BORDÓ DOGA

 

Typický moloss s krátkou hlavou s konkávnymi líniami. Bordeauxská doga je silný pes s veľmi svalnatou, celkovo harmonickou stavbou tela. Je nižšieho vzrastu, tzn. vzdialenosť hrudnej kosti od základne (voľný priestor pod hrudnou kosťou) je o niečo menší ako hĺbka hrudníka. Podsaditý, svalnatý, impozantný a vzbudzuje veľký rešpekt.

 

Stručne z pohľadu historického:

Bordeauxská doga patrí medzi najstaršie Francúzke plemená,  jej pôvod je pravdepodobne odvodený od psov Alanov, a to najmä psov používaných na lov diviakov, o ktorých sa zmieňuje Gaston Phébus (alebo Fébus), gróf z Foix, vo svojej "Knihe o  love" už v 14 st.:  ".. drží svoju korisť lepšie, ako by to dokázali tri chrty".

Pojem "doga" vznikol až na konci 14. storočia.   V polovici 19. storočia si vtedajšie dogy cenili len v Aquitanii. Používali sa na lov veľkej zveri (diviakov), na zápas (často podľa pevne stanovených pravidiel), na stráženie domov a stád a ako pomocníci mäsiarov. V roku 1863 sa v parížskom parku Jardin d'Acclimatation konala prvá francúzska výstava psov. Bordeauxské dogy už  boli na nej predvedené pod súčastným názvom. Na vzniku dnešnej dogy sa podieľali rôzne typy: toulousský typ, parížsky typ a bordeauxský typ. V období medzi dvoma svetovými vojnami utrpelo toto plemeno natoľko, že po vojne v rokoch 1939 až 1945 bolo prakticky ohrozené vymretím; nového rozkvetu sa dožilo až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

 

Štandard plemena Bordeauxská doga

(Dogue de Bordeaux)

F.C.I. Štandard č. 116 / 20. 06. 1995 D

Zem pôvodu: Francia

Využitie: stráženie, ochrana

KLASIFIKÁCIA F.C.I.: skupina 2  Pinči a Fúzači, Molossy a Švajčiarske salašnícke psy, bez skúšky z výkonu


Dogue de Bordeaux

Bordeauxská doga je atletický pes atraktívneho vzhľadu. Svojím prahom vzrušivosti patrí skôr ku kľudnejším molossom. Je to veľmi mohutné plemeno s plasticky vystupujúcimi svalmi, elegantné pri pohybe. Z hľadiska výživy patrí medzi najnáročnejších psov čo sa týka kvality a vyváženosti krmiva. Pri úmysle zaobstarať si  šteňa je vhodné brať do úvahy  i  zdravotné aspekty.

 

Dôležité proporcie:

Dĺžka tela presahuje  kohútikovú výšku zhruba v pomere 11:10. Hĺbka hrudníka presahuje polovicu kohútikovej výšky. Maximálna dĺžka papule zodpovedá tretine celkovej dĺžky hlavy. Minimálna dĺžka papule zodpovedá štvrtine celkovej dĺžky hlavy. U psov zodpovedá obvod hlavy približne kohútikovej výške.

 

Povaha a charakter:

Ako pôvodne bojový pes je vhodnejší najmä na strážne účely, túto úlohu plní s pozornosťou a veľkou odvahou, ale bez agresivity. Je dobrým spoločníkom a k svojmu pánovi je veľmi prítulný a láskyplný. Povaha tejto rasy je kľudná, vyrovnaná, s vysokým prahom vzrušivosti.  Pes je v povahe zväčša dominantný.

Hlava:

Mohutná, hranatá, široká, pomerne krátka a pri pohľade spredu trapezovitá. Pozdĺžne osi lebky a chrbta nosa (smerom vpred) konvergujú.

Lebka:

U psov zodpovedá obvod lebky, meraný v jej najširšom mieste, približne kohútikovej výške. Suky môžu mať obvod lebky o niečo menší. Tvar a objem lebky sú tvorené silne vyvinutými spánkami, nadočnicovými a jarmovými oblúkmi a priečnou vzdialenosťou medzi oboma kosťami dolnej čeľuste. Temeno hlavy je mierne konvexné. Odsadenie čela alebo stop je výrazne vyznačený; s chrbtom nosa tvorí temer pravý uhol (95 - 110 stupňov). Hlboká čelná ryha sa v smere k tylu splošťuje. Tvári dominuje čelo, ktoré je širšie ako vysoké. Temeno hlavy vykazuje vrásky usporiadané na oboch stranách symetricky vzhľadom k stredovej ryhe. Tieto hlboké a zatočené vrásky sú voľné v závislosti na tom, či je vzbudená pozornosť psa.

 

Tvárová časť:

Nosná huba: široká, dobre otvorené nosné otvory, dobre pigmentovaná, farba zodpovedá farbe masky; vyhrnutá nosná huba ("pršáčik") je povolená, nos však nesmie byť vtlačený do tváre.

Papuľa: silná, široká, mäsitá, ale pod očami nenafúknutá, relatívne krátka; horná línia veľmi ľahko konkávna s primerane vyjadrenými vráskami. Ku špičke nosa sa papuľa prakticky nezužuje; pri pohľade zhora v podstate štvorcová. S partiou temena hlavy tvorí chrbát nosa veľmi tupý uhol, otvorený hore. Pri vodorovnom držaní hlavy sa tupý, silný a široký koniec papule nachádza na dotyčnici spustenej z nosnej huby. Obvod papule je približne 2/3 obvodu hlavy. Jeho dĺžka sa pohybuje  medzi tretinou a štvrtinou celkovej dĺžky hlavy, merané od nosnej huby k tylovému výstupku. Dosiahnutie týchto medzných hodnôt (najviac jednej tretiny a najmenej jednej štvrtiny celkovej dĺžky hlavy) je prípustné, ale nežiaduce. Ideálna dĺžka papule je medzi uvedenými hranicami.

Čeľuste: veľmi silné, široké. Bordeauxská doga má predkus (tento predkus je typickým znakom plemena). Zadná strana dolných rezákov bez dotyku pred prednou stranou horných rezákov. Dolná čeľusť je oblúkovite zahnutá nahor. Brada je dobe vyjadrená a nemala by  prehnane presahovať pred horný pysk, ani ním nesmie byť zakrytá.

Zuby: silné, najmä špičáky.  Dolné špičáky sú odsadené a ľahko zakrivené. Rezáky sú dobre radené, predovšetkým v dolnej čeľusti, kde by mali tvoriť priamy rad.

Horný pysk: mäsitý, ľahko visiaci, možno ho posunúť dozadu. Pri pohľade z profilu prebieha dolný okraj pysku ľahkým oblúkom. Pysky prekrývajú po stranách dolnú čeľusť. Vpredu sa okraj horného pysku dotýka dolného pysku, potom po oboch stranách padá dolu a tvorí široké obrátené "V".

Líce: vystupujúce vďaka mimoriadne silne vyvinutým žuvacím svalom.

Oči: oválne, posadené ďaleko od seba. Vzdialenosť medzi oboma očnými kútikmi zodpovedá zhruba dvojitej dĺžke jedného oka. Úprimný pohľad. Spojivku nesmie byť vidieť.      

Farba oriešková alebo tmavo hnedá u psov s čiernou maskou; u psov bez masky alebo s hnedou maskou sa tolerujú  menej tmavé oči, ale nie sú žiaduce.

Uši: pomerne malé, trochu tmavšej farby než ostatné osrstenie. V nasadení sa predný okraj trochu zdvíha. Uši sú zvesené, avšak nie sú handrovite visiace. Pri vzbudenej pozornosti prilieha predný okraj ucha k lícu. Dolný okraj je ľahko zaoblený; nesmie siahať ďalej než k oku. Uši sú nasadené pomerne vysoko, na úrovni hlavnej temennej línie lebky, ktorej šírku ešte zdôrazňujú.

Krk:

Veľmi silný, svalnatý, temer valcový. Bohatá voľná mäkká koža. Stredný obvod krku zodpovedá takmer obvodu hlavy. Od hlavy je oddelený ľahkým oblúkom, primerane vyjadrené priečne prehĺbeniny. Z profilu je jeho horná línia ľahko konvexná. Dobre vyjadrený lalok začína na úrovni hrdla a prebieha v dvoch záhyboch až na predhrudie,  pričom  však príliš nevisí. Krk, ktorý je v nasadení veľmi široký, prechádza plynulo do pleca.

Telo (trup):

Horná línia: pevná, so širokým svalnatým chrbtom; dobre vyjadrený kohútik; široké, veľmi krátke a pevné bedrá; zadok primerane sklonený k nasadeniu chvosta.

Hruď: mohutná, dlhá, hlboká, široká, presahujúca lakeť.  Široké, silné predhrudie s konvexnou dolnou líniou. Rebrá dobre klenuté, avšak nie sudovité ani zrazené. Obvod hrudníka musí presahovať kohútikovú výšku o 25 až 30 cm.

Spodná línia: oblúkové vedenie línií od hlbokého hrudníka k pevnému, primerane vtiahnutému bruchu; brucho nie je ani ovisnuté, ani vtiahnuté ako u chrtov.

Chvost:

Veľmi silný v nasadení, pružný. Jeho špička dosahuje až k päte, ale nepresahuje ho. Nesený visiaci, hlboko nasadený; nezalomený a neskrátený. V kľude visí; ak je pes v pohybe,  zdvíha sa chvost z tejto zvislej polohy všeobecne o 90o až 120o, bez toho, aby sa zatáčal nad chrbát.

Hrudné končatiny: 

Silná stavba kostí. Veľmi vyvinuté svalstvo. Plece: mohutné, svalstvo plasticky vystupuje; lopatka je uložená stredne šikmo (zhruba 45o k horizontále). Uhol medzi lopatkou a nadlaktím je o niečo väčší než 90°.

Nadlaktie: veľmi svalnaté.

Lakte: ležiace v osi trupu, ani príliš tesne priliehajúce ku stene hrudníka, ani vytočené.

Predlaktie: pri pohľade spredu rovné alebo mierne sklonené zvonku od lakťov dovnútra ku stredu tela – predovšetkým u psov s veľmi širokým hrudníkom Pri pohľade z profilu stoja končatiny zvisle.

Predné nadprstie: silné; z profilu ľahko sklonené; pri pohľade spredu niekedy mierne vytočené von, aby sa tak vyrovnal ľahký sklon nadlaktia.

Predné laby: silné, tesne uzavreté prsty; silné zahnuté pazúry; dobre vyvinuté a jemné vankúšiky; napriek veľkej váhe chodí bordeauxská doga dobre po prstoch, neprešľapuje.

 

Panvové končatiny: 

Podsadité, dobre uhlené končatiny so silnou stavbou kostí. Pri pohľade zozadu sú panvové končatiny rovnobežné a zvislé. Pôsobí veľmi silným dojmom, aj keď sú panvové končatiny trochu menej široké než hrudné končatiny.

Stehná: veľmi vyvinuté a silné. Osvalenie plasticky vystupuje.

Koleno: kĺb paralelný s osou tela alebo ľahko vytočený von.

Päty: krátke, suché; primerane otvorený uhol päty.

Nadprstie: silné, bez paspárkov.

Zadné laby: mierne dlhšie ako  hrudné končatiny; prsty tesne zrazené.

 

Chôdza:

Na psa molosského plemena veľmi pružná. Pružný a priestorný krok. Dobrý posun, vychádzajúci z panvovej končatiny; priestranný pohyb hrudných končatín; najmä v kluse, čo je spôsob pohybu, ktorému sa dáva prednosť. Pri rýchlejšom kluse, má pes sklon niesť hlavu nižšie, horná línia sa skláňa dopredu a hrudné končatiny sa v snahe dosiahnuť ďalej pohybujú bližšie k osi tela. Krátky cval s pomerne vyjadreným zvislým pohybom. Na krátke vzdialenosti môže dosahovať veľkú rýchlosť.

 

Koža:

Silná a dostatočne voľná.

 

Osrstenie:

Vlastnosti srsti: hladká, krátka a na dotyk jemná srsť.

Farba srsti: jednofarebná žltá vo všetkých odtieňoch od mahagónovej až po špinavo žltú (isabela). Žiaduca je dobrá pigmentácia. Malé biele znaky na hrudi a prstoch sú prípustné.

 

Maska:

Čierna maska: maska býva často len málo rozšírená; nesmie dosahovať až na lebku. Môže byť sprevádzaná ľahkým "prelivom" na lebke, ušiach, krku a hornej časti tela. Nosná huba je čierna.

Hnedá maska: (staré označenie: "červená maska" alebo "hnedočierna").  Nosná huba i okraje viečok sú hnedé.

Bez masky: farba srsti v odtieňoch žltej; koža sa zdá byť červená (skôr označovaná ako "červená maska"). Nosná huba je načervenalá alebo ružová.

 

Veľkosť a váha

Veľkosť: musí zodpovedať približne obvodu hlavy.

Psy - kohútiková výška 60 až 68 cm

Suky - kohútiková výška 58 až 66 cm

Odchýlka 1 cm dolu a 2 cm hore sa toleruje.

Váha: psy - najmenej 50 kg      

       suky - najmenej 45 kg.

suky: mali by zodpovedať všetkým základným znakom rasy, ale menej výrazné.

 

Chyby:

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov by sa mala považovať za chybu, ktorej hodnotenie musí byť v správnom pomere so stupňom odchýlky.

 

Ťažké chyby

Nadmerná agresivita, bojazlivosť

Krátka a guľatá hlava s vystupujúcimi očami

Prílišné zdôraznenie buldokovitého typu (plochá lebka, chrbát nosa kratší, než štvrtina celkovej dĺžky hlavy)

Výrazná stranová odchýľka čelustí

Rezáky viditelné i pri zavretej papuli

Klenutý (konvexný) chrbát

Chvost so zrastenými obratlami, pokiaľ nie je vybočený do strany

Vtočené labky hrudných končatín aj ľahkého stupňa

Prehnane vytočené laby hrudných končatín

Ploché stehno

Príliš otvorený uhol päty (strmé uhlenie)

Uhly príliš uzavreté, "podstavaná" panvová končatina

Kravský alebo sudovitý postoj

Strnulá, alebo vzadu silne kolísavá chôdza

Neprimerane drsne chrčiaci psi

Biela na špičke chvosta alebo na prednej strane končatín nad predným alebo zadným nadprstím

 

Diskvalifikujúce chyby  

Dlhá a úzka hlava s málo výrazným stopom; chrbát nosa dlhší ako tretina celkovej dĺžky hlavy (nedostatky v type v oblasti hlavy)

Chrbát nosa rovnobežný s hornou líniou lebky alebo padajúci; konvexný chrbát nosa

Skrížené čeluste

Chýbajúci predkus

I pri zatvorenej papuli viditeľné špičáky

Pri zatvorenej papuli neustále viditeľný jazyk

Zalomený chvost, ktorý je zalomený do strany, alebo zatočený (ako vývrtka)

Zkrivený alebo skrátený chvost

Krivé hrudné končatiny  so silne povoleným nadprstím

Uhol päty otvorený dozadu (päta pavovej končatiny ohnutá dopredu)

Biely na hlave alebo na tele, iná farba srsti než "fauve" (žltá)

Zistiteľné nedostatky vedúce k invalidite

 

POZN.: Psy musia mať viditeľne normálne vyvinuté varlatá úplne spustené do miešku.

Milan Bíroš

<<< späť