NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV
Banská Bystrica - 9. mája 2004

Nie všetky predpovede sa naplnia...  V dobe, keď sme pred niekoľkými rokmi videli veľké nadšenie usporiadateľov výstav psov v Banskej Bystrici, aj na stránkach nášho časopisu sme predpovedali  tradícii tohto podujatia veľkú budúcnosť. O tom, že sa naše vízie splnili, svedčí fakt, že tohto roku bolo prihlásených 1545 jedincov, čo svedčí o každoročnom náraste. Takéto počty nedosahujú v zahraničí mnohé medzinárodné výstavy. Aj z toho dôvodu nás teší nielen obľuba výstavy v Banskej Bystrici, ale aj skutočnosť, že titul Víťaz Slovenska sa zadáva v silnej konkurencii, čím získava na svojej veľkej vážnosti. Verme tomu, že podobne, ako sa, napríklad, v Nemecku zadáva titul „Bundessieger“, bude aj náš najvyšší  titul právom patriť medzi vysoko cenené nielen na Slovensku, ale aj v blízkom či vzdialenejšom zahraničí.


Víťazi Banskej Bystrice: 1. doberman čierny s pálením - Xerxes z Tomky, m: Alica a Wolfgang Freyer,
2. nemecký krátkosrstý stavač - Brit Zaťkov dvor, 3. bavorský farbiar - Omar Vatrová
 

Organizačný výbor, tradične vedený  riaditeľom Pavlom Luptákom a sympatickou tajomníčkou pani Miroslavou Záchenskou, odviedli kus poctivej a, dodajme, dobre pripravenej práce. Nemalé obete, ktoré si ten, kto  kynologické podujatie neorganizoval, nevie ani predstaviť, priniesli svoje ovocie a jediné čo mohlo pokaziť dojem z tohotoročnej výstavy psov bola nepriazeň počasia. Ani krátky dážď však nepokazil celkový veľmi príjemný pocit z akcie, ktorá sa v Banskej Bystrici niesla v znamení Slovenskej národnej výstavy a túto poctu si iste toto podujatie právom spomedzi slovenských „cac-ových“ výstav zaslúži.
Rozhodcovský zbor tvorili odborníci nielen zo Slovenska, ale nechýbali ani hostia z Rakúska, Maďarska, Čiech a Poľska, ktorí posudzovali nielen jednotlivé plemená, ale aj záverečné súťaže. Je potrebné poznamenať, že pri ich posudzovaní sa mnohí rozhodcovia prispôsobujú veľmi efektnému a rýchlemu spôsobu, ktorý je zaujímavý nielen pre vystavovateľov, ale aj pre divákov. Je veľkým zážitkom sledovať posudzovanie, napríklad, pána Piotra Króla z Poľska. Počas jeho posudzovania má každý zúčastnený, divák i vystavovateľ, pocit, že súťaž graduje a odborníci potvrdia, že do užšieho výberu sa dostávajú mimoriadne kvalitní jedinci. Takýto skúsený rozhodca nepodľahne módnym tlakom, a tak sa veľmi často stáva, že víťazom je predstaviteľ plemena, ktoré tak často nevídame na stupňoch najvyšších. Bolo tak tomu aj tohto roku, keď najsilnejšiu II. skupinu FCI vyhral prekrásny doberman XERXES z Tomky.
Titul víťaz výstavy NVP 2004, čiže BIS, udeľoval nestor slovenských rozhodcov, pán Bedrich Mészáros. Tento vitálny kynológ, u ktorého len šediny prezrádzajú, že je vekom nad sedemdesiatkou, zažil veru už nejednu lepšie aj horšie zorganizovanú výstavu na Slovensku i v zahraničí. Počas krátkeho rozhovoru sme sa od neho dozvedeli, že s priebehom i organizáciou banskobystrickej výstavy bol maximálne spokojný. Možno aj preto sa mu súťaž BIS posudzovala vo veľkej pohode. Titul BIS nakoniec zadal už spomenutému, veľmi úspešnému dobermanovi, a tak sa z úspechu mohli tešiť nielen majitelia Alica a Wolfgang Freyer, ale aj všetci priaznivci tohto elegantného plemena.
Zostáva veriť, že výstavy v Banskej Bystrici si zachovajú svoju tradíciu i do ďalších rokov, že usporiadatelia rýchlo dočerpajú stratenú energiu, o ktorú prišli počas príprav i samotného úspešného zvládnutia tohtoročnej výstavy.

Dovidenia o rok v Banskej Bystrici!

Jozef Šuster

<< späť