Majstrovstvá Európy

pretekov psích záprahov v šprinte

Tak ako mnohokrát v minulosti, alebo
aj v tomto roku v iných lokalitách,
hrozilo aj Majstrovstvám Európy na
Donovaloch, že ich usporiadanie
ohrozí nedostatok snehu spôsobený
nepriaznivým vývojom počasia. Toto
sa ale nakoniec umúdrilo a preteky, ktoré mali štatút Majstrovstiev Európy
- FISTC sa na Donovaloch predsa
uskutočniť podarilo. Vyžadovalo si
to ale opäť veľké úsilie skúseného
tímu usporiadateľov, ktorí opätovne
dokázali, že ak je im počasie len
trocha naklonené, dokážu takmer
nemožné.

Viacej prinášame v KR 4/2002.


Reprezentácia Slovenska

Previous Page