CRUFTS 2007

 

Z histórie Crufftsovej výstavy


Podľa anglických podkladov prvá organizovaná výstava v Anglicku sa konala dňa 28. a 29. júna 1859 v Town Hall - Newcastle. Zúčastnilo sa na nej 60 setrov a pointrov a pre každé plemeno bola iba jedna trieda. Avšak psi prihlásení na túto výstavu boli identifikovaní iba menami chovných staníc, z ktorých pochádzali. V roku 1870 navrhol pán Shirley, že by bolo treba mať kontrolu nad psami, ktorí prídu na výstavu, a identifikovať ich. Významným medzníkom bol 4. apríl 1873, kedy založili v Londýne Kennel Club. Po skončení štúdií sa v roku 1876 pán Charles Cruft rozhodol, že nebude pokračovať v rodinnej tradícii a nebude šperkárom, ale bude sa venovať psom, a začal pracovať vo firme na výrobu psích koláčov. Veľmi sa mu darilo, cestoval po celej krajine a úspešne presviedčal chovateľov o tom, že práve tieto koláče sú tie najlepšie pre ich psov. Po tomto úspechu si vzal na starosť management výstavy, ktorú organizoval Klub teriérov v Londýne, a v roku 1891 objednal halu v Islingtone a výstave dal svoje meno - Crufts. Táto výstava bola prijatá veľmi pozitívne, pán Crufts ju skvalitňoval z roka na rok, vďaka čomu získavala čoraz lepšie a zvučnejšie meno. Keď sa pán Cruft v roku 1930 objavil na výstave prezident Kennel clubu poznamenal: „Cruft je Napoleonom psíčkarského sveta“ Pán Cruft zomrel v roku 1938, avšak výstavu si v krátkom čase zobral pod svoje krídla Kennel Club. Konala sa v Olympii a mala a dodnes má úžasný úspech. Keby dnes pán Cruft výstavu videl, určite by bol veľmi hrdý na svoje dielo, ktoré v rozmere a obľúbenosti nemá na svete konkurenciu, a bol by veľmi hrdý na to, že na začiatku stál práve on!


Pohľad na množstvo divákov

 

Anglický kokeršpaniel zo Slovenska úspešný

 


Mimoriadne úspešný anglický kokeršpaniel Victoria's Yeti Made in Austria vo vlastníctve slovenského majiteľa Rudolfa Petrovského

Usporiadatelia crufftsovej výstavy - Kennel Club v spolupráci s Pedigree - sa snažia každoročne pripraviť pre svojich návštevníkov niečo nové, niečím novým ich zaujať. Tento rok, mimochodom už po 117. raz, to bolo pridaním haly naviac, pretože viac ako 24 000 psov 180 plemien si to vyžadovalo. Nehovoriac o množstve návštevníkov, ktorých  odhadovali na okolo 180 000. O ich početnosti hovorí aj fakt, že do predvádzacích hál sa nebolo jednoduché dostať. Z hľadiska bezpečnosti boli vpúšťaní v určitých intervaloch a len toľko návštevníkov, koľko halu opustilo. Asi najväčší záujem okrem záverečných súťaží je o návštevu Discover Dogs, kde sú tradične predstavované plemená psov. S každým plemenom, ktoré tu má psíkov v ohrádke, je aspoň jedna osoba schopná podať informácie, rady, poopraviť nesprávne názory a vyvrátiť fámy. Každý sa snaží predstaviť to svoje plemeno čo najlepšie a v najkrajšom svetle. Okrem informácií si tu potencionálni kupcovia, vyslúžia aj množstvo fotografií, suvenírov a prospektov o danom plemene a dokonca sa dá dohodnúť aj na kúpe šteniatka alebo hotového psa. Dostať sa tam ako vystavovateľ je vecou Klubov a členovia, ktorí sa tam dostanú, to považujú za veľkú česť pre ich chov.

O popularite Crufftsovej výstavy hovorí aj fakt, že priebeh jej záverečných súťaží je vysielaný v priamom prenose televíziou BBC a sledovanosť tohto programu je mimoriadne vysoká. Rovnako ako speaker – moderátor – je vždy volený z radu výnimočných rozhodcov. Tento rok to bol pán Frank Kane, ktorého si budeme môcť pozrieť naživo aj na Svetovej výstave psov v Bratislave, samozrejme v pozícii rozhodcu.  Spravodajstvo z Crufftsa je vysielané do 49 krajín sveta.

Zaujímavosťou posledných rokov je prienik vystavovateľov z kontinentu – ako nás Európanov spoza mora nazývajú. V tomto roku ich bolo už vyše tisícky a musíme sa pochváliť, že aj my sme tu mali želiezko v ohni v podobe anglického kokeršpaniela. Bola to, mierne povedané, odvaha, pretože najčastejším plemenom, ktoré túto prestížnu výstavu vyhralo, bol práve anglický kokeršpaniel. Dopredu napoviem, že náš kokeršpaniel bol veľmi úspešný.

Ak niekto vyhrá Crufftsa, musí počítať s tým, že si domov odnáša pohár, ktorý váži 7,78 kg. Ako radi by sme si túto váhu niesli domov, však?

 

Naša účasť na Crufftse

Nabrať odvahu a prihlásiť svojho úspešného psa na Crufftsovú výstavu sa podarilo pánu Mgr. Rudolfovi Petrovskému. Keď nám na jeseň hovoril o tom, že sa zúčastní, všetci sme len obdivne pozerali, pretože ísť s anglickým kokeršpanielom do krajiny pôvodu si vyžaduje značnú dávku odvahy, a keď si pripočítame fakt, že ich tam býva okolo 400 prihlásených, tak sme si povedali, že je krásne sa zúčastniť, a pre nejedného z nás len neuskutočniteľný sen.

Po 17-hodinovej tortúre spojenej s rýchlokurzom šoférovania na ľavej strane, ktorá v kruhovom objazde vytvára pre nás hororové situácie,  Yetto Made in Austria a pán Petrovský konečne dorazili. Prekonali pritom 1700 km vrátane cesty popod more.

„Odpočinutí“ a v dobrej nálade sa Yetto Made in Austria o pol druhej popoludní predstavil anglickému publiku a zaujal v Openklass, čo je u nás ako trieda šampiónov. Spolu s ním ale nastúpilo aj ďalších 37 spokojných kokríkov.

Keď rozhodkyňa Mrs. S. Shields vybrala Yetta Made in Austria do užšej 10 člennej nominácie, prestávali sme spolu s významnými chovateľmi Petrom Studeníkom a Pavlom Šulcekom z Čiech dýchať a len silný stisk rúk nám nedovolil podlomiť kolená.

Keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že účasť na tejto výstave je cťou anglických chovateľov a ich chovov, zaradenie do užšej desiatky a následné siedme miesto je výnimočným úspechom Yetta a jeho majiteľa, nášho pána Petrovského. My všetci mu chceme touto cestou ešte raz poďakovať za fantastickú reprezentáciu Slovenska.

Keď som sa po skončení pána Petrovského pýtala na jeho pocity, dojatý povedal:

„Bola to pre mňa oplympiáda!“

Gratulujeme!

Mgr. Janka Janeková

<<< späť