Európska klubová výstava - EBC

 

9. - 10. júl 2005 Szántód, Maďarsko

 

Istotne môj pohľad na tohtoročnú Európsku klubovú výstavu boxerov je trocha emotívny. Dôvodom tohto stavu je zaiste aj to, že sa mi dostalo cti posudzovať žíhané sučky, ale najmä preto, že sme mohli byť svedkami toho, ako sú slovenské osobnosti chovu tohto obľúbeného plemena vnímané dnes v zahraničí...

 


Víťazka EBC GENNY z Ringu
(Idol Armida - Orka Floyd Fender Edda), maj: Robert Fagoš

Z pohľadu rozhodcu môžem konštatovať, že to bol jeden z najkrajších zážitkov v mojom živote, hlavne keď som v záverečnom kruhu mohol stáť vedľa takej osobnosti, ako je Danielo Giorgo z Talianska. Tí, ktorí ho poznáte, mi iste dáte za pravdu, že patrí medzi veľmi taktných rozhodcov rozumejúcich sa nielen štandardu, posudzovaniu a potrebám plemena, ale aj ľudskej duši. Nebolo snáď nikoho z vystavovateľov, ktorým psov posudzoval, komu by sa neprihovoril a nepochválil prednosti jeho psa s taktným poukázaním jeho nedostatkov. Pán Vidák Lajos posudzoval zlatých psov a evidentne bolo vidieť na tomto nestorovi maďarského boxerkárskeho hnutia, ako veľmi mu záleží na tom, aby tituly dostali najkvalitnejší z kvalitných. Špecialista Bánkúti József posudzoval zlaté sučky a jeho posú-denie nebolo pre nikoho z prítomných prekvapením. V tom dobrom slova zmysle sa toto udialo minulý rok na výstave EBC v Taliansku, kde posudzoval zlatých psov.

Maďarský boxer klub, aj keď ako nečlen EBC, bol poverený touto novovzniknutou organizáciou, aby v spolupráci s Talianskym boxer klubom usporiadali tohtoročnú Európsku klubovú výstavu. Samozrejme, že účasť oproti svetovej výstave je podstatne nižšia a prejde asi ešte zopár rokov, kým sa EBC dostane na úroveň ATIBOX. Zmenou oproti výstavám ATIBOX je skutočnosť, že titul u dospelých jedincov sa zadáva v každom pohlaví a farbe dvom jedincom, avšak len v triede výberovej, inak vo svete je pre túto triedu zaužívaný názov "campionato" alebo "körklasse". Na to, aby mohol jedinec v takejto triede štartovať, bolo doposiaľ potrebné, aby mal výberovú bonitáciu talian-sku, nemeckú, alebo francúzsku. Ak píšem, že doposiaľ bolo, tak je tak tomu preto, že na základe rokovaní s predstaviteľmi EBC sa podarilo dosiahnuť, že bude postačovať aj výberová bonitácia slovenská alebo česká. Stalo sa tak nielen na základe diplomatických rokovaní, ale aj na základe toho, že slovenský pes ORFEUS Boxrelay (Barron Rojo de Villalba - Eymy Boxrelay) a česká sučka GENNY z Ringu (IDOL Armida

x ORKA FLOYD Fender Edda) nielenže v sobotu ráno úspešne absolvovali taliansku "selezione", ale obaja títo jedinci predviedli vynikajúci výkon pri skúške povahy. Samozrejme, každý si bude môcť aj v budúcnosti v prvé ráno výstavy EBC urobiť výberovú bonitáciu krajiny, kde je boxer jedno z najobľúbenejších plemien, a tak bude mať šancu mať vystaveného jedinca aj na výročnej výstave Talianskeho boxer klubu v triede výberovej. Náš šampión a grand šampión ORFEUS Boxrelay je prvým boxerom zo Slovenska, ktorý veľmi úspešne splnil podmienky. Majiteľovi Dušanovi Hladíkovi patrí vďaka za vzornú reprezentáciu a chovateľovi Ľubomírovi Pernišovi gratulácia k tak jedinečnému odchovu, ktorý sa zapísal veľkými písmenami do novodobej histórie slovenského chovu boxerov. Podobne je to aj v prípade dnes už významnej osobnosti českého chovu pána Roberta Fagoša.

Samotná výstava bola usporiadaná vo veľmi zaujímavom prostredí starobylej maďarskej pusty, len niekoľko desiatok metrov od známeho Balatonu. Naši susedia vybrali miesto naozaj jedinečne a z celého podujatia dýchala priateľská atmosféra. Áno, našli sa chybičky pri organizácii, ale na druhej strane nechýbala veľká ochota, ktorú organizátori dokazovali na každom kroku. Myslím, že podobne ju vnímali aj slovenskí vystavovatelia a priaznivci plemena, ktorých sa tu zišlo viac ako v Záhrebe na výstave ATIBOX. A ako hájili naše farby? Hneď v sobotu ráno tu excelovali už spomínaní ORFEUS Boxrelay a GENNY z Ringu na skúške povahy. Nechcem znižovať hodnotu iných jedincov, ale výkony týchto dvoch oproti ostatným, ktorí sa pokúšali neúspešne absolvovať taliansku "selezione", boli ako výkon obra proti márnej snahe trpaslíka. O prísnych podmienkach pri skúške povahy svedčí, napríklad, aj skutočnosť, že na pohľad veľmi temperamentný a iste mnohým aj na Slovensku známy pes YPSILON della Cadormare, ktorý má okrem iného aj slušný exteriér a snáď až na svetlejšie oko mu nie je čo vytknúť, musel byť po neúspešnej skúške povahy zaradený do triedy šampiónov.

Ak sa doposiaľ na Dušana Hladíka pozeral boxerkársky svet ako na šikovného a obetavého organizátora našich klubových podujatí a známeho chovateľa, tak od tejto chvíle bolo badať u všetkých prítomných, že objavili ďalší rozmer jeho kvalít, a to znalca povahy boxera, teda skutočnosti, ktorá je nám doma všetkým známa. Danielo Giorgo, keď videl Orfeusov prejav, lišiacky sa na mňa pozrel, pousmial sa a povedal: "Excelento". Pri výkone Genny to bolo navyše aj konštatovanie, že už mu nie je záhadou, ako mohol Robo Fagoš skončiť štvrtý na tohtoročných Majstrovstvách sveta vo výkone boxerov, aj keď to bolo so sestrou Genny, pre upresnenie s Fretty z Ringu.

V prvý deň, keď sa posudzovali mladí jedinci, malo Slovensko svoje želiezko v ohni v podobe Arthura z Vranovska. Žiaľ, finále mu predsa len ušlo, možno aj preto, že bol trocha mimo kondície. Škoda, že sme nemali viac reprezentantov, verím, že by mohli uspieť. Rozdiel medzi svetovou a našou špičkou nie je vôbec priepastný, ako by si mohol niekto myslieť. Problém je v tom, že nie vždy vieme svojich psov dobre predviesť a hlavne, že v zahraničí vystavujeme veľmi ojedinele.

U zlatých psov získal titul taliansky jedinec AZIMUT, syn známeho psa EOLO del Roxius. U žíhaných psov zvíťazil Pompeo del Gran Mogol (Fidel del Gran Mogol - Rassel del Gran Mogol). Najsilnejšie asi boli u mladých jedincov obsadené triedy zlatých sučiek. U mladších zvíťazila prekrásna dcéra psa LUCKY LUCIANO de Cinco Rosas z chovateľskej stanice Panon - Box, ktorú vo finále porazila DIADORA, dcéra legendárneho Magnuma di Massumatico a prekrásnej CRIOS. Táto sučka je iste rébusom pre teoretikov chovu, ktorí tvrdia, že šampión so šampiónkou nedá nikdy šampiónku. Nuž, ale v prípade európskych a svetových víťazov to asi neplatí. V žíhaných mladých sučkách som titul zadal mladej Nell della Conca Rossa s nie veľmi známej chovateľskej stanice po rodičoch Laim della Conca Rossa - Racine dei Laus.

Nedeľa bola vyhradená posudzovaniu jedincov v triedach dospelých. Na moju veľkú radosť pribudli noví slovenskí vystavovatelia a diváci. V triede otvorenej u žíhaných sučiek to boli Pola Indiánsky brloh (Niko del Piovese - Luca Indiánsky brloh), ktorá získala známku výborná a Rafale Indiánsky brloh (Dave dels Segadors - Maud Indiánsky brloh), ktorá si svojimi prednosťami vybojovala účasť vo finále, kde skončila na veľmi peknom treťom mieste. Musím povedať, že o poradí rozhodovali naozaj maličkosti a vôbec by som sa nedivil, keby niektorí z mojich kolegov vymenil prvú sučka za tretiu... O tom, že úspechy otvárajú dvere, sa presvedčil náš ostrieľaný chovateľ Ladislav Kužma. Keď sme ho spolu s Danielom Giorgom videli pri družnej a veľmi priateľskej komunikácii s budúcim majiteľom EBC víťaza, tak sme sa zhodli na tom, že už keď kvôli ničomu inému, tak pre novovzniknuté priateľstvá stálo za to mnohým prísť tohto roku na EBC k brehom známeho Balatonu.

U dospelých jedincov okrem víťazov EBC sa veľkej pozornosti tešili istotne minuloročný víťaz Lucky Luciano de Cinco Rosas (Saverio di Soragna - Galaxia de Cinco Rosas), ktorý nastúpil v triede šampiónov, aby neblokoval iným psom titul. Tento fenomén je pozorovateľný u mnohých talianskych majiteľov, ktorí netúžia získať jeden titul viackrát s tým istým psom a nedať tak šancu iným. Víťazstvo v triede a následný titul víťaza plemena, aj keď trocha predbiehame, mu však jednoducho ujsť nemohol. Zhodli sme sa na tom všetci štyria rozhodcovia úplne jednotne.

Najhodnotnejšie tituly získali však tentokrát zlatí Cesare dei Principi di Piemonte, syn špičkového Magnuma di Massumatico, ktorý výrazne ovplyvnil aj slovenský chov a Barbarelly dei Principi di Piemonte a veľká nádej talianskeho chovu Napoleone del Conte Marzo (Perico du Val d'Europe - Magna Vis Claudia). U žíhaných psov získal titul EBC, po otcovi, svetovom víťazovi Giottovi, polobrat nášho Európskeho víťaza mladých HUGA BOSS Fender Edda, Apollo Re del Sole (Giotto - Amadea la Dea) a Thao dei Roeri (Perico du Val d'Europe - Niki dei Roeri). U zlatých sučiek bola asi konkurencia v triede výberovej najslabšia, a tak tituly získali Aurora degli Orizzonti (Galant von Winterberg - Ascia di Casa Polari) a sučka Fox (Must dei Centurioni - Clarisse). Je to možno aj výzva pre našich chovateľov, aby úspešne absolvovali výberovú bonitáciu. V triede žíhaných sučiek titul zaslúžene získali prekrásne sučky s vynikajúcou povahou, a to už spomenutá Genny z Ringu (Idol Armida - Orka Floyd Fender Edda) a Fendi del Gran Mogol (Pablo II. de la Vadso - Hanka del Gran Mogol).

Európska klubová výstava v prevedení Maďarského boxer klubu splnila úlohu, ktorá sa od nej očakávala. Ako sa bude v budúcnosti vyvíjať EBC je plne v rukách jeho zakladateľov a tých, čo sa rozhodnú ho podporovať a pokúsia sa získať cenný európsky titul. O tom, kde by sa mali uskutočniť ďalšie výstavy EBC, sa ešte oficiálne nerokovalo. Nechajme sa prekvapiť.
 


ORFEUS Boxrelay nenechal pri absolvovaní výberovej bonitácie
nikoho napochybách o svojich mimoriadnych kvalitách.

Jozef Šuster

<<< späť