GRAND PRIX 2004 Kynologická revue
& EUROPEAN DERBY

ROYAL CANIN CUP * LUCUS CUP * Z POLYTANU TROPHY

Majstrovstvá Slovenska SVV 3
4. kolo Slovenského pohára vo výkone psov IPO 3
Majstrovstvá Slovenska rottweilerov

Ak by bola vyhlásená súťaž chovateľských staníc,
najväčší úspech by dosiahla Equidius

O tradícii pretekov vo Vrbovom sme toho už napísali dosť.  Nedá ale opäť nepripomenúť, že vďaka spolupráci KŠK Vrbové,  Kynologickej revue a mesta Vrbové vznikli nielen najväčšie preteky vo výkone psov v doterajšej slovenskej histórii, ale tieto dávno svojím rozmerom vstúpili za naše hranice ako podujatie, o ktorom sa hovorí vo svete s uznaním. Viete prečo tak tomu je? Lebo už v tomto období sú v plnom prúde prípravy dvanásteho ročníka, aj keď sa to samozrejme navonok nijako neprejavuje. Výsledky mravenčej práce budú viditeľné až o rok.

Možno sa niekomu bude zdať príliš banálne poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby aj tohtoročné podujatie bolo úspešné, ale vyslovenie vďaky je to najmenej čo pre ľudí, ktorí odviedli kus poctivej práce, bez ktorej by Grand Prix nebolo tým čím je, môžeme urobiť.
Riaditeľ pretekov, to v žiadnom prípade nie je funkcia čestná, ani vďačná. Zbiehajú sa k nej všetky vlásočnice a problémy musí riešiť s pokojom a často i humorom. Tí, čo poznajú pána Miroslava Slováka lepšie, veľmi dobre vedia, že práve on je typom ideálneho funkcionára. Nesmierne obetavý človek, nekonfliktný, schopný kompromisov i rýchlych, ale správnych rozhodnutí a pritom dodajme, že i odborne aj ľudsky na veľmi vysokej úrovni. Silou osobnosti skĺbil v jednoliaty  kolektív kynológov Milana Kubiša, Patrika Vaška, Mariána Slováka, Danila Pekaroviča, Luboša Nižnánskeho, Daniela Bielika, Martina Michálka, Igora Gerháta, Rastislava Niznera, Marcela Slováka, Petra Kišku, Miroslava Letka a Miroslava Piatrika, ktorí zabezpečovali úspešný priebeh podujatia na hlavnom i vedľajšom štadióne. Zabezpečenie pachových prác bolo na vysokej úrovni vďaka kladačom  pánovi Svinčiakovi, Martinovi Šťastnému, Jurajovi Chrenkovi,  Marekovi Hanušovskému a Marcelovi Salouškovi, ktorých mal na starosti skúsený Zdeno Koreň. Známa kynologická osobnosť Emil Vatrt s Martinom Sokolovičom  zabezpečovali odvoz na stopy a veru aj oni boli dôležitou časťou bezchybne fungujúceho súkolesia na zabezpečenie pachových prác.  Ak sú vytvorené najoptimálnejšie podmienky, tak rozhodcovia posudzujúci túto disciplínu môžu v pohode posudzovať a nemusia sa venovať vedľajším vplyvom. IPO 3 posudzoval už tradične Ing. Marián Ráček a jeho výkony boli tak, ako sme u neho zvyknutí veľmi korektné. Ťažké stopy SVV 3 posudzoval Dr. Zoltán Tatarko a ak dovolíte nad jeho pôsobením sa pozastavíme neskôr, v IPO 1 mal premiéru vo Vrbovom Rudolf Danek, ktorého iste uvidíme v budúcnosti aj na ďalších významných podujatiach a na SVV 1 sa presunul Štefan Drlička. Zabezpečiť dostatok kvalitných terénov na stopy sa podarilo vďaka pomoci Ing. Šmacha z PD Lopašov , Ing. Nižnánskeho z PD Vrbové a Ing. Gučíka z PD Šípkové.


Víťaz
IPO3


Víťaz
IPO1


Víťaz
SVV3


Víťaz
SVV1

Poslušnosť v kategórii IPO 3 posudzoval skúsený Dušan Majtas, ktorý je dnes považovaný za jedného z najväčších odborníkov V IPO 1 sme videli pôsobiť vekom mladého, ale skúseného Jozefa Olearčina  a SVV 1 poslušnosť aj obranu posudzoval k všeobecnej spokojnosti pretekárov aj usporiadateľov po druhý rok Milan Klačman. Pri tejto príležitosti chcem uviesť, že obsadiť každý post rozhodcu je rovnako dôležité. Niekedy je možno oveľa ťažšie s citom, prihliadnuc na výsledky, posúdiť kategóriu nižšiu ako vyššiu. Jedná sa v mnohých prípadoch o mladých psov, alebo začínajúcich kynológov, ktorí aj keď odchádzajú s bodmi podľa zásluh a nie ako by im nadelil Mikuláš, musia mať pocit,  že ich ambície byť lepšími nie sú márne. Niektorí pretekári sú si vedomí toho, že nemajú sami na  to, prípadne ich pes, aby sa prezentovali napríklad v IPO 3, alebo SVV 3. Preto povzdych pretekára „z jednotky“, že kedy sa on dožije toho, aby raz aj jeho posudzovali Marián Ráček, alebo Dušan Majtas, môžu byť pre usporiadateľov  minimálne podnetom na zamyslenie.

Trofej Mórica Beňovského pod záštitou primátora mesta Vrbové pre zahraničného účastníka z každej zúčastnenej krajiny,
s najvyšším počtom dosiahnutých bodov:


Dánsko:
Vither Damman Jesns
- Indy Daneskjold
 


Maďarsko:
Benke András
- Pocket v.d.
Unteren Saar

Česká republika:
Petr Ožana
- Cedina Black Jack
 

Poľsko:
Darius Kmiecik
- Benjamin Galán
 

Chorvátsko:
Saša Ban
- Lue Regat
Fender Edda


IPO3 - CACIT, CACT-SK, Víťaz plemena
MLN - Vither Damman Jesns, 2. R. CACIT,
CACT-SK, Víťaz plemena NO - Marek Lenárd,
3. R. CACT - Peter Lengvarský


IPO3 - European Derby 2004: Európsky Derby víťaz - Peter Lengvarský,
2. miesto Martin Pleskáč,
3. miesto - Lech Szczepanski

SVV3 - LUCUS CUP (naj. stopa) - Eva Svinčiaková, ROYAL CACNIN CUP (naj. poslušnosť) - Eugen Moré, Z POLYTANU TROPHY (naj. obrana) - Darina Šarišská

IPO1 - 1. miesto, Víťaz plemena NO
- Tatiana Kuncová,
2. miesto - Hana Jindřichová,
3. miesto - Ján Renčko

SVV3 - 1. miesto, Víťaz plemena NO, Majster Slovenska, Európsky Derby víťaz - Eugen Moré,
2. miesto - Darina Šarišská,
3. miesto - Eva Svinčiaková

SVV1 - 1. miesto, Víťaz plemena NO
- Roman Nemčok,
2. miesto - Miroslav Virág,
3. miesto - Petr Ožana
     
Na obrane sú dôležitou súčasťou úspechu aj figuranti. Osobnosti ako Jiří Mach, Robert Fagoš, Martin Tóth, Peter Škoda, Ondrej Bihári a Peter Mičuch sú zárukou vysokej profesionality, ktorých na rozdiel od kladačov na pachových prácach odmenia potleskom tribúny, ale aj tak vďaka za ich korektný a kvalitný výkon. Pri výkonoch takýchto osobností sa potom ľahšie posudzuje aj rozhodcom a tak nie divu, že Ľuboš Jánský (IPO 3), Janka Kucková (IPO 1), už spomenutí Dr. Zoltán Tatarko a Milan Klačman sa mohli v kľude sústrediť na výkony psov.
Kategória SVV 3 je oveľa náročnejšia ako IPO 3 nielen pre usporiadateľov, psov a psovodov, ale  aj pre rozhodcu. Dr. Zoltán Tatarko, netajac svoje nadšenie pre náš národný skúšobný poriadok a pre túto vrcholovú skúšku obzvlášť, vyjadril verejne svoju vďaku za to, že sa pretekári mohli prezentovať na takomto veľkom podujatí. Dokázal tiež, že bude všemožne pomáhať rozvoju tejto takmer  krásnej, ale veľmi náročnej skúšky. Verme, že bude mať dosť síl i partnerov. Našu redakciu, aj organizačný tým vo Vrbovom môže medzi nich počítať.
Na čestnom mieste vďaky nesmú chýbať zástupcovia mesta. Poslanci mestského zastupiteľstva   s primátorom mesta Vrbové PaeDr. Ivanom Borovským vytvorili optimálne podmienky pre možnosť usporiadať tento kynologický sviatok. Veľkou mierou na výbornej spolupráci a vzájomného pochopenia dvoch športových odvetví sa pričinili pri usporiadaní Grand Prix aj Mestský futbalový klub na čele s Ing. Petrom Adamcom.
Veľká vďaka patrí všetkým  sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Veľkým povzbudením pre mnohých prítomných bola iste osobná účasť manželov Orlovských, ktorí zastupovali firmu Pharmacopola, dovozcu krmív Royal Canin, ale aj bývalého majstra Slovenska Pavla Timka a jeho sympatickej manželky, tiež známej kynologičky Anky Timkovej, ktorí tu boli tentokrát ako majitelia firmy SAURUS v.o.s, Ladislava Kobolku z firmy AKVÁRIUM KOBOLKA s.r.o., majiteľa firiem  LUCUS a B.C.D. 1 Ľuboša Čurmu,  zástupcov prepravnej leteckej spoločnosti R-CARGO, Milana Talána z firmy Markus, Jána a Martina Tóthovcov z Polythanu.
Športové výkony, ktoré sme počas pretekov mali možnosť zhliadnuť  boli samozrejme priemerné aj nadpriemerné. Množstvo súťaží, v rámci jednotlivých kategórii však dávajú veľké šance na to, aby aj majitelia tak netradičných plemien akými sú bandog, či svätobernardský pes, odchádzali s peknou cenou. Myslíte si, že Váš pes by tiež zvládol podmienky skúšky a nebolo Vaše plemeno zastúpené? Nuž máte jedinečnú šancu na budúci rok to pred plnou tribúnou dokázať.
Prvýkrát boli v rámci Európskeho derby vyhodnotení jedinci, ktorí sa narodili v roku 2001. Titul, ktorý môže získať pes len raz počas svojho života premiérovo patril Petrovi Lengvarskému so psom JACKSON Equidius. Mimochodom, tejto chovateľskej stanici sa darilo tohto roku najviac. Ak by bola vyhlásená súťaž chovateľských staníc, najväčší úspech by dosiahla práve chovateľská stanica známej kynologickej osobnosti Jána Sudimáka Equidius. Okrem všetkých tých čo stáli na stupňoch víťazov  a ich mená si môžete prečítať, gratulujeme aj pánovi Sudimákovi nielen k úspechu, ale aj k mimoriadne vydareným odchovom.
Nedá nespomenúť, že v rámci podujatia si majstrovstvá Slovenska vyhodnotili aj priaznivci plemena rottweiler a okrem cien pre víťazov nemal chovateľský klub so zabezpečením podujatia žiadne starosti.


IPO3 - LUCUS CUP
- Peter Lengvarský
 


IPO3 - ROYAL CANIN CUP
- Marek Lenárd
 

IPO3 - Z POLYTANU TROPHY
- Martin Pleskáč

IPO3 - Naj. doberman
- Marta Brtníková
 

IPO3 - Víťaz pl. boxer,
Boxer magazin CUP, Najúspeš. boxer GP
- Marián Paulenka

IPO3 - Cena A. Váchovej
- M. Paulenka
 

IPO1 - Víťaz pl. MLN
- Marcel Baláž
 

IPO1 - Víťaz pl. doberman
- Zdeněk Saska
 

IPO1 - Víťaz pl. BOX, Boxer magazin CUP
- Maroš Svitač

IPO1 - LUCUS CUP
- Ján Renčko
 

IPO1 - ROYAL CANIN CUP
- Zuzana Mravíková

IPO1 - Z POLYTANU
TROPHY
- Ján Renčko

SVV3 - Víťaz pl. doberman
- Soňa Krejzková

SVV3 - Víťaz pl. bandog
- Miroslav Valocký

SVV3 - Víťaz pl. RTW
- Peter Martikán

SVV1 - Víťaz pl. RTW
- Braňo Kohl
 

SVV1 - Víťaz pl. labrador
- Pavla Novotná
 

SVV1 - Víťaz pl. boxer, Boxer magazin CUP - Miroslava Bártová

SVV1 - Víťaz pl. MLN
- Pavol Šlahor
 

SVV1 - Víťaz pl.
svätobernar. pes

- Markéta Hrobařová

SVV1 - LUCUS CUP - Petr Ožana,
ROYAL CANIN CUP - Anna Biela,
Z POLYTANU TROPHY - Pavol Šlahor

SVV1 - Majstrovstvá Slovenska RTW, Majster Slovenska 2004
- Braňo Kohl, 2. miesto - Marián Mareš,
3. miesto - Miroslav Horváth

A kto sa tento rok tešil najviac?

Majstrovstvá Slovenska RTW – SVV 1
Majster Slovenska 2004
: Braňo Kohl – Cézar Ki-Rot
2. miesto: Marián Mareš – Idol Windelgen
3. miesto: Miroslav Horváth – Mersi Freywald

TROFEJ MÓRICA BEŇOVSKÉHO pod záštitou primátora mesta Vrbové pre zahraničného účastníka z každej zúčastnenej krajiny, s najvyšším počtom dosiahnutých bodov získali:
Dánsko:
Vither Damman Jesns – INDY Daneskjold
Maďarsko: Benke András – POCKET .v.d. Unteren Saar
Česká republika: Petr Ožana – CEDINA Black Jack
Poľsko: Darius Kmiecik – BENJAMIN Galán
Chorvátsko: Saša Ban – LUE REGAT Fender Edda

IPO 3
1 miesto,  CACIT, CACT-SK, Víťaz plemena MLN
: Vither Damman Jesns – INDY Daneskjold – (DK)
2. miesto, R.CACIT, CACT–SK, Víťaz plemena NO: Marek Lenárd – JORICK di Dranel
3. miesto,  R.CACT-SK: Peter Lengvarský – JACKSON Equidius

EUROPEAN DERBY 2004
EURÓPSKY DERBY VÍŤAZ
– Peter Lengvarský – JACKSON Equidius
2. miesto: Martin Pleskáč – NAGO z Kuřimského háje (CZ)
3. miesto: Lech Szczepaňski – Sony Psia eskadra (PL)
LUCUS CUP za najlepšiu stopu: Peter Lengvarský – JACKSON Equidius
ROYAL CANIN CUP za najlepšiu poslušnosť:  Marek Lenárd – JORICK di Dranel
Z POLYTANU TROPHY za najlepšiu obranu: Martin Pleskáč – NAGO z Kuřimského háje (CZ)
Víťaz plemena boxer, Boxer magazin CUP, Najúspešnejší boxer GRAND PRIX: Marián Paulenka – FLOYD z ringu
Víťaz plemena doberman: Marta Brtníková – JANCY z Romaru (CZ)

SVV 3
1.miesto, Víťaz plemena NO, Majster Slovenska, Európsky derby víťaz
: Eugen Moré – EL zo Soliviarského dvora
2. miesto: Darina Šarišská – DICK z Moldavskej cesty
3. miesto:  Eva Svinčiaková – HOGO Obadové očko
LUCUS CUP za najlepšiu stopu:  Eva Svinčiaková – HOGO Obadové očko
ROYAL CANIN CUP za najlepšiu poslušnosť:  Eugen Moré – EL zo Soliviarského dvora
Z POLYTANU TROPHY za najlepšiu obranu: Darina Šarišská – DICK z Moldavskej cesty
Víťaz plemena BANDOG – Miroslav Valocký – ASTOR z Brezna
Víťaz plemena RTW – Peter Martikán – DESSA Prašná cesta
Víťaz plemena DOB – Soňa Krejzkov – Viki bez PP (CZ)

IPO1
1.miesto, Víťaz plemena NO:
Tatiana Kuncová – CHICA Abel-An
2.miesto: Hana Jindřichová – FOX ze Stříbrného kamene (CZ)
3.miesto: Ján Renčko – NORMAN Equidius
LUCUS CUP za najlepšiu stopu:  Ján Renčko – NORMAN Equidius
ROYAL CANIN CUP za najlepšiu poslušnosť:  Zuzana Mravíková – BAD Derick
Z POLYTANU TROPHY za najlepšiu obranu: Ján Renčko – NORMAN Equidius
Víťaz plemena MLN: Marcel Baláž – AURA SK Sion
Víťaz plemena DOB: Zdeněk Saska – GERT Black Gong (CZ)
Víťaz plemena BOX, Boxer magazin CUP,  Cena ch. stanice v. Zielbox: Maroš Svitač – EROS Tian
Cena ch.stanice v. Zielbox: Takács Mihály – Muzslai Box DIEGO (H)

SVV 1
1.miesto, Víťaz plemena NO:
Roman Nemčok – JUNIOR z Jasenovej doliny
2.miesto: Miroslav Virág – NEVEDKO ako Obrázok
3.miesto: Petr Ožana – CEDINA Black Jack
LUCUS CUP za najlepšiu stopu:  Petr Ožana – CEDINA Black Jack (CZ)
ROYAL CANIN CUP za najlepšiu poslušnosť:  Anna Biela – Beky Žomboch
Z POLYTANU TROPHY za najlepšiu obranu: Pavol Šlahor - Defect Sweet Home
Víťaz plemena RTW:
  Braňo Kohl – CÉZAR Ki-Rot
Víťaz plemena LABR: Pavla Novotná – ASKIA Seneca Bohemica (CZ)
Víťaz plemena BOX, Boxer magazin CUP: Miroslava Bártová –ATREI SHAUNIE Mijabar
Víťaz plemena MLN: Pavol Šlahor – Defect Sweet Home
Víťaz plemena svätobernardský pes: Markéta Hrobařová – ADELO od Natálky (CZ)

Jozef Šuster

 

<< späť