Ak sa povie Základná škola kynológie,
tak pri tom nesmú chýbať významné osobnosti


Žijeme v dobe, keď nie je vôbec ťažké kúpiť si knihu s kynologickou tematikou. Na druhej strane musíme ale konštatovať, že slovenských autorov je tak málo, ako povestného šafranu. Objavia sa na našom "kynologicko-knižnom" nebi len málokedy, sporadicky. Preto prežívame veľkú radosť, ak registrujeme prípravu knihy a jej neskoršie vydanie a dokonca sme aj na jej krste.

 

Naše cesty smerovali do susedstva Bratislavy, konkrétne do Ivanky pri Dunaji, kde sa konala táto milá slávnosť, krst novej knižnej publikácie. Jej autorom je známy slovenský aktívny kynológ, publicista, majiteľ firiem Sponzia a UK 2, pán Miloš Butyka.

Nechceme sa v tomto vydaní venovať recenzii knihy s výstižným názvom Základná škola kynológie, na tú nájdeme priestor v ďalšom vydaní nášho magazínu. Naším poslaním je priblížiť vám atmosféru, ktorá tu vládla. Už samotný výber krstných rodičov, v tomto prípade dvoch krstných otcov, dával tušiť, v akom duchu je kniha napísaná a v akej atmosfére sa stretnutie pri tejto príležitosti koná. RNDr. Vladimír Ďurišin, ktorý, ako iste všetci viete, je riaditeľom odboru kynológie Prezídia Policajného zboru, je pre mnohých stelesnením profesionality a vysokej odbornosti. Druhý krstný otec, známa osobnosť z dosiek, ktoré znamenajú svet, herec Štefan Kožka, akoby svojou prítomnosťou zastupoval všetkých tých, ktorí majú svojich psích miláčikov radi a zároveň ich chcú mať aj zvládnuteľných v každej životnej situácii.

Ani v tak veľkej a významnej obci s približne 5 000 obyvateľmi nie je krst knihy každodennou záležitosťou, a preto nechýbala ani starostka Ivanky pri Dunaji pani Dr. Magdaléna Holcingerová, ktorá prítomným priblížila nielen obec, kde žije a tvorí pán Miloš Butyka, ale oboznámila nás aj s históriou Ivanky pri Dunaji a hlavne jej publicistami, ktorým sa podarilo vydať svoje knižné diela. Medzi nich sa raz a navždy zapísal aj súčasný autor z oblasti kynológie. To, že dobré správy sa šíria rýchlo aj za chotár a že si autorský počin zaslúži pozornosť aj za hranicami kynologickej rodiny a miesta tvorby, potvrdili svojou účasťou aj starosta Zálesia Štefan Nesmery a starostka Malinova Eva Godová.

Na krste knihy, samozrejme, nesmeli chýbať zástupcovia vydavateľstva TIMY, ktorá dôverovala slovenskému autorovi a nám zostáva veriť, že ich dôveru potvrdí predaj nielen prvého nákladu, ale aj ďalšie dotlače.

Veľmi sympaticky na mňa pôsobila prítomnosť zástupcov kynologického priemyslu. Známa tvár Ladisalav Polgára, ktorého poznáme nielen v súvislosti so značkou Pedigree, ale aj ako úspešného chovateľa, alebo účasť Ing. Mokráňa z Agrotrendu, slovenského výrobcu krmív pre psov, ale aj zástupcov firiem Kira či Aport, dodali celému podujatiu vážnosť.

 


zľava RNDr. V. Ďurišin, autor M. Butyka, starostka Ivanky pri Dunaji Dr. M. Holcingerová a herec Š. Kožka


Najviac prítomných bolo, samozrejme, členov rodiny a priateľov z kynologickej obce. Tí, ktorí vydržali do konca, mohli sa osobne stretnúť aj s neskoršie prichodivším Ing,. Štefanom Štefíkom, prezidentom SKJ. Okrem neho sme sa tu stretli so známymi tvárami, pochopiteľne najmä športovej oblasti, akými sú reprezentanti Julo Benovič a Miloš Bočkai, osobnosti formátu Gregora Dudáka, či Maťa Súkeníka. Aj chovatelia a priatelia rotweilerov mali svojho zástupcu v osobe Vojtecha Kováča. Mimochodom, viete o ňom, že je bývalý reprezentant vo futbale a nechýbal ani na Olympijských hrách? Nuž, všeličo sa na takom krste knihy máte možnosť dozvedieť... Nechýbala ani zástupkyňa kynologickej mlade Lenka Petríková, na ktorú radi prezradíme, že sa nielen aktívne zúčastňuje na pretekoch aj podľa SVV 3, ale bola aj autorkou fotografií v novovydanej knižnej publikácii.

Verme, že slovenských autorov bude pribúdať. Verme, že okrem mien, akými sú Boris Kopeliovič a už aj Miloš Butyka, budú pribúdať nové a nové mená, ktoré presvedčia vydavateľov kníh, že v slovenských autoroch nájdu rovnako úspešných publicistov, ako je tomu v prípade prekladov tých zahraničných. A my všetci ich o tom môžeme presvedčiť zvýšenou pozornosťou, akú budeme týmto knižným publikáciám venovať.

Jozef Šuster

<<< späť