z Lintichu, ktorá sa zúčastnila na Bundessieger - Zuchtschau, čo je najväčšia svetová výstava pre jedno plemeno s počtom prihlásených cca 2500 psov v troch triedach v psoch a v troch triedach v sukách. Skončila tam dvadsiata. Gerra v troch sezónach a v troch triedach na HŠVNO, čiže najvýznamnejšej akcii SÚCHNO, kde sa udeľuje VA trieda, čo je vo svete nášho plemena najvýznamnejší titul, nenašla premožiteľku a zakončila výstavnú kariéru ako VA 1 u jedného z najznámejších nemeckých rozhodcov SV Leonharda Schweikerta. Ešte predtým sa jej podarilo vyhrať slušne obsadenú výstavu aj na nemeckej pôde. Veľmi známa a môjmu srdcu najbližšia je Toska z Lintichu, ktorá HŠVNO vyhrala tiež v troch rôznych sezónach a tiež je VA 1. Toska je okrem toho aj VA 3 v USA. Jej sestra 3 x VA Tera z Lintichu je matkou Leggie z Lintichu , ktorá je VA 1 na Slovensku, 2x VA 1 v ČR, a VA 1 v Maďarsku a matkou Nixi tiež VA 1. Niekoľko úspešných sezón má za sebou aj Indor z Lintichu , ktorý sa na Bundessieger- Zuchtschau umiestnil v najlepšom ringu. Indor je 2 x VA 1. Indorov brat Igo 3 X VA je víťazom mnohých výstav aj u SV rozhodcov."

 

Prezradíte našim čitateľom, aké boli piliere, na ktorých ste založili váš mimoriadne úspešný chov?

"Pali v.d. Holzheimer Linde z chovu môjho priateľa Horsta Schudera najviac dopomohla k úspechom chovateľskej stanice z Lintichu. Pali je matkou mojich najproduktívnejších sučiek Tosky a Tery z Lintichu. Toska a Tera, ktorým nielen opakovane rozhodcami SV bola udelená VA trieda v niekoľkých krajinách, ale každá z nich je matkou niekoľkých jedincov ovenčených VA triedou. Na poslednej Hlavnej špeciálnej výstave dokonca zo siedmich udelených VA tried celkovo tri patria priamym Toskinym potomkom Indorovi, Fimovi z Lintichu a Odete z Lintichu. Naviac v doraste vyhrala Toskina vnučka Cheala z Lintichu. Terin vnuk Kalif z Lintichu na tej istej výstave vyhral triedu dospievajúcich a vnučka Bosie z Lintichu triedu mladých. Podobne to vyzeralo aj v predchádzajúcich sezónach na tejto najvýznamnejšej akcii SÚCHNO. Druhým pilierom je Gerra z Lintichu so svojimi dcérami Oliviou, Urssou a Usiou. Olívia je slovenská víťazka dospievajúcich a v dvoch krajinách ocenená SV rozhodcami VA triedou a Urssa je tohoročná víťazka dospievajúcich, zatiaľ čo jej sestra skončila na druhom mieste."

 

Vaše odchovy vynikajú aj výbornými povahami. Ako sa vám darí udržiavať tento dôležitý ukazovateľ?

"Rád by som bol, keby to bolo tak ako hovoríte. Pre plemenitbu väčšinou využívam špičkových nemeckých plemenníkov, ktorých povahové vlastnosti nemám možnosť poznať, tobôž preveriť. Niekedy je až nemožné vybaviť krytie s popredne umiestneným psom na nemeckej "Špeciálke". Je tak tomu vzhľadom na obmedzený počet 90 krytí ročne a to chovateľským poriadkom SV na jednej strane a na druhej strane je tu obrovský záujem chovateľov z celého sveta. Ak sa podarí vybaviť krytie s aktuálne najžiadanejším psom, je to taký malý zázrak a výber TOP psov je pomerne malý. Párkrát sa mi stalo, že až pri krytí som postrehol, že plemenník sa správa neštandardne a povahovo labilne, napriek tomu, že má zloženú skúšku SchH 3 a bonitačnú triedu Kkl. 1. Hovorí to len o nedokonalosti preverenia povahy na nemeckých bonitáciách. Mne ostáva len jediný chovateľský nástroj, ktorým je selekcia zameraná na povahové vlastnosti, ktorý spolu s dobrou socializáciou šteniat pomáha udržať povahové vlastnosti plemena."

 

Je žiaľ realita, že na chovateľský nástroj zvaný selekcia mnohí kynológovia rôznych plemien dnes akosi zabúdajú. Vo vašom chove je zdá sa jednou z ciest k úspechu. Prepáčte otázku pod kožu. Pripúšťate možnosť, že v krajine pôvodu plemena nie sú možno tak dôslední pri preverovaní povahy než aká sa vykonáva na Slovensku?

"Preverovanie povahových vlastností v Nemecku a na Slovensku je v zmysle bonitačného poriadku takmer totožné. Prepad z úkrytu s dvoma údermi a zadržanie s protiútokom na 50 m s dostrážením sú disciplíny, ktoré by mali preveriť povahu. Žiaľ neposkytnú nám informácie o chuti a schopnosti spolupracovať, o loveckom pude atď... Rôzne výkony figurantov, strojové figurovanie bez použitia psychického tlaku a možnosť natrénovať si túto disciplínu na toho ktorého figuranta znižuje možnosť objektívne posúdiť skutočnú povahu bonitovaného jedinca. SÚCHNO na túto sezónu nominovalo na bonitácie len užší káder figurantov, ktorí majú dôveru predsedníctva. Tento krok sa nie u všetkých stretol s pozitívnym ohlasom. Každý by chcel mať medzi figurantmi toho svojho, či už z dôvodu prestíže, alebo možnosti častejších tréningov a tým aj možnosti ľahšie a s lepšou známkou zaradiť do chovu svoje zviera. V krajine pôvodu sú takéto tlaky neporovnateľne väčšie, zvlášť keď sa uchovňujú jedinci špičkovo umiestnení na nemeckej špeciálke, ktorých hodnota môže byť aj niekoľko stotisíc EUR a cena za krytie s takými psami sa blíži k hodnote tisíc EUR. Rozdielne je aj posudzovanie povahy. Slovenský bonitačný komisár hodnotí správanie sa psa počas celého priebehu bonitácie, vrátane merania a váženia, širokou škálou známok. Prepad z úkrytu a zadržanie s protiútokom sa hodnotí jednotlivo známkami 1 - 5, takže povaha je celkovo hodnotená tromi známkami. Nemeckí körmajstri majú celkovo len tri možnosti ,,nedostatočný, dostatočný a výrazný."

 

Aký podiel na kvalitnom exteriéri toho konkrétneho jedinca zohráva správna výživa?

"Správna výživa má bezpochyby nezastupiteľný podiel na optimálny rast a vývoj šteniat a udržiavanie dobrej výstavnej kondície dospelých psov. Kvalitná potrava je jednou zo základných požiadaviek správneho vývoja každého zvieraťa. Dnešné granulované krmivo od známych výrobcov uľahčuje majiteľom splniť potreby výživy svojich štvornohých zverencov. Kŕmenie krmivom vyrobeného

z kvalitných surovín z dokonale vybilancovanou receptúrou je spoľahlivým stavebným prvkom pre vývoj kostry, kĺbov, zubov, má vysokú stráviteľnosť, je zdrojom energie a má dobrý vplyv na kožu a rast srsti. Naviac svojim zložením podporuje správne fungovanie imunitného systému, čím chráni psa pred infekciou a ochoreniami. Nesprávne zvolená receptúra pri kŕmení inou stravou môže spôsobiť nezvratné poškodenie rastu a vývoja pohybového aparátu."

 

Mal ste možnosť testovať ako jeden z prvých chovateľov nemeckých ovčiakov nové špeciálne krmivo vyvinuté pre nemeckých ovčiakov Pedigree - Nemecký ovčiak. Mohli by ste na základe vašich skúsenosti napísať rozdiel medzi týmto a inými krmivami?

"Som rád, že je na svete krmivo zostavené špeciálne na základe znalostí potrieb nemeckého ovčiaka. Toto krmivo rešpektuje osobitosti a špecifické nároky nášho plemena. Napomáha vytváraniu bohatej a lesklej srsti, dobrej pigmen-tácii, udržuje psov v dobrej kondícii aj pri zvýšenom tréningo-vom zaťažení. Naviac im aj chutí."

 

Indor z Lintichu, v súčasnosti najúspešnejší pes z vašej chovateľskej stanice zvíťazil tohto roku na Hlavnej špeciálnej výstave v Poprade a ako mnohí vedia, získal nielen veľmi cenenú známku VA, ale aj celkové prvenstvo a titul Klubového víťaza. Myslíte, že mu k celkovej kondícii, kvalite srsti dopomohlo aj nové krmivo?

"Indor dostal VA triedu už tretiu sezónu a VA 1 - Klubový víťaz je už druhý krát, ale v takej dobrej forme, akú má tento rok, ešte nebol. Krmivo Pedigree - nemecký ovčiak som testoval práve na tomto psovi, ktorý ním je kŕmený celú sezónu, počas ktorej je zdravý a stále vo výbornej srsti s výraznou pigmentáciou."

 

Otázka na záver. Aj keď si to asi neuvedomujete, pre mnohých mladých adeptov kynológie, budúcich chovateľov, možno nielen nemeckých ovčiakov, ste iste vzor... Nedajú sa rady, ktoré by ste im vedel odovzdať, formulovať do niekoľkých viet, to nám je jasné. Iste vám však budú vďační, ak by ste im odkázal to najdôležitejšie na čo nemajú nikdy zabudnúť.

"Nikdy netreba zabudnúť na to, prečo sa nemecký ovčiak stal najrozšírenejším a najpopulárnejším plemenom na svete. V prvom rade pre svoju povahu a všestranné možnosti upotrebenia tohto plemena. Na túto skutočnosť zabúda veľa chovateľov exteriérového chovu, ale i niektorí rozhodcovia a bonitační komisári."

Ďakujeme za rozhovor a prajeme do ďalších rokov veľa chovateľských úspechov.Jozef Šuster

<<< späť