BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK

Plemeno psa, ktoré si priblížime v nasledujúcom príspevku, bolo uznané FCI ako provizórna rasa od 1. januára tohto roku. Z toho zákonite vyplýva, že sa mu od uvedeného dátumu môžu udeľovať tituly FCI – svetový víťaz, kontinentálny víťaz Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky a Karibiku. Až do celkového zjednotenia štandardu sa mu teda nebude udeľovať titul CACIB. Každopádne ale Biely švajčiarsky ovčiak už patrí do veľkej rodiny uznaných plemien so štandardom číslo 347 (zo dňa 18.12.2002).

Samotný názov plemena jasne prezrádza, že za krajinu jeho pôvodu bolo určené Švajčiarsko. Klasifikácia FCI zaradila týchto psov do skupiny 1 – strážne psy a sekcie 1 – ovčiarske psy bez skúšok. Samozrejme využitie bieleho švajčiarskeho ovčiaka je podstatne rozmanitejšie... Okrem toho, že je pozorným strážcom a vskutku dobrým pracovným psom, nesmieme mu odoprieť ani vlastnosti rodinného a spoločenského psa, ktorý je láskavý k deťom, priateľský a v neposlednom rade učenlivý.

História
V Amerike a Kanade sa mohli biele ovčiarske psy postupne vyvíjať k samostatnej rase. Netrvalo dlho a o ich nepopierateľných schopnostiach sa dozvedeli aj chovatelia z Európy, ktorí sa čoraz viac začali o toto plemeno zaujímať. Vyústilo to nakoniec tak ďaleko, že začiatkom 70. rokov minulého storočia boli na náš kontinent importovaní prví jedinci. Stalo sa tak na podnet istých chovateľov zo Švajčiarska, kde sa americký pes Lobo stal nakoniec „kmeňovým“ otcom chovu. Nakrývaním týmto registrovaným psom, ale aj ďalšími importovanými jedincami z USA a Kanady sa postupne rozšírili do celej Európy. Dnes sú už po generácie vo veľkých počtoch chované na rasu. Aj keď FCI toto plemeno oficiálne uznalo len prednedávnom, vo Švajčiarsku je v dodatku tamojšej kmeňovej knihy vedené ako nová rasa už od roku 1991.

Vzhľad
Biely švajčiarsky ovčiak je silný, dobre stavaný, stredne veľký pes so stojacimi ušami. Poznáme hrubosrstého alebo dlhého hrubosrstého bieleho ovčiarskeho psa. Oba druhy majú stredne ťažkú stavbu kostí, vystretý postoj a elegantný, harmonický telesný vzhľad.
Pomer medzi dĺžkou trupu (od pysku po sedací hrb) k výške musí byť 12:10. Správaním je biely švajčiarsky ovčiak väčšinou temperamentný, vôbec nie nervózny, pozorný a vždy ostražitý. K cudzím osobám je však občas zdržanlivý, ale nikdy nebude bojazlivý alebo agresívny.
Hlava tohto psa je silná, jemne modelovaná a súmerná k telu. Zhora a zo strany pôsobí formovanie klinovito. Vrchné hraničné línie lebky a papule sú paralelné. Horná časť hlavy v súvislosti s lebkou je iba málo klenutá. Zreteľná je stredná brázda, ktorá je síce úzko formovaná, ale viditeľne rozpoznateľná. Tvárová časť lebky sa delí na štyri časti. Ňufák strednej veľkosti by podľa odporúčaní mal mať čierne pigmentovanie, ale prípustný je aj svetlejší. Papuľa musí byť každopádne mocná a v pomere s lebkou masívne dlhá. Chrbát nosa a spodná línia sa majú spolu ľahko zbiehať. Pery sa vyžadujú suché, dobre uložené a najlepšie úplne čierneho sfarbenia. Čeľusť a zuby sú rovnako ako u iných plemien aj tu nesmierne dôležitým faktorom. Vyžaduje sa silný a priliehajúci úplný nožnicový zhryz, pričom zuby stoja v čeľusti kolmo.
Najprijateľnejšie oči majú mať tvar mandle. Vsadené sú jemne krížom a hnedej až tmavohnedej farby. Očné viečka, ktoré musia dobre priliehať sa odporúčajú čierneho sfarbenia.
Uši má biely švajčiarsky ovčiak zasadené vysoko, nesie ich vzpriamene. Z predného pohľadu by mali byť vysoko vzpriamené vo forme dlhých, zaokrúhlených trojuholníkov vo vrchnej časti.
Stredne dlhý, svalnatý a zasadený krk má harmonizovať s telom. Elegantná šijová línia prebieha bez prerušenia od masívne vysoko nosenej hlavy až k telu, ktoré je silné, muskulatúrne a stredne dlhé. Dominuje mu horizontálny pevný chrbát so silne svalnatými lopatkami.
Prsia by nemali byť príliš široké. Ich rozmer by mal zaberať zhruba polovičku výšky. Siahajú až k lakťovým oblúkom. Hrudný kôš a predhruď sú zreteľné. Brucho a boky majú formu napnutých bočných partií, pričom brušná línia je ľahko vtiahnutá.
Chvost je dookola husto porastený, šabľovitý, ku koncu sa zužuje. S hlbokým zasadením siaha minimálne po lakťové kĺby. V pokoji visí alebo je ohnutý v spodnej tretine. V pohybe je vyššie, ale nikdy nie nad úrovňou chrbta.
Údy (hmotnosť): silné, šľachovité, stredne ťažké.
Ramená zhora: v dostatočnej dĺžke silno svalnaté.
Postoj zpredu: Mierne široký, zo strany dobre viditeľné zakrivenie.
Lakte: priliehajúce.
Spodné končatiny: dlhé, priame, šľachovité.
Laba: silná, iba málo zakrivená.
Ramená: dlhé a dobre položené. Dobré zaoblenie a celá časť ramien dobre svalnatá.
Zadný pohľad: priamy a paralelný, nie široký. Zo strany pekne zaoblený.
Predné stehná: stredne dlhé so silnou muskulatúrou.
Zadné stehná: stredne silné, šikmé s pevnými kosťami, dobre svalnaté kĺby.
Lakťové kĺby (zadné): silné a dobre zaoblené.
Laby: stredne dlhé, priame, šľachovité. Pazúry musia byť oddelené.
Paprčky: oválne, vzadu trocha dlhšie ako vpredu, palce ležiace husto vedľa seba, dobre klenuté. Pazúry majú mať tmavú (čiernu) farbu.

Chôdza, srsť, rozmery
Biely švajčiarsky ovčiak je v pohybe rytmický. Dôležitými prvkami jeho chôdze sú rovnomernosť, vytrvalosť, priame vystupovanie, rázny krok a v kluse prispôsobenie sa terénu s ľahkým našľapovaním nohy.
Kožu bez záhybov s tmavým pigmentovaním môže pokrývať výlučne biela srsť. Vlas má byť stredne dlhý, hustý, dobre priliehajúci hrubosrstý alebo dlhý hrubosrstý, pokrytý spodnou srsťou. Kratšie osrstenie je na papuli, tvári, ušiach a prednej časti. Šija a chrbát sú pokryté trocha dlhším vlasom. Iba jemne zvlnená a tvrdá srsť nie je v prípade tohto plemena chybou a je prípustná.
Veľkosťou sa psy a suky odlišujú. U psov je prípustná v rozmedzí 60 až 66 cm, u súk 55 až 61 cm. Psy vážia približne 30 až 40 kíl a suky 25 až 35 kg. Typizované psy však nesmú byť vylúčené z chovu kvôli menšej nadváhe alebo podváhe.

Chyby
Každé porušenie predpísaných štandardov sa vníma ako chyba. Pri oceňovaní sa ale zohľadňuje stupeň porušenia vo vzťahu k závažnosti chyby. Tie sa delia do troch kategórií na ľahké, ťažké a vylučujúce – neprípustné.
Ľahšími sú slabé divé zafarbenie, slabé žltkasté tieňovanie na špicoch ušníc, chrbte a vrchnej prednej strane chvosta. Sem patrí aj absencia – strata pigmentových škvŕn na ňufáku, perách alebo očných viečkach.
Kategóriu ťažkých chýb tvoria väčšinou nemotorný vzhľad, takzvaný štvorcový – kvadratický formát. Ďalej nedostatočné pohlavné rozdiely, chýbajúce viac ako dva PM1, visiace alebo zlomené a prevrátené uši, silne zvažujúca sa línia chrbta. Častou chybou je okrúhly, ba až zlomený (hákový) prevrátený chvost. Mäkké, vlnovité a kučeravé osrstenie alebo vyslovene dlhá srsť, ktorá neprilieha k telu, je rovnako ťažkou závadou. Nevynímajúc nepriliehajúce podložie srsti k telu. Ak je divé sfarbenie (žltkastý odtieň) na príslušných partiách zreteľné, považuje sa to už za ťažkú chybu. Zároveň je nutné podotknúť aj to, že M3 sa nemusia zohľadňovať.
Vylučujúcimi a neprípustnými chybami sú v prvom rade bojazlivosť a agresivita. Výnimkou ale nie sú ani jedno alebo obidve modré oči, prípadne vystupujúce oči, entropia, sktropia... Úplne nežiadúcimi sú predkus, podkus a skrížený skus.

Ing. Marcel Hvozdík

<< späť