GRAND PRIX & EUROPEAN DERBY
Vrbové, 3. - 5. 6. 2005

 

PEDIGREE CUP * Z POLYTANU TROPHY * LUCUS CUP * ANKA JUNIOR CUP
Z chovateľských staníc dominovala Eqidius
Štartovali tri generácie psov


Pre usporiadateľov asi ani nemôže byť väčšie ocenenie ich celoročného snaženia než to, že sa opätovne prihlási viac účastníkov, ako na predchádzajúci ročník, a tak padajú rekordy. Neuveriteľných 152 prihlášok je nad pomery nielen na Slovensku, ale iste v európskom či celosvetovom meradle. Ak sa niekto opýta, kde sa skrýva úspech, odpoveď je až veľmi jednoduchá a možno ju zhrnúť do pár viet. Prvým základným úspechom je organizátorom zabezpečený výber špičkových a korektných rozhodcov, figurantov a kladačov, ďalej srdce a schopnosti celého tímu, ktorý preteky zabezpečuje, a to bez akýchkoľvek osobných záujmov. K tomu stačí prirátať podporu mesta a futbalového klubu, za čo patrí poďakovanie, ktoré radi tlmočíme, primátorovi mesta Ing. Ivanovi Borovskému a prezidentovi futbalového klubu Ing. Petrovi Adamcovi. Zdá sa byť ten návod ľahký, čo poviete? Dúfajme, že sa stane vodítkom aj pre ďalších usporiadateľov pretekov, ale aj iných kynologických podujatí. Všetci tí, ktorí sa kynologickej akcie zúčastnia, totiž veľmi ľahko a veľmi rýchlo vycítia, či toto bolo usporiadanépre nich, alebo za nejakým iným úmyslom.

 

Ako sme uviedli, dôležitým súkolesím úspešných pretekov sú rozhodcovia. Stopy na IPO 3 posudzoval veľmi precízne Ing. Marián Ráček, poslušnosť dvojnásobná vicemajsterka sveta Jana Honíšková a obranu známa česká osobnosť Luboš Jánský. Celú kategóriu SVV 3 posudzoval uznávaný odborník Dr. Zoltán Tatarko. V IPO 1 sa očakávalo vystúpenie maďarského rozhodcu na obrane Arpáda Halásza, ktorý týždeň pred GRAND PRIX posudzoval Majstrovstvá sveta belgických ovčiakov. Je potrebné povedať, že tento výborne zapadol medzi tu prítomné rozhodcovské veličiny a potvrdil, že výsledky, ktoré dosahuje maďarská reprezentácia v posledných rokoch, nie sú náhodné. Stopu posudzoval úspešný slovenský reprezentant Jozef Olearčin a poslušnosť jedna z najväčších rozhodcovských osobností Slovenska Dušan Majtas. Osobnosti nechýbali ani pri posudzovaní rozrastajúcej a opäť stále obľúbenejšej kategórie SVV 1. Stopy boli doménou, môžeme povedať, že takmer domáceho rozhodcu Štefana Drličku z Piešťan, poslušnosť mal na starosť skúsený Milan Kľačman a obranu známa osobnosť slovenskej kynológie aj z profesnej oblasti, nielen športu, Milan Kadlecaj. Zbor figurantov tvorili prekvapenie pretekov Móric Mátyás z Maďarska, ktorý nastúpil ako náhradník a naše skúsené osobnosti Anton Kondé, Marek Kuštár, Peter Mičuch, Peter Škoda a Hešan El Taifi. Nesmieme zabudnúť na kladačov pri pachových prácach. Sú pri pretekoch veľmi dôležití a na rozdiel od figurantov ich výkon ocení len rozhodca, možno pretekár, ktorému stopa vyšla podľa jeho predstáv, avšak neocenia ich odborný, profesionálny prístup a nasadenie plné tribúny. Aj preto sa im chceme touto cestou zvlášť poďakovať. Martin Šťastný, Ivan Suchánek, Branislav Fulier, Juraj Chrenko a Marcel Saloušek tvorili zohraté tímy či už v kategórii IPO 3, a taktiež vo veľmi náročnej SVV 3.

Pred zahájením vyhlasovania výsledkov v jednotlivých kategóriách zástupcovia magazínu Kynologická revue a usporiadateľa pretekov odovzdali pamätné plakety prítomným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj pretekov vo Vrbovom, slovenskej kynológie a úspešným slovenským reprezentantom. Medzi ocenenými nechýbali Peter Lengvarský - trojnásobný vicemajster sveta v stopách, úspešné reprezentačné družstvo z tohtoročných Majstrovstiev sveta v stopách v zložení Peter Špacaj, Jozef Baláž, Peter Suchý, ktorý je minuloročný majster sveta. Nezabudlo sa ani na dvojnásobnú vicemajsterku sveta Janku Honíškovú, ktorá pred desiatimi rokmi vo Vrbovom zvíťazila a významnú osobnosť chovu nemeckého ovčiaka pracovných línií Jána Sudimáka. Za neoceniteľnú pomoc a propagáciu pretekov boli plakety odovzdané primátorovi mesta Vrbové Dr. Ivanovi Borovskému, rozhodcovi Štefanovi Drličkovi, Františkovi Ferdičovi správcovi internetovej stránky www.nemecky-ovciak.sk, Imrichovi Pálffimu, Benke Andrásovi, manželom Vukovicsovím a Záhony Ábel Andrásovi. Riaditeľovi pretekov Miroslavovi Slovákovi bola odovzdaná pamätná plaketa od Maďarského kynologického zväzu – MEOE, ako výraz vďaky a uznania pri organizovaní GRAND PRIX.

Ak sme už pri menách, poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu pre úspech podujatia. Pod vedením a dohľadom riaditeľa pretekov Miroslava Slováka odviedli kus poctivej práce Ján Zlata, Ing. Vratko Snoha, Marián Slovák, Ing. Vladislav Šuster, Milan Kubiš, Igor Gerhát, Daniel Bielik, Daniel Pekarovič, Martin Michálka, Zdeno Koreň, Emil Vatrt, Martin Sokolovič, Radka Hankócyová, Monika Slováková, Iveta Slováková, Rastislav Záhorec, Lenka Kostolánska, Marcel Slovák.


Víťaz IPO3

Víťaz IPO1

Víťaz European Derby IPO3

Víťaz SVV1

Víťaz SVV3

Najúspešnejšia chovateľská stanica na tohtoročnom podujatí GRAND PRIX bola jednoznačne bardejovská EQIDIUS, ktorá získala dovedna 1834 bodov! Cenu venovanú MEOE si prevzal chovateľ Ján Sudimák za veľkého aplauzu prítomných. Hodnotiac chovateľskú prácu, tak za zmienku stojí rozhodne zaujímavosť, že aj keď v rôznych kategóriách, ale mohli sme vidieť tri generácie psov. „Dedo“ a žijúca legenda Emir Chabet, jeho syn minuloročný víťaz SVV 3 El zo Solivarského dvora pokračovateľ úspešnej línie mladý nádejný Bero z Malej Fatry.

O samotnom priebehu, nasadení a výkonoch by sme mohli písať knihu a nie zaplniť stránky tohto periodika. Možno raz aj k tomu príde, ale tentoraz dajme priestor viac faktografickým údajom namiesto pocitov.

TROFEJ MÓRICA BEŇOVSKÉHO, ktorá sa zadáva zahraničnému účastníkovi z každej zúčastnenej krajiny s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Tentokrát primátor mesta Vrbové odovzdal ceny nasledovným pretekárom: Dariuszovi Kmiecikovi z Poľska, Ferencovi Suszterovi z Maďarska, Vinther Jensovi z Dánska a Jane Zavadlovej z Českej republiky.


Trófej Mórica Beňovského

Víťaz súťaže chovateľských staníc EQIDIUS

V kategórii IPO 3 získali tituly víťaz plemena americký stafordšírsky teriér Argosz Draw Me Graw Forest majiteľky Tamási Andrei z Maďarska, beauceron Bunny Horla Slovakia majiteľa Alojza Pristacha, doberman Orkán Pasecké údolí majiteľky Jany Palátovej (ČR), labrador Borg z Hostýnske stráně Lucie Ševčíkovej (ČR), malinois Ki Bono Campo Vítězoslava Holana (ČR), ktorý na základe bodového limitu obdržal CACT a nemecký ovčiak, taktiež CACT Jorick Di Dranel Mareka Lenárta.

Najlepšiu stopu mal Ján Sudimák so psom Jeff Eqidius a to neuveriteľných 99 bodov a získal tým aj trofej LUCUS CUP. Poslušnosť bola doménou dvojice Marek Lenárd a Jorick Di Dranel, ktorá bola ohodnotená 98 bodmi a tým si vybojovala titul PEDIGREE CUP. Titul Z POLYTANU TROPHY za najlepšiu obranu, ocenenú rozhodcom na 96 bodov získali Vítězoslav Holan a Ki Bono Campo.

ANKA JUNIOR CUP získala mladá pretekárka z Českej republiky Lucie Ševčíková, ktorá štartovala s labradorom Borg z Hostýnske stráně.

V súťaži jedincov narodených v roku 2002 EUROPEAN DERBY dominovali reprezentanti Českej republiky, keď obsadili prvé tri miesta. Víťazom sa stal Vítězoslav Holan a Ki Bono Campo, na druhom mieste skončila Zuzana Daušová so psom Dox Mount Mekinkey a tretiu priečku obsadil Milan Libra so psom Cora Derik.

Najväčšej slávy v kategórii IPO 3 sa dostalo pochopiteľne absolútnym víťazom. Na treťom mieste s počtom bodov 275 sa umiestnila sympatická Mária Šelingová so psom ARON Gál-Mark. Druhý skončil s jednobodovým náskokom pred treťou, skúsený Ján Sudimák, špičkový chovateľ nemeckých ovčiakov pracovných línií, ktorý štartoval tentoraz so psom Jeff Eqidius a získal za predvedený výkon aj titul R. CACT. Prvenstvo si najvyrovnanejšími výkonmi vybojoval Marek Lenárd so psom Jorick Di Dranel, keď získal 279 bodov.


Víťazi plemena IPO3

ANKA Junior Cup - IPO3

Víťazi kategórie IPO3

Z POLYTANU Trophy - IPO3

European Derby v IPO3

Ťažká SVV 3 začína postupne lákať ďalších a ďalších záujemcov o výcvik. Tento rok sa do Vrbového prihlásilo 11 pretekárov. Je treba poznamenať, že táto skúška nie je náročná len z pohľadu samotných pretekárov, ale aj usporiadateľov. Veď len zabezpečiť korektné plochy na pachové práce, popri požiadavkách ostatných kategórií, je nesmierne náročné a aj poslušnosť s obranou zaberú dosť času na hlavnom štadióne. Napriek tomu sa tento rok ešte stihli vtesnať SVV 3 do nabitého časového harmonogramu a nájsť im priestory aj na stopy. Titul víťaz plemena si vybojovali rottweiler Mersi Freyvald s Miroslavom Horváthom, bandog Astor z Brezna Miroslava Valockého a nemecký ovčiak Buck bez PP Blanky Múdrej.

LUCUS CUP za najlepšiu, v danom prípade neuveriteľnú 94 bodovú stopu, získala dvojica Blanka Múdra a Buck bez PP, PEDIGREE CUP za veľmi peknú 90 bodovú poslušnosť dostala Eva Svinčiaková so psom Hogo Obadove očko. Z POLYTANU TROPHY za obranu ohodnotenú fantastickými 98 bodmi získal minuloročný víťaz Eugen Moré so psom El zo Solivarského dvora.

Najvyrovnanejšími výkonmi si prvenstvo vybojovala Blanka Múdra so psom Buck bez PP, keď dosiahli spolu 265 bodov. Na druhom mieste sa umiestnila Eva Svinčiaková so psom Hogo Obadove očko a ako tretí Roman Lacuš so psom Jag bez PP.


Víťazi kategórie SVV3

Z POLYTANU Trophy - SVV3

Víťazi plemena SVV3

V kategórii IPO 1 tituly víťaz plemena získali boxer Vika Mir-Fiš so psovodom Jaroslavom Bakom, rottweiler Hexa Wildengel majiteľa Ivana Dobiša, doberman Ira Black Gong pána Františka Matějeka (CZ), malinois Defect Sweet Home, ktorého má Pavol Šlahor a nemecký ovčiak Alexander Malý lumpík Matúša Baluna.

Stopu ocenenú prekrásnymi 98 bodmi dosiahol Jaroslav Chytil so psom Egon ze Slovanského domu a získali za tento výkon trofej LUCUS CUP. PEDIGREE CUP najlepšiu poslušnosť v kategórii IPO 1 dosiahnutú za 97 bodov získala dvojica Leonard Ulman a Ilda Eqidius. Obrana bola doménou dvojice Pavel Horáček a Cor Derik, keď si vybojovali za 98 bodov Z POLYTANU TROPHY.

V súťaži mladých psovodov ANKA JUNIOR CUP sa nám predviedli dve dvojice. Nezabudnuteľným zážitkom pre mnohých bolo vystúpenie osem ročnej Dominiky Slovákovej s desaťročnou sučkou Dona Monn najmä na poslušnosti a obrane. O štyri body sa jej podarilo v tejto súťaži zvíťaziť pred maďarským pretekárom Danielom Vágóm so psom Holli vom Brett-Hausz.

Celkové prvenstvo v kategórii IPO 1 si vybojovala sympatická dvojica Matúš Balun a Alexander Malý lumpík keď vyrovnanými výkonmi vo všetkých kategóriách dosiahli 281 bodov. Len o štyri body menej mala dvojica Leonard Ulman a Ilda Eqidius. Aj tretie miesto patrilo chovateľskej stanici Eqidius, presnejšie dvojici Ondrej Kvokačka a Tirza Eqidius.


Víťazi kategórie IPO1

PEDIGREE Cup - IPO1

LUCUS Cup - IPO1

Z POLYTANU Trophy - IPO1

ANKA Junior Cup - IPO1

Kategória SVV 1 zaznamenala nárast počtu prihlásených psov, ktorí dosiahli aj veľmi slušné bodové ohodnotenie. Titul víťaz plemena obdržali aj v tejto kategórii najlepší predstavitelia plemien hovawart Argo Rosad pani Viery Zeleňákovej, rottweiler Boris z Lebedova dvora českého pretekára Marcela Marečka, americký pitbulteriér Alex bez PP Denisa Didiho, boxer Atrei Shaunie Mijabar Miroslavy Bártovej, doberman Hera Nuova Dolce Vita Pavla Tamášiho a nemecký ovčiak Rixi z Get-Pet, s ktorým pretekal Milan Pavlovič.

Za vynikajúcich 99 bodov na stope získala LUCUS CUP mladá pretekárka Eva Panáková so psom Tico Betkin dvor. Za najlepšiu poslušnosť, ohodnotenú na vynikajúcich 97 bodov, získala PEDIGREE CUP česká pretekárka Jana Zavadilová. Najlepšiu obranu mal Milan Pavlovič so psom Rixi z Get-Pet a z rúk majiteľa firmy Z POLYTANU Jána Tótha si prevzal zaslúžene Z POLYTANU TROPHY.

Rottweiler klub Slovenskej republiky zároveň vyhlásil toto podujatie v kategórii za Majstrovstvá Slovenska rottweilerov. Iste, môžeme polemizovať nad tým, či kategória SVV 1 je vhodná pre zadávanie titulu majstra Slovenska a nemala by to byť kategória vyššia. Lenže ak väčšina členov klubu uprednostňuje masovejšiu SVV 1, pred veľmi náročnou SVV 3, nie je dôvod nevyjsť im v ústrety, navyše ak si uvedomíme, že mnohé iné chovateľské kluby svoje majstrovstvá vôbec nemajú. Majstrom Slovenska na rok 2005 sa stal český pretekár Marcel Mareček so psom Boris z Lebedova dvora pred druhým Jurajom Huberom so psom Chami Asag a tretím bol ďalší český pretekár Jiří Kolář s rottweilerom Huckleberry Fin z Amiho dvora.

V kategórii SVV 1 sa v súťaži ANKA JUNIOR CUP vyhodnocovalo celkovo sedem mladých pretekárov a každý bez ohľadu na umiestnenie odchádzal s vrecom krmiva ANKA. Je potešiteľná účasť týchto mladých kynológov, ktorí predviedli v mnohých prípadoch špičkové výkony a patrí im zato náš obdiv a uznanie. V tejto silnej konkurencii si prvenstvo vybojovala Alexandra Hinerová so psom Nikita Betkin dvor s celkovým počtom bodov 272. Na druhom mieste skončila Eva Panáková s Ticom Betkin dvor, keď k celkovému súčtu 269 bodov dopomohla najmä vynikajúca stopa. O priečku nižšie skončila Júlia Liptáková a Endy bez PP s 259 bodmi.

Celkovým víťazom v kategórii SVV 1 sa stal s 289 bodmi Milan Palovič so psom Rixi z Get-Pet. Ďalšie dve priečky patrili českým reprezentantom, presnejšie reprezentantkám a to druhej Jane Zavadilovej, ktorá štartovala so psom Ašan ze Šikmáku (282 b.) a tretej Irene Schettlovej so psom Arr Ir-Sed, ktorí dosiahli celkovo 279 bodov.


Víťazi v kategórii SVV1

Z POLYTANU Trophy - SVV1

PEDIGREE Cup - SVV1

ANKA Junior Cup - SVV1

Tohotoročné GRAND PRIX patrilo medzi vydarené aj vďaka tomu, že čas medzi posledným účastníkom a vyhodnotením vyplnili ukážky profesionálnych psovodov. Z Krajského riaditeľstva PZ SR Trenčín mohli prítomní vidieť ukážky špeciálnej kynológie a to detekovanie výbušnín a omamných látok. Predviedli ich kpt. MVDr. Martin Petro, krajský kynológ, npráp. Róbert Páleš so služobným psom Gusti a nstržm. Tomáš Valovič so služobným psom Kasper. Ukážky obrany predviedli príslušníci z Krajského riaditeľstva PZ Nitra v zložení mjr. Mgr. Branislav Diďák, krajský kynológ, npor. Miroslav Kubala, služobný pes Cézar a práp. Igor Polák, služobný pes Lucas. Figurantov im robili známe osobnosti Martin Tóth a Gabriel Tlčina.

Ďalší v poradí dvanásty ročník pretekov vo Vrbovom je úspešne za nami. Vydaril sa aspoň tak, ako ten predchádzajúci. Nadšenci združení okolo Mira Slováka sa však neuspokojujú s dosiahnutým a od skončenia pretekov sa už pripravuje ďalší ročník. Informácie ktoré máme, hovoria o tom, že v týchto chvíľach sú už vybraní rozhodcovia, figuranti, šlapači... Vyhodnotilo sa už aj to, čo by sa malo do budúcna ešte zlepšiť. Verme, že sa to podarí, verme, že Vrbové sa stane aj v budúcnosti miestom stretnutia všetkých tých, ktorí si chcú zapretekať v dobrom duchu a priateľskej atmosfére.

Jozef Šuster

Aktuálne výsledky

<<< späť