BORDEAUXSKÁ DOGA
DOGUE DE BORDEAUX

O vzniku tohto plemena
panuje mnoho dohadov. Minulosť bordeauxskej dogy
je však dlhšia, ako sa
v skutočnosti predpokladalo.
Nikdy nešlo o príliš početné plemeno a jeho existencia sa
v minulosti obmedzovala
iba na pomerne malú časť
juhozápadného Francúzska.

 

 

 

Rozhodnúť sa pre bordeauxskú dogu je vecou srdca, rozumu a zodpovednosti.

 

 

 

Bližšie sa dočítate v KR 8/2001

Previous Page