BRATISLAVA GROOMING SHOW

I. ročník medzinárodnej súťaže v strihaní psov
CITY HOTEL BRATISLAVA - 15. november 2003

Vôbec prvý ročník strihačskej súťaže psov na Slovensku zahájil ďalšiu kapitolu kynologického diania u nás. A to aj z toho hľadiska, že konečne vzniklo oficiálne podujatie, v rámci ktorého môžu zhodnotiť svoje umenie všetci tí, ktorých istá časť chovateľov pozná možno iba z pôsobenia v rôznych salónoch krásy pre psov a iná časť nepozná vôbec. Každopádne si však umenie týchto ľudí zaslúži patričnú pozornosť a uznanie, aj keď sa dotýka iba vybraných plemien.

Pôvodný zámer usporiadať súťaž s národným štatútom nakoniec narušila slušná účasť súťažiacich zo zahraničia, čím ju nepriamo povzniesli na medzinárodnú. Tento fakt je prekvapujúci a chvályhodný už len kvôli tomu, že išlo o premiérový ročník Bratislava Grooming Show, čiže jeho zmysel a kvality nemohol doposiaľ nikto poznať. Napriek tomu sa však chýr a záujem o celé podujatie dostal až za hranice Slovenska.
Samotná súťaž bola rozdelená do štyroch kategórií, nad ktorými odborne dohliadali rozhodkyne MVDr. Patrícia Danková z Košíc a Dana Kohoutová z Českej republiky. Okrem toho, že obe menované sú dlhoročné chovateľky psov, treba k ich osobám prezradiť aj to, že sa viackrát zúčastnili medzinárodných strihacích súťaží v zahraničí. Pani MVDr. Danková dokonca štyri takéto súťaže vyhrala a pani Kohoutová zaznamenala viacero umiestnení v prvej trojke.
Ako už bolo spomenuté, 28 prihlásených psov bolo rozdelených do štyroch kategórií. Traja jedinci súťažili v tej s označením PUDEL, šiesti v TERIÉR A BRADÁČ, ôsmi v ŠPANIEL A SETER, jedenásti v OSTATNÍ A KRÍŽENCI.


Absolútny víťaz Myrna Krajtlová (CZ - pudel stredný čierny

Súťažilo sa o tituly víťaza každej kategórie, absolútneho víťaza a dokonca aj o najlepšieho slovenského strihača. Putovný pohár pre víťaza tohto ocenenia venovala pani Ľudmila Sýkorová z Bratislavy. Ide o mamičku Janky Sýkorovej, dlhoročnej aktívnej obdivovateľky krásy psov a spolupracovníčky a priateľky našej redakcie, ktorá, bohužiaľ, v minulom roku tragicky zahynula. Celé toto podujatie bolo, mimochodom, venované jej pamiatke!


Najlepší slovenský strihač
- MVDr. Zuzana Cigániková - kerry blue teriér

Rozhodcovia pri hodnotení zvažovali prípravu psa na súťaž, vhodnosť výberu modelu, na prácu s nástrojmi, čistotu prevedenia strihu a schopnosť zakryť nedostatky... Až na jeden prípad nemal s ich prácou vážnejšie problémy skoro nik. Je pochopiteľné, že sa vždy nájdu takí, ktorí nie sú s verdiktami rozhodcov spokojní, človeka však zarazí, keď sa dopočuje o nespokojnosti takého súťažiaceho, ktorý sa sám činí ako rozhodca. Na tomto podujatí sa takto zvláštne zachovala známa osobnosť slovenskej kynológie, od ktorej by nešportové správanie veru nikto neočakával. Bol to jediný rušivý moment inak dôkladne usporiadaného podujatia, ktoré nemožno hodnotiť inak než pozitívne. Organizačný výbor vykonal kus dobrej práce a poslal do sveta jasný signál, že na Slovensku sa kynologický život obohatil o ďalšiu významnú súťaž. Spokojnosť s úvodným ročníkom Bratislava Grooming Show vyslovili tiež zástupcovia hlavného sponzora, ktorou bola spoločnosť Pharmacopola zastupujúca na Slovensku svetoznámu značku Royal Canin.
Priebeh a organizačný potenciál ocenili tiež samotní súťažiaci, z ktorých sa viacerí podobných podujatí už zúčastnili v zahraničí, takže mali čo porovnávať. Práve oni nám potvrdili, že úroveň tejto súťaže za tými zabehnutejšími nezaostávala takmer v ničom. Pre organizátorskú firmu Layton to bolo jednoznačne najcennejšie ohodnotenie jej úsilia a hlavne to určite bude mať aj pozitívny dopad pre nasledujúci ročník Bratislava Grooming Show, ktorý je vopred avizovaný na 30. október 2004 v tých istých priestoroch bratislavského hotela City, kde sa konal aj tento premiérový ročník.

Pre divákov a súťažiacich to bola významná akcia aj z toho hľadiska, že sa v tej nezanedbateľnej konkurencii tvorcov krásy psov na Slovensku našli tí najlepší. Ľudia chovajúci plemená, ktoré si vyžadujú „kadernícke“ služby, tak aspoň môžu spoznať tých strihačských umelcov, ktorí dokážu na ich krásavcovi previesť úpravy, ktorými sa ešte viac zvýraznia jeho prednosti a zároveň maximálne zahladia nedostatky. Veríme, že tento úvodný ročník Bratislava Grooming Show nebol zároveň aj posledným a týmto sa iba započala existencia potrebného a zmysluplného podujatia, ktoré spestrí dianie našej súťažnej kynológie aj v blízkej a ďalekej budúcnosti.

<< späť