SPOVEĎ OSOBNOSTI

s Ladislavom Baloghom a field triale a všeličom možnom

 

Prvý krát som ho stretla pred európskou výstavou v Bratislave, kde patril k jedným z organizátorov  tejto, dnes už možno povedať, veľmi úspešnej akcie medzinárodného formátu. Bol všade a nikde, ako vietor, chvíľu tam a podchvíľou inde, s neodmysliteľným telefónom v ruke. Vybavoval, vystavoval  psov, cvičil ich, organizoval – skrátka „žihadlo“. Nie, nechcem vám priblížiť fantóma, ale jedného z nás. Kamaráta do dažďa a nepohody, Laca Balogha.

 

Lacko vieme o tebe , že toho roku sa ti podaril husársky kúsok – organizuješ Majstrovstvá sveta stavačov. Aký máš pred nimi pocit?

„Zmiešaný. Pracujem s celou rodinou a pria-teľmi, pripravujem, vybavujem, organizujem. Stále mám pocit, že som na niečo zabudol , zle premyslel, neurobil. Asi sa dobre vyspím až po skončení majstrovstiev“.

 

Čo to vlastne znamená – Majstrovstvá sveta?

„V prvom rade musím povedať, že je to obrovský úspech Slovenska, ktoré dostalo možnosť organizácie tak  významných  pretekov, a tým aj  príležitosť predstaviť sloven-skú kynológiu a schopných ľudí, podieľajúcich sa na organizovaní . Zároveň si však uvedo-mujeme mieru zodpovednosti, ktorá nás riadne zaväzuje.“

 

Kto je vlastne organizátorom tohto podujatia ?

„Z poverenia FCI a kynologickej rady SPZ je to mladý kynologický Športový klub stavačov Slovenska“.

Koľko krajín sa asi  zúčastní?

„Koniec uzávierky je ešte ďaleko, ale podľa predpokladov a skúseností z predchádzajúcich Majstrovstiev sveta sa počíta s 20 krajinami.“

 

Aké podmienky musí spĺňať pes  a aké vodič?

„Súťaže na Majstrovstvách sveta sú súťažami družstiev, nie jednotlivcov. Teda každá  krajina

môže prihlásiť 1. štvorčlenné družstvo zostavené z kontinentálnych stavačov a 1. štvorčlenné družstvo zostavené z anglických stavačov.“

 

Kde sa bude akcia konať?

„Centrom celého diania bude Senec. Zahájenie je plánované pri krásnych Slnečných jazerách 6. októbra o 15.00 hod.“

 

Máme tradíciu v tejto oblasti?

„Zaujímavé je, že žiaľ  v tomto druhu športu žiadnu tradíciu nemáme, pretože súťaže tohto typu u nás neusporadúvame. Snaha z mojej strany, ako bývalého predsedu Klubu anglického stavača na Slovensk, tu síce bola poriadať Field trialy - poľné skúšky stavačov, ale nestretla sa s pochopením. Myslím si však, že pre plemená anglického stavača sú práve Field trialy typické skúšky, pretože tam sa najlepšie môžu overiť ich vrodené vlastnosti. Až založením Klubu športových stavačov Slovenska sa vlastne založila tradícia Field  trialu na Slovensku. Verím , že práve senecké majstrovstvá budú začiatkom našej dlhodobej tradície.“

 

Poľovné skúšky sú väčšinou mužskou záležitosťou , ako je to pri Field Triale?

„V zahraničí stretávame veľa mladých ľudí, ale aj slečien a  žien v zrelom veku zainteresovaných ako vodičov. Je to výborný druh relaxu pre všetky vekové kategórie, pretože sa dá robiť na rôznej úrovni. Stačí k tomu  mať stavača a veľkú lásku k nemu a chuť s ním niečo robiť .“

 

Máme postavené aj slovenské družstvo?

„Napriek malému záujmu zo strany „stavačiarskej rodiny“ Slovensko postaví dve družstvá.“

 

Teda ešte raz na záver kedy a kde?

„Začiatok celej akcie je 6.októbra 2004 na Slnečných jazerách v Senci- Severná strana. Zahájenie bude na parkovisku pred hotelom Senec.“

 

Všetkých ľudí, ktorí majú záujem aj o takýto druh športu so psíkmi,  ako  aj ostatných divákov srdečne vítame. Myslím, že každý si niečo pekné v mysli odnesie a zase raz zistíme, že zaujímavé akcie prilákajú aj záujem ľudí.

Lacko, ďakujem, držíme palce a tešíme sa na stretnutie na Field triale.

Viera Janeková

<<< späť