DERMASIST

 

originálny prostriedok pre účinné ošetrovanie kože a srsti psov
(a iných domácich zvierat)


Jednou z najdôležitejších činností človeka v osvojovaní si prírody bola domestifikácia zvierat. Tá sa týkala ako hospodárskych, tak aj spoločenských druhov. Práve spoločenské druhy zvierat dnes reprezentujú miliónové počty psov, mačiek, vtákov a iných druhov živočíšnej ríše, v ktorých človek nachádza stratený kúsok živej prírody a citového života tak prepotrebného predovšetkým v mestských aglomeráciách a hlavne panelákových typoch bývania. Tento fenomén je pozorovaný v celosvetovom merítku. Len v krajinách EU je odhadovaný počet psov na cca 70 miliónov. V Českej republike viac ako 1,5 milióna, na Slovensku vyše pol milióna. Okrem radosti, pohody, lásky a služby človeku prinášajú aj z času na čas starosti, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu.

 

Z veterinárno-medicínskeho pohľadu sú to ochorenia, ktoré postihujú tieto zvieratá a spôsobujú im zdravotné problémy. Z humánno-medicínskeho hľadiska je to predovšetkým nie malá skupina chorôb s možnosťou prenosu zo zvieraťa na človeka, tzv. zoonózy (v niektorých prípadoch aj opačne). V mnohých prípadoch pôvodcovia ochorení sú rovnakí pre ľudí i zvieratá. Veterinárne i medicínske hľadisko spolu vytvárajú skupinu rizikových faktorov aj s priamym možným dopadom na zdravie ľudskej populácie.

Nepokladáme túto skutočnosť za "strašiaka" pred chovaním zvierat, skôr naopak, pokladáme to za výzvu k všeobecnému poznávaniu problematiky. Dnešný stav medicínskeho, či biologického poznania nám jednoznačne potvrdzuje, že pri dodržiavaní všeobecných zásad nám riziká nehrozia. Za dôležitú považujeme informovanosť ľudí, chovateľov, priateľov zvierat a podobne, a tiež skutočnosť poznania prevencie a pri niekedy vzniknutom ochorení účinné postupy pri liečbe.


Cez zdravé zvieratá chrániť zdravie ľudí

To je dominantná povinnosť veterinárneho lekára v spoločnosti. Veterinárna a humánna medicína pozná tieto riziká a vo svojej činnosti sa prirodzene snaží o ich maximálnu elimináciu aj cez zavádzanie nových poznatkov vedy a výskumu do praktického života. Poznanie mechanizmov vývoja samostatných zvieracích ochorení a spoločných ochorení aj pre ľudí dáva príležitosť na hľadanie čo najvyššieho stupňa účinnosti a úspešnej ochrany (prevencie).

Jedným z najčastejších a najdôležitejších orgánov, ktoré sú predmetom ochorení u psov je koža a srsť (ale aj u ostatných spoločenských zvierat). Viac ako 30 % prípadov z celkového počtu rôznych chorôb u psov sú kožné ochorenia. Je to v kynologickej, či veterinárnej praxi obrovské číslo. Pri podrobnej analýze stavu zisťujeme, že tento jav je prirodzený dôsledok rôznych okolností. Je to predovšetkým koža a srsť, ktoré sú orgánom priameho styku so všetkými vonkajšími faktormi, hlavne patogénnymi (škodlivými činiteľmi), vyvolávajúcimi priame i nepriame kožné ochorenia. Okrem toho koža a srsť reagujú pri veľkej skupine iných ochorení, tzv. interných, ako sú poruchy pečene, vstrebávania, obličiek a alergie. Príčiny môžme hľadať v rôznych faktoroch. Medzi najčastejšie a pre humánnu a veterinárnu medicínu aj najzložitejšie, patria biologické a fyzikálne príčiny, teda rôzne činitele.

Len v krátkosti k pomenovaniu a rôznorodosti biologických činiteľov: vírusy, rôzne druhy baktérii, čo sa týka druhovosti a enormnej početnosti, plesní, kvasiniek, typická skupina ektoparazitov - blchy, kliešte, svrab, demodikóza atď.

Z fyzikálnych príčin je to predovšetkým prostredie (chlad, vlhko, blato, vysoká teplota), v ktorom žijú zvieratá a z nich najdôležitejší moment - výskyt prachu - prašného prostredia. Prach ako fyzikálna jednotka vždy obsahuje najrôznorodejšie biologické a chemické látky. Sú to predovšetkým a v dnešnom ekologickom systéme takmer pravidelne vysoko početné antigény a alergény. Tieto odborné súvislosti sú uvádzané veľmi v krátkosti, ale tvoria základ pre pochopenie zámeru výsledku výskumnej úlohy, zhotovenie DermAsist-u. Vyššie uvedené príčiny sa vyskytujú prakticky všade a je len otázkou, do akej miery sa ich dokážeme pravidelne zbavovať, aby ochorenia nevyvolávali.

Aby bol problém viac zložitejší, práve uvedené príčiny a následne vyvolané ochorenia u zvierat sú niekedy zdrojom ochorení aj pre ľudí, hlavne pre tú skupinu chovateľov, kde psy (a iné spoločenské zvieratá) žijú v "spoločnej domácnosti" s majiteľmi, kde kontakt so zvieratkom je takmer 24 hodín denne. Dnes je to už početná skupina ľudí trpiacich na rôzne typy alergií, keď "koža a srsť" domových zvierat sa pokladá za zdroj a ohnisko alergie ľudí.

Alergia a alergény

Alergia je vlastne neprimeraná obranná reakcia na látky vyskytujúce sa v bežnom prostredí. Imunitný systém alergického zvieraťa reaguje neadekvátnou obranou voči látkam, ktoré preňho vo všeobecnosti nie sú nebezpečné. Ako alergén môžu pôsobiť časti peľových zrniečok rastlín, roztoče, plesne.

Biologicky je antigén substancia, ktorá po styku s organizmom stimuluje tvorbu protilátok. Tieto protilátky následne špecificky reagujú s antigénom, ktorý stimuloval ich produkciu. Ako alergény sú označované tie antigény, ktoré sa viažu na imunoglobulíny, a ktoré môžu vyvolať u vnímavého jedinca alergickú reakciu - priame ochorenie kože, ale aj iných orgánov. Alergenickými substanciami môžu byť a sú akékoľvek látky biologického, chemického alebo syntetického pôvodu.

Alergia na zvieratá

V poslednej dobe sa pomerne často stretávame s prejavmi alergie na zvieratá. Alergiu môžu vyvolať všetky teplomilné zvieratá. Vlastnými alergénmi sú bielkovinové molekuly, ktoré sa nachádzajú vo výlučkoch - v moči, slinách, výkaloch, produktoch mazových žliaz a v odumretých bunkách kože.

Keďže alergiu spôsobujú predovšetkým zvieratá so srsťou, viedlo to k mylnému názoru, že sa jedná o alergiu na srsť dotyčného zvieraťa. Srsť je v skutočnosti len akýmsi prenášačom, rezervoárom alergénov. Jej mohutnosť nie je priamo úmerná riziku alergie daného zvieraťa.

Neexistujú nealergénne zvieratá (zvieratá bez látok spôsobujúcich alergiu), teda ani nealergénne plemená psov. Niet ani závislosti medzi dĺžkou chlpov a tvorbou alergénov. Dlhšia a huňatejšia srsť je len priestorovo väčším rezervoárom alergénov.

Najagresívnejšími alergénmi podľa vedeckých zistení sú u našich spoločenských zvierat síce výlučky mačky, ale v početnosti držaných zvierat sú to psy.....

Mimo vlastnej chemickej štruktúry jej bielkovinových molekúl k vysokej alergenicite (schopnosti spôsobovať alergiu) prispievajú ich fyzikálne vlastnosti a hygienické návyky mačky a psa. Mačka sa častejšie olizuje ako pes, ale u oboch druhov zvierat je to bežný reflex "samohygieny". Tak sa na srsť dostávajú bielkovinové molekuly nielen cestou kožných žliaz, ale aj veľké množstvo pochádzajúce zo slín. Tie sa po vyschnutí dostávajú do vzduchu a sú súčasťou vzdušného prachu (aerosolu). Mačacie aj psie alergény sú rozmerovo veľmi malé, preto pomerne dlho poletujú vo vzduchu. Vyznačujú sa aj silnou priľnavosťou, šatstvom majiteľa sú vo veľkom množstve prenášané do iných priestorov. Hlavný alergén je produkovaný v značnom množstve slinami, menej mazovými žľazami.

Ďalšie bielkovinové molekuly s alergénnym potenciálom sa nachádzajú v moči a v črevných výkaloch. Časť z nich je štrukturálne podobná zloženiu bielkovinových molekúl psa, čo je príčinou skríženej reaktivity (pacienti alergickí na mačky môžu mať klinické príznaky aj pri kontakte so psom). U 5-30 % ľudí s alergiou sa zaznamenajú pozitívne kožné testy na psa. Klinické ťažkosti má však len časť z nich. Najsilnejšie prejavy sú pri priamom kontakte so zvieraťom. Pes potrebuje pre svoj zdravý vývoj dostatočný pohyb. Na svojej srsti tak vo veľkom množstve prenáša aj iné ako vlastné alergény. Sú to, ako nižšie ešte rozvedieme, roztoče, plesne, v peľovej sezóne rôzne druhy peľov - hlavne tráv a burín, ale niekedy aj alergény hlodavcov. Cca 9- 41 % ľudí s alergiou má pozitívne kožné testy aj na mačku, nie všetci však majú súčasne klinické príznaky pri kontakte s ňou.

Schopnosť vyvolať alergiu nie je závislá od plemena psa (mačky), alergiu môžu spôsobiť rovnako malé ako aj veľké zvieratá. Tak isto zvieratá s krátkou srsťou majú rovnaký potenciál vyvolať alergiu ako dlhosrsté rasy.

Ďalším zdrojom sú, napr., výkaly (exkréty psov), ktoré po vyschnutí v okolí tvoria pravidelnú súčasť prachu, dostávajú sa do okolitého vzdušného priestoru vo forme drobných častí (mikročiastočiek). Tieto sú potom vo väčšej alebo menšej miere prenášané na srsti psov, na šatstve, obuvi ľudí do ďalších priestorov. Dostatočná koncentrácia pre vyvolanie alergických príznakov bola zistená aj v miestnostiach, kde nikdy zviera nebolo, v rôznych úradoch, kinách, v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, električkách, autobusoch, vlakoch. Aj tieto alergény môžu byť príčinou vlastnej citlivosti (senzibilizácie) jedinca, klinických ťažkostí pacienta. Napríklad až 80 % detí, ktoré sú alergické na mačku, nikdy doma toto zvieratko nemali (Kiseľová J.: Alergo, 4.r. 2004).

Pre úplnosť dodávame, že alergicky môžu psy reagovať aj na jednotlivé produkty zvierat - mäso, mlieko, vajcia - problematika potravinovej alergie sa už však nedotýka predmetného zámeru.

Sezónne alergény nám komplikujú život prakticky od jari do jesene. Alergie u ľudí a zvierat sú prepojené na početné alergény rastlín, kvetov stromov, krovinných peľov, peľov tráv a burín, kvitnúcich podľa druhov v jednotlivých obdobiach roka. Práve tieto sú do "uzamknutých" domovov, bytov, priestorov, donášané psami po prechádzkach vo vonkajšom prostredí z parkov, z lesa, lúk. A čo si budeme nahovárať, či zakrývať skutočnosť, sú rodiny, kde pes zdieľa detské, či manželské lôžko!

 Predovšetkým v panelákových typoch sídlisk, kde byty majú malé rozmery a nevhodné parametre cirkulácie vzduchu, pes, mačka majú v nich neobmedzenú možnosť pohybu. Vnútorné vybavenie bytov kobercami, závesmi, nábytkom typu čalúnených doplnkov vo vysokej miere zadržiavajú prach, aj ten, ktorý psík po radostnej prechádzke donesie so sebou do interiéru na bohatej srsti, "živo sa pritom doma otrepe"... Lekári - alergológovia upozorňujú na nárast atopickej (alergickej) ľudskej populácie, veterinári zaznamenávajú prudký nárast alergií u psov. Denný pohyb a pobyt psíkov v štýle "von - dnu" súčasne zvyšuje riziko senzibilizácie voči širšiemu spektru alergénov. Je to prirodzený proces, ale taktiež by malo byť prirodzené poznať tieto procesy a poznať účinné opatrenia.

Tento širší úvod problematiky má len jeden dôvod, a to je ozrejmenie a pochopenie vzťahu človek (majiteľ zvieraťa) a zviera v domácnosti, a z toho vyplývajúcich rizík, ktoré pred desiatkami rokov boli takmer zanedbateľné (či nepoznané), ale v súčasnosti sa dostávajú do nášho života čoraz častejšie a nie raz sa zmenia na priame ochorenia - alergické chorobné jednotky u zvierat i u ľudí. A pre nás, veterinárnych lekárov, naozaj medzi najsmutnejšie činnosti v praxi patrí žiadosť majiteľov psov o utratenie domáceho miláčika z dôvodu alergie majiteľa, obzvlášť a najčastejšie dieťaťa na srsť psa.

Aby vzájomné spolužitie ľudí a zvierat bolo radostné, prospešné a užitočné pre oboch...

Ako znížiť riziko vzniku alergie u psov a ich majiteľov, ako eliminovať príčiny vzniku alergií u psov (u ľudí) ? Základom zníženia rizika alergie je v teoretickej podobe veľmi jednoduché - odstrániť príčinu. V praktickej stránke života je to už podstatne zložitejšie. Ak uvedieme, že zvieratá by mali byť chované vonku, zvlášť ak bývame v obytných domoch, a mali by mať obmedzenú možnosť pohybu, mnohí sa pousmejú, hoci je to pravda. Najmenej pobyt v spálni by mal byť pre ne striktným tabu. Rovnako dôležitá je úprava domáceho prostredia. Odstránenie čalúneného nábytku, závesov, rôznych iných lapačov prachu je jej základnou podmienkou. Stále platí to roky poznané a overené, že výskyt alergénu v bytoch, či v obývacom prostredí, je možné znížiť pravidelným utieraním prachu namokro, vetraním, používaním rôznych typov vysávačov...

Ale čo s miláčikmi, ktoré sa denne niekoľkokrát a s radosťou "vyváľajú" v tráve plnej peľov, v prostredí nekonečne rastúcich burín, v tráve plných drobných neviditeľných čiastočiek vyschnutých výkalov hlodavcov, výkalov početných psov, ktoré hlavne na sídliskách majú svoje výbehy len pred blokom, či len v tom istom parku, po tej istej ceste, chodníčku a podobne (vieme o tomto probléme všetci ...). Psíky sa vrátia zo štandardnej prechádzky domov a zase len zatrepú svojím kožúškom, aby sa nechtiac v byte zbavili "nazbieraných" nečistôt.

Práve vyriešenie tejto otázky, vyriešenie čistoty, rizík alergie, zamestnáva odborníkov už dlhé obdobie. Vychádza z teoretického konštatovania odstránenia príčiny, t.j. maximálne, čo do najširšej miery znížiť riziká s prepojením na praktické, reálne kroky.

Riešenie "viselo" dlho vo vzduchu....

Ako sme už uviedli, poznatky o príčinách sú zrejmé. Majitelia zvierat nás žiadajú o pomoc a rady, a my im už dlhé obdobie ordinujeme "chémiu" vo všetkých formách, či v podobe liekov, dezinfekčných prípravkov, prípravkov proti parazitom a podobne. Neuvedomujeme si jedno, že takmer všetky tieto riziká (teda aj alergény) sa nachádzajú priamo na tele zvierat. A čo je dôležité, majú svoju špecifickú hmotnosť (váhu) a keď niečo vážia, tak už len nájsť spôsob, ako ich z kože a srsti odstrániť.

DermAsist, kožný asistent, či "vysávač pre psov"

Tím odborníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach po niekoľko ročnej práci s alergiami u psov a iných zvierat a trojročných výskumných prácach priamo na hľadaní spôsobu ich odstránenia zo zdroja, t. j. priamo zo zvierat, navrhuje a ponúka riešenie, ktoré sa odskúšalo na vyše troch stoviek psov, desiatkach mačiek a koní.

Práve snaha o ochranu zdravia človeka a spoločenských zvierat bola dominantným cieľom výskumnej úlohy "DermAsist", tzv. kožného asistenta, (z gréckeho slova derma - koža) či, ako sa ľudovo práve vžíva názov medzi psičkármi, "vysávač pre psa".

Výskum sa niesol v troch rovinách resp. etapách:

1. Konštrukčne pripraviť výrobok na odsávanie nečistôt a škodlivín z tela zvierat tak, aby bol vysoko účinný, a pritom neškodný pre zvieratá a, samozrejme, aj pre ľudí. Nakoľko princíp bol zrejmý, bolo potrebné technicky upraviť, zregulovať a vytvoriť účinný tok sacieho prúdu vzduchu (na princípe fungovania vysávača) cez zbernú hlavicu. Následne navrhnúť účinné zberače srsti a nečistôt pre pomerne široký okruh rôznych typov srsti psov u rôznych plemien.

2. Nečistoty a škodliviny zo srsti a kože zvierat zachytávať do  účinných filtrov, t.j. absolútne vylúčiť ich návrat do prostredia.

3. Výrobok musí byť ľahko použiteľný, bežne dosiahnuteľný (aj cenovo pre veľký počet záujemcov). Zároveň, aby sa mohol bežne  použiť na vysávače rôznych typov, nachádzajúce sa takmer v každej domácnosti.

Prvá etapa bola najzložitejšia. Týkala sa prípravy vhodného prístroja, otypovania technických parametrov, stanovenie technických náročností predovšetkým dôsledným usmernením prúdu vzduchu cez hlavicu do filtrov. Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že zberná hlavica sa musela vytvárať a prispôsobovať pre všetky plemená psov a "neplemenné psy". Brali sa do úvahy podmienky použitia pre veľkých, stredných i malých psov i orieškov, pre každé typy kože a srsti. Pri všetkých týchto požadovaných vlastnostiach "vysávača" sme sa museli zaoberať s vyhľadávaním potenciálneho partnera pre jeho výrobu a zavedenie do praxe, ktorý musel mať už dlhodobé skúsenosti s uvedenými princípmi.

Druhá a tretia etapa už nadväzovala na prvú v tom, že na spolupráci sme sa po vzájomnom dohovore dohodli so spoločnosťou na Slovensku dobre známou, a to s firmou ETA a.s. Hlinsko z Českej republiky. Jej tradícia vo výrobe a na spotrebiteľskom trhu predurčovala nádej na dobré výsledky. Po "nekonečných" úpravách, testoch, vzájomných konzultáciách sa to partnerskej firme, veríme, že podarilo! Asi sme pri spolupráci mali šťastnú ruku, nakoľko ETA a.s. Hlinsko disponuje vysoko odborným technickým personálom, ktorý sa už roky zaoberá výskumom a produkuje aj vysoko účinné filtre, ktoré zodpovedajú najprísnejším technickým a ekologickým kritériám na svetovom trhu. Používajú sa na vysávačoch ich výroby, bez ktorých výsledok výskumnej práce a očakávaných vlastností výrobku by ostal len "polovičatý". Vysávače tejto spoločnosti sú bežne vybavené minimálne trojicou filtrov, a to prachových, sacích a výfukových filtrov vysávača. Zachytenie všetkých škodlivín v jednotlivých typoch filtrov počas "vzduchovej cesty" je garantované priamo kvalitou výrobku. Riziká ich prenosu do prostredia v testovacom procese filtrov takmer neexistujú. Za veľmi dôležitú považujeme možnosť súčasného bezproblémového zneškodnenia filtrov v bežnom komunálnom odpade (odhodiť do smetnej nádoby).

Záverečné prebiehajúce testovania v letných mesiacoch tohto roku skúmali a spracovávali dôsledne všetky parametre DermAsist-u. Dopadli k spokojnosti oboch tímov.

A čo je to spokojnosť?

Krátko predstavíme najzávažnejšie dosiahnuté výsledky:

1.Otestovanie funkčnosti DermAsist priamo na "záverečných" 80 psoch Pozn. Celkovo sme testovali prístroj na viac ako 300 psoch.

2.Vyhodnotenie funkčnosti DermAsist

3.Testovacie metódy in vivo ( priame vyhodnotenie na koži - patogénov (škodlivín v celom spektre príčin, identifikácia záchytnosti patogénov).

4.Kvalitatívne a kvantitatívne bakteriologické vyšetrenia a posúdenie účinnosti filtrov aj vo vzťahu k nepriepustnosti škodlivín.

5.Testovanie nezávadnosti DermAsist pre samotnú kožu a srsť.

6. Testovanie nezávadnosti prístroja pre ľudí a mikroprostredie

Použitie DERM ASIST podľa príslušenstva

Zberná hlavica/ kĺbový nadstavec/hubica (A) sa najviac využívala s príslušenstvom - hrebeň s ihličkami (jemný hrebeň) (A 1). Považujeme ho za najúčinnejší komponent u psov so strednou a dlhou srsťou (aj pre kratšiu srsť), pričom prevedená technologická zmena uloženia príslušenstva do stredu zbernej hlavice/ kĺbového nadstavca/hubice umožnila veľmi dobrý záchyt aj nečistôt a prachových častičiek.

Hrebeň s drôtikmi (hrubý hrebeň - A2) bol taktiež veľmi vhodný pre odstránenie väčších nečistôt z hrubej, dlhej, ostrej srsti a koži.

Kefka - A3, ako príslušenstvo, bola využívaná u zvierat pri krátkej/jemnej srsti a koži s vysokou účinnosťou

Nadstavec s kefkami (B), s jemnými štetinkami po celom obvode vynikajúco spĺňal funkciu pre záchyt najjemnejších rôznorodých drobných nečistôt/škodlivín/ častičiek na srsti a koži. Takmer stále sme ho využívali u krátkych srstí a na záverečnú očistu po použití jemného hrebeňa s ihličkami.

Redukcia (C) krátka spojka, pre spojenie zbernej hlavice s hadicou, poskytuje sa záujemcom s rôznym typom vysávača

Podľa druhu a dĺžky srsti, kvality kože a ich znečistenia volíme najvhodnejšie príslušenstvo nadstavca. Nadstavec DermAsist jemne priložíme pod optimálnym uhlom na telo zvieraťa a plynulými pohybmi prevádzame očistu. Doporučujeme začať od strán hrudníka, predhrudia, krku a postupne prejsť na strany brucha k zadným končatinám. Pokiaľ sa nadstavec zanesie srsťou a nečistotami prevedieme ich vyčistenie priamym odsaním z hrebeňa pri zapnutom vysávaní. Podľa zhodnotenia účinnosti môžeme v priebehu čistenia jednotlivé príslušenstvá a sací výkon vysávača meniť, t.j. v individuálnych prípadoch podľa znečistenia zvierat, sme použili rôzne kombinácie príslušenstva.

Poznámky verejnosti (majiteľov testovaných psov):

Vysoké ocenenie pre spôsob očisty psov DermAsist-om vyslovili všetci majitelia psov a predovšetkým tých psov, ktoré sú držané  v bytoch (71,25 %). Kladné stanovisko vyjadrili hlavne k množstvu zachytenej srsti a spektru zachytených nečistôt okrem samotnej srsti, predovšetkým prachu, alergénov a baktérii.

- Všetky testované psy ostali po očiste zbernou hlavicou, podľa majiteľov "mimoriadne čisté", s peknou lesklou srsťou. Pozn. a kynológovia/majitelia, ktorí poznajú ako sa "pes smeje", túto skutočnosť a spokojnosť zvierat veľmi často komentovali týmto výrokom ako prejav príjemného pôsobenia pre psov.

Ak sa na koži nevyskytujú bolestivé miesta, použitie DermAsist-u je prirodzenou masážou kože, zlepšujúcou jej funkcie.

Opakované použitie DermAsist-u je možné bez obmedzenia a je závislé na všeobecnom posúdení majiteľa, ktoré vychádza z veľkosti psa, plemena, typu srsti, prostredia, v ktorom sa zviera pohybuje, miery znečistenia a podobne. Ani opakované viacdenné použitie DermAsist-u, odporúčané hlavne u psov, ktorých majiteľ alebo členovia rodiny sú alergický na "srsť zvierat", nevyvoláva poškodenie kože a srsti psov/zvierat.

Výmena prachového filtra, sacieho mikrofiltra a výfukového mikrofiltra sa riadi všeobecnými zásadami doporučenými výrobcom vysávača.

Z nedostatkov ( ktoré sú podľa výrobcu už predmetom odstránenia) uvádzame :

-pre malé plemená do 5 kg je zatiaľ trochu DermAsist/zberná hlavica/nadstavec/ relatívne "veľký", aj keď výborne účinný a použiteľný.

-Pre drobné cicavce (králiky, morčatá) je potrebná iná veľkosť výrobku DermAsist-u.

-U exotických vtákov vzhľadom na početné hlavne stresové negatíva výrobok DermAsist nie je vhodný.

Pre zaujímavosť uvedieme, že majitelia hlavne "malých" psíkov sa obávali, ako budú znášať zvieratká hluk vysávača. U psov, ktoré sa so zvukom vysávača už stretli doma, zvieratá zareagovali prirodzene, a to pootočením hlavy ako prejavom zvýšenej pozornosti. U psov "s prvým stretnutím sa s hlukom vysávača" sme nezaznamenali žiadne neprimerané reakcie a po krátkom čase (20-30 sekúnd) psy už tomu nevenovali pozornosť.

Časová dĺžka očisty závisela od veľkosti psa, druhu srsti, znečistenia kože a srsti.

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD
prednosta I. Internej kliniky UVL v Košiciach

<<< späť