JUNIOR HANDLING 2006
 

Budú sa body započítavať len zo slovenských výstav?


Pamätníci by mohli dlho rozprávať s úsmevom na tvári o tom, ako sa na Slovensku rozbiehala súťaž mladých vystavovateľov. Jej základy môžeme nájsť v súťaži "dieťa a pes", ktorá je ešte aj dnes súčasťou niektorých kynologických podujatí. Tu však išlo skôr o zábavu, možno spestrenie záverečných súťaží, možno skúšku prvého kontaktu dieťaťa a psa v cudzom prostredí ako o skutočné súťaženie.

 


Víťazka I. kategórie ak aj TOP JUNIOR HANDLER 2006 Dominika Šusterová

Nie často je príležitosť na to, aby sme sa pozreli späť, aby sme si uvedomili cestu, ktorou prešlo jedno veľmi mladé odvetvie kynológie. Jeho základ položili bezpo-chyby známe osobnosti Ing. Jaroslav Matyáš patriaci medzi prvých propagátorov junior handlingu a riaditeľ výstavy, na ktorej sa súťaže mladých vystavovateľov uskutočnili ako prvé. Veľký a nezastupiteľný význam vo vypracovaní systému celoročného hodnotenia, ako aj propagácie na stránkach odborných periodík, má Mgr. Viera Staviarska. Táto skúsená rozhodkyňa, pôvodným povolaním pedagogička, vždy pôsobila a naďalej aj pôsobí na mladých vystavovateľov veľmi pozitívne pri ich odbornom raste, a ten zo začínajúcich, kto má to šťastie a vystavuje prvýkrát práve u nej, odchádza poučený o tom, ako správne psa predviesť, či ako sa vyvarovať chýb. Dodnes mnohým rezonujú v ušiach jej slová, napríklad, o zlatom pravidle junior handlingu. Tento veľmi pozitívny príklad, keď posúdenie nie je len posúdením, ale hlavne naučením, ako psov správne vystavovať, nasledujú aj ďalšie slovenské osobnosti zboru rozhodcov, a to Ing. Róbert Kanás, Jaroslav a Mária Zmebjakoví, Linda Voláriková, MVDr. Patrícia Dan-ková a ďalší. Práve ich pričinením junior handling nie je len súťažou, ale v prvom rade možnosťou naučiť sa, ako správne predviesť psa vo výstavnom kruhu. Tak ako to už bolo mnohokrát povedané i publikované, práve vďaka tejto súťaži sa mnohí mladí vystavovatelia naučili predvádzať lepšie ako "dospeláci" a toto rozhodne využijú aj ako dopspelí vystavovatelia.

Systém bodovania celoročnej súťaže pozostáva zo sčítavania bodov, ktoré súťažiaci získajú v priebehu celej sezóny. V dobe, keď tento systém vznikal, bolo na Slovensku podstatne menej medzinárodných či celo-štátnych výstav, národnú nevynímajúc. Tento stav viedol k tomu, že do celkového hodnotenia sa započítavali aj umiestnenia, resp. body aj zo zahraničných výstav. Iste je veľmi príjemné vidieť i tam v záverečných kruhoch mladých vystavovateľov zo Slovenska, ako kvalitne pred-

vádzajú svojich psov a robia aj tým dobré meno slovenskej kynológii. Lenže odlišný spôsob posudzovania i bodovania vnáša trocha nepresnosti do celkového hodnotenia. Okrem toho, povedzme si úprimne, že zahraničné výstavy sú pre našinca nie lacnou záležitosťou, a tak sa môže stať, že celkovým víťazom sa nestane najlepší, ale ten mladý vystavovateľ, ktorému rodičia umožnia relatívne často absolvovať výstavy doma aj v zahraničí. Možno je na mieste položená otázka, či v dnešnej dobe nepostačujú na vyhod-

notenie slovenskej súťaže mladých vystavovateľov len slovenské výstavy, čím sa stanoví maximálny limit pre každého navyše s rovnakými podmienkami bodovania na každej jednej výstave. Tento systém by umožňoval, napríklad, na niektorej internetovej stránke, prípadne aj v tlačených médiách, uverejňovať priebežné poradie a celá súťaž by bola oveľa prehľadnejšia a o celkovom umiestnení by nerozhodovala len veľmi potrebná aktivita spojená s možnosťou zúčastňovať sa veľkého množstva výstav, ale aj schopnosti. Uverejňovanie priebežného umiestnenia by umožňovalo vyhodnocovať, napríklad, priemernú úspešnosť, najlepšieho nováčika, najlepšieho zahraničného vystavovateľa a mnoho ďalších dielčích súťaži. Iste o zmene musia rozhodnúť kompetentní, ak však máme možnosť, prihovárame sa za zmenu, ktorá by mohla byť v danom prípade prínosom.

Vyhodnotenie celoročnej súťaže, tak ako po minulé roky, sa uskutočnilo pri príležitosti prvej medzinárodnej výstavy, čiže v Trenčíne.

V jednotlivých kategóriách bolo nasledovné poradie:

I. kategória

1.miesto Dominika Šusterová

2.miesto Mária Suváková

3.miesto Silvia Sabová

II. kategória

1.miesto Denisa Klesniaková

2.miesto Patrícia Hausnerová

3.miesto Barbora Dobrovodská

Celkovo najväčší počet bodov získala Dominika Šusterová, za čo je j prináleží titul Top Junior Handler a nominovanie na celosvetovú súťaž mladých vystavovateľov, ktorá aj tohto roku bude na prestížnej výstave Crufts v Anglicku. Budeme našej mladej reprezentantke držať palce a veriť, že tréma z nej opadne pri prvom kontakte so psom, ktorého jej usporiadatelia pridelia.


Víťazstvo v druhej kategórii patrí skúsenej Denise Klesniakovej

<<< späť