WELSH CORGI CARDIGAN

 

Malý veľký pes


Toto prirovnanie nie je bezdôvodné a napadlo ma po spoznaní vlastností tohto plemena a videní (podotýkam opakovane a s radosťou) filmu Malý veľký muž. Ak ste tento film videli, potom si už trochu viete predstaviť, ako niektoré situácie rieši welsh corgi.

 

Nuž, to viem teraz. Pred pár rokmi, keď som vôbec netušil, aké má toto plemeno vlastnosti sa moji kolegovia v dobrom úmysle a dobrej nálade snažili umiestniť niektorých vyvolených resp. nájdených psíkov neznámeho pôvodu ľuďom ,ktorí si potom v pracovnej dobe na pracovnom stole porovnávali štandard corgiho a jeho fotografie s realitou pekného novonadobudnu-tého psíka postaveného na stole.

Nedivte sa potom, keď budete vlastníkom tohto plemena a niekto Vám povie akého máte krásneho kríženca. Budete na tom ,ako ja v roku 1992, resp. v druhej polohe ako ja vlastník corgiho v roku 2006. V tom medziobdobí som netušil okrem vzhľadu a že to je waleské národné plemeno, nič o jeho histórií a vlastnostiach.

Štandard welsh corgi cardigan FCI č.38, pod ktorým sa uvádza toto plemeno, hovorí o plemene, o ktorom sa uvažuje, že je pôvodným psom britského ostrova s predpokladom, že bol dovezený Keltmi pri ich migrácii v originálnej forme. Ak to zodpovedá skutočnosti, tento pôvodný pes existuje vo Walese 3000rokov.

Pozorný, aktívny, inteligentný, pohyblivý, veľmi vytrvalý. Corgiho využitie sa postupne menilo od práce pred stádom, kde vykonávali úlohu odháňania, likvidátorov škodnej, ako aj uvoľňovanie cesty pred stádom od cudzieho dobytka aby nedošlo k jeho zamiešaniu do vlastného stáda, pri hľadaní pastviny. Postupom času a prílivu krvi pôvodných pastierskych psov sa stáva všestrannejším pastierskym a honeckým psom s prácou za stádom a vedením stáda, kde využíval v stiesnených podmienkach svoju inteligenciu, vzrast, temperament a odvahu.

Zaradenie: pastiersky a sprievodný pes I. FCI skupina

O pôvode slova corgi ,ak by sme vychádzali z waleského jazyka, pôvod ktorého je v keltskom jazyku, máme možnosť viacerých vysvetlení. Jedno z nich poukazuje na slovo Cur, ktoré sa prekladá "nad niečím bdieť" a v dôsledku toho, sa zdôrazňuje úloha tohto psa ako strážcu. J.L. Habbart, ktorý skúmal dejiny corgi narazil v jednom rukopise zo 14. storočia na nasledujúcu vetu, ktorá obsahuje údaj o corgim:

"A na to uvidel Lancelot v spánku ako naňho breše "Cur-dog" Skratka CorLan Gi pochádzajúca z waleského "Cor-Lan" - zbierať, chovať, "Gi"- ovca. Naproti tomu na juhu Walesu sa slovo Corgi používa aj na označeniepre šelmy "Y corgi Bach" - "ty malý beťár". Nuž otázkou, kto od koho získal pomenovanie. Šelmy od corgiho alebo opačne. Je to len otázka prekladu, ktorýsi zvolíte. Po krátkom poznaní tohto plemena sa prikláňam na stranu corgiho.

 

 

V Cardiganhire sa pes volal "Ci Sawdlo", Sawdlo je waleské slovo pre pätu ale aj pre lumpa. Bohužiaľ aj v tomto prípade sa musím prikloniť k tomu lumpovi.

Tento všestranný pracant a užitočný pomocník bol starodávnym waleským právom chránený nariadením, v ktorom sa hrozí všetkým tým, ktorí by zranili, alebo ukradli Corgwn /slovo označujúce corgiho v množnom čísle vo waleskom jazyku/, pretože stratou alebo zranením corgiho vzhľadom na jeho vlastnosti mohlo dôjsť k výraznému ovplyvneniu ekonomického statusu majiteľovej rodiny. Pôvodný cardigan welsh corgi vznikol z kríženia corgiho so žíhanými Heelermia sheep dog /pastierskymi psami/ s cieľom zlepšiť pracovné kvality plemena. Vyústili aj do rafinovanej líščej podoby v ľahkosti a výraze.

Cardigan je vzhľadovo charakterizovaný ako robustný, nízky a dlhý, pohyblivý pes s tvarom hlavy a výrazom pripomínajúci líšku s hlbokým hrudníkom a výraznou hrudnou kosťou, ktorá vás zaujme na prvý pohľad. Vzhľadom k hĺbke ašírke hrudníka sú predné končatiny jemne zaokrúhlené okolo hlbokej hrude s následným jemným vybočením labiek. Výška tohto psa bola cielene vyšľachtená na to, aby sa tento pes mohol voľne pohybovať aj v zhustenom priestore stáda oviec medzi jeho končatinami. Trup je dosť dlhý a silný s dobre klenutými rebrami a zreteľne vyznačeným driekom. Pri neadekvátnej výžive, nedostatku pohybu a nezdravo prehnanej láske sa ľahko môže stať, že hĺbka hrudníka je v jednej úrovni s veľkosťou brucha ... jednoduchšie povedané každý veterinárny lekár by nasadil diétu. Zadné končatiny sú krátke, silné s dobrým uhlom a s výrazne svalnatými stehnami a predkoleniami. Chvost je nasadený v jedenj línii s telom. V postoji ho nesie pes spustený, v pohybe môže byť mierne zdvihnutý nad líniu tela. Chybou je keď je stočený nad chrbtom. Pri pokoji sachvost dotýka zeme. Uši sú vzpriamené, dosť veľké k veľkosti psa, nasadené viac vzadu na hlave, takže sa môžu pri pohybe voľne položiť na krk v celej dĺžke. Oči sú stredne veľké s priateľským, čulým ale pozorným výrazom. Srsť je krátka alebo stredne dlhá s dobrou podsadou. Typ srsti má samočistiacu schopnosť ako u niektorých poľovných plemien. Nevyžaduje veľkú starostlivosť a hodí sa tak do mestských bytov ako aj do záhrad kde môže byť celoročne vonku. Podľa štandardu sú prípustné všetky druhy farieb, len biela nesmie prevažovať. Najuznávanejšou farbou v krajine pôvodu je farba tzv. brindle -melírovaná s odtieňmi od svetlo melírovanej až po tmavé odtiene.

Vlastnosti plemena

Najväčšou devízou je osobnosť tohto plemena. Je výborným a pozorným spoločníkom, ochotným vymeniť svoju osobnú slobodu za prítomnosť pri majiteľovi a rodine.

Niekedy je úsmevné hlavne pri práci v záhrade, kde jeho premiestňovanie za majiteľom je priamo úmerné pohybu majiteľa. Napr. pri opakovanom sa vracaní majiteľa pre rozličné druhy náradia, pes ho nasleduje tváriac sa, že je to určite prvý krát čo Vás nasleduje. Milý je aj jeho výber miesta odkiaľ môže mať s vami očný resp. fyzický kontakt. Zásadne je to miesto, kde chcete niečo robiť. Svojou pozornosťou k majiteľovi a ľahko čitateľným výrazom tváre na ktorom sa strieda stále sa meniaca zmes šibalstva a hlbokého zamyslenia, vás dostáva do polohy úsmevného a štedrého majiteľa...

Ochrana členov rodiny, hlavne tých s malými pubertálnymi výčinmi je samozrejmá a zahŕňa všetko od advokácie až po odstúpenie od trestu. Veľkým kontrastom je nedôverčivosť voči cudzím ľuďom a nekompromisné stráženie domu, auta, pozemku, kde sa vyrovná aj vzrastovo väčším psom. Pes si zachováva veľmi citlivé rozlišovanie medzi cudzími ľuďmi a okruhom priateľov rodiny.

Pri celkovom zhodnotení ide o veľmi málo známe plemeno najmä na Slovensku, kde jeho prvé exempláre boli dovezené až začiatkom roku 2006. Zmyslom tohto článku je zoznámiť vás s týmto inteligentným a nenáročným spoločníkom veriac v jeho širšie rozšírenie na Slovensku.

Dr. Milan Pribilinec, foto: Bc. Lenka Márková

 

<<< späť