NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV BANSKÁ BYSTRICA

 

8. máj 2005 - Plážové kúpalisko
Pod Urpínom sa psy stretli


Rok uplynul ako voda a opäť tu máme povinnosť posúdiť podujatie, na ktorom sa zasa posudzovali psy. Národná výstava psov v meste pod Urpínom patrí k tým stretom psích krásavcov, ktorej organizačný potenciál sa z roka na rok zvyšuje. Následkom toho ide nahor aj celková kvalita podujatia. Dokázali udržať zodpovední usporiadatelia tento trend aj v tomto roku? Poďme sa na to pozrieť...

 


Víťaz BIS: 1. Emily Turguesa Playa, m: Samuelisová Milena
* 2. Champion Lafit Bohemia Platina, m: Dedková Ingrid * 3. Golukan Cole Belthazar, m:  Zarta László

Dejiskom výstavy sa opäť stalo plážové kúpalisko, ktoré svojim umiestnením a atmosférou činí z celej akcie príjemný záujmový pobyt v prírode. Rozsiahle priestranstvo poskytuje takémuto podujatiu dostatok intimity na prípravu a uloženie psov a zároveň vďaka tomu nenastáva pohybový kolaps, akého sme neraz svedkami počas halových výstav. Nehovoriac o atmosfére, ktorú ponúka... Darmo príroda bude mať vždy svoje čaro. Nezatieni ju žiadna klimatizovaná betónová budova.

Záštitu nad celým podujatím v roli generálneho sponzora prevzala spoločnosť Biofaktory, ktorá sa po úspechoch vo svojej obchodnej činnosti začína čoraz viac a častejšie deliť o výsledky svojej práce aj so širšou kynologickou verejnosťou. Podpora banskobystrickej výstavy je mimochodom dobrý ťah, nakoľko práve toto kynologické podujatie je z roka na rok na vzostupe. Svedčí o tom aj fakt, že zhruba pred desiatimi rokmi, keď svoju históriu výstava psov pod Urpínom odštartovala, zúčastnilo sa jej približne 600 psov. Tento rok sa ich tu zišlo za účelom získania nejakého titulu takmer 1650. To o niečom svedčí. Riaditeľ výstavy Pavol Lupták, ako aj organizačný výbor môžu byť so svojou prácou a dosiahnutými výsledkami nadmieru spokojní. Mimochodom, za stret krásavcov v Banskej Bystrici je zodpovedný miestny kynologický klub Canis.

Rozhodcovský zbor tvorili tradične arbitri z krajín Vyšehradskej štvorky. Výnimku predstavoval Pierluigi Buratti z Talianska. Z domácich rozhodcov samozrejme nechýbali také kynologické veličiny, ako napríklad Jaro Matyáš, Tibor Havelka a Gabriela Ridarčíková, ktorá sa zhostila úlohy udelenia titulu BIS, čiže absolútnemu víťazovi výstavy.

V skratke môžeme s kľudom na srdci povedať, že Národná výstava psov v Banskej Bystrici postúpila opäť o poriadny kus vpred. Je na zamyslenie, prečo má ešte vždy štatút národnej výstavy. Veď tento rok už napríklad v Rakúsku boli všetky výstavy medzinárodné, so štatútom národnej sa už tam neorganizuje žiadna. V súvislosti s Banskou Bystricou je na zamyslenie, či taká výstava, ktorej sa zúčastní vyše 1600 psov a zadáva sa titul víťaza Slovenska, by nemohla byť medzinárodnou... Netvrdíme, že sa tak má stať hneď a zaraz, ale z technického hľadiska už tomu nič nebráni, veď aj rakúsky alebo nemecký bundessieger, dokonca aj víťaz Poľska, sú tituly zadávané na medzinárodných výstavách psov.

Suma sumárum, pokračovaniu stretu štvornohých krásavcov v meste pod Urpínom niet čo vytknúť. Výstava bola opäť zorganizovaná dôsledne, čomu samozrejme zodpovedal aj jej priebeh.

Branislav Mathe

<<< späť