Medzinárodná výstava psov
Bratislava - 24. augusta 2002
Bola predposlednou, veľkou generálkou na budúcoročnú Európsku výstavu, ktorá sa uskutoční v rovnakých priestoroch a aj za organizácie toho istého, možno trocha rozšíreného, usporiadateľského zboru. Tím obetavých funkcionárov na ktorého čele stáli JUDr. Zuzana Millerová (riaditeľka), Ing. Štefan Štefík (námestník), Viera Močková, Elena Orvcová, Andrea Burdátšová, Nora Takáčová, Ladislav Gonos a Dušan Benčin odviedli kus poctivej práce, aby 1960 vystavovateľov, ktorí prihlásili 2628 psov, mali vytvorené tie najoptimálnejšie podmienky. K nim patria bezpochyby aj rozhodcovia a tak sme mohli vidieť nie bežné zloženie rozhodcovského kolégia, ktoré tvorili významné osobnosti kynológie z celého sveta. Mali v ňom zastúpenie aj tak vzdialené krajiny ako Porto Rico, Panama, Argentína, kynologická veľmoc Veľká Británia, škandinávske Nórsko, južné Španielsko a krajiny strednej a západnej Európy, ktorým úspešne sekundovali naše rozhodcovské osobnosti. Medzi rozhodcami sme mohli vidieť aj tak známe mená kynológie ako prezidenta FCI Hans. W. Müllera, prezidenta Poľského kynologického zväzu Andrzeja Maniu.

Je zaujímavé pozrieť si štatistiku prihlásených psov a krajín. Z uvedeného počtu 2628 prihlásených psov ich bolo najviac z Českej republiky a to až 1196! Svedčí to o obľube slovenských výstav u našich západných susedov. S počtom 824 jedincov nasleduje Slovensko, nad sto psov mali prihlásení poľskí (144), rakúski (119) a maďarskí (103) kynológovia a celkový počet dopĺňali vystavovatelia z Nemecka (58), Ruska (55), Holandska (21), Talianska (20), Belgicka (16), Ukrajiny (12), Francúzska (11), Fínska (9), Slovinska (8), Litvy (7), Rumunska (7), Švajčiarska (6), Chorvátska (4), Estónska (4), Luxemburska (3) a Bieloruska (1).
Záverečné súťaže sa niesli vo veľkom štýle pred plnými tribúnami kde nechýbali aj čestní hostia, osobnosti spoločenského či kultúrneho života. Nakoľko súťaži Junior Handling sa venujeme z tejto výstavy na inom mieste nášho časopisu, začneme sa venovať iným súťažiam a to znova obnovenou „Dieťa a pes“, ktorú posúdil pán Jaroslav Kubaľa. Všetky deti, ktoré naozaj predviedli veľmi peknú súhru medzi nimi a ich psíkmi, odchádzali ako víťazi s peknou pamiatkou.
Súťaž o najkrajšieho psa vystaveného v triede dorast
posúdil vo veľkom záverečnom kruhu pán Vladimír Tomášek z Českej republiky. Na treťom mieste skončil pes slovenskej vystavovateľky Ing. Diany Holubovej, pudel veľký biely Flavio Marco Bohemica, keď pred ním na prvom mieste sa umiestnil anglický chrt Bokamaro Franeker vo vlastníctve poľských majiteľov M+ R Kaminscy a na druhom mieste border terrier Germanus Jack the Lad, ktorého majiteľom je Alena Auerbach z Českej republiky.
Súťaž o najkrajšieho dorastenca, sučku
, sme ako rozhodcu mohli zhliadnuť rumunského rozhodcu Petra Muntena, ktorý prvé miesto určil pre írsky setra menom Adinda, majiteľa A. L. M. Oei,, z Holandska. Na druhom mieste sa umiestnil kerry blue terrier Bhelliom Extra Guinness Zuzany Laušovej zo Slovenska na treťom mieste sa umiestnil čierny teriér Zlato Bojar Viktoria majiteľov Petcheneva – Giuoffo.
V súťaži o najkrajší pár psov, ktorú posudzoval pán Andrzej Mania z Poľska sa na prvom mieste umiestnil pár plemena americký kokeršpaniel, ktorý tvorili Orin Fly-Mystery – Katy Ajava Bohemica slovenskej majiteľky Ivony Justovej. Na druhom mieste sa umiestnil pár akít Orin Fly-Mystery – Katy Ajava Bohemica, Josefa Wolfa z Čiech a na treťom mieste pár whipetov Honky-Tonky z Hedvábí – Ikona z Hedvábí majiteľa Patrika Panýreka, taktiež z Českej republiky.
Súťaž chovateľských skupín posúdila slovenská rozhodkyňa Eleonóra Fischerová a podľa jej rozhodnutia si na tejto výstave prvenstvo zaslúžila chovatwľská stanica whippetov z Hedvábí chovateľky Ing. Markéty Kalouskovej z Českej republiky pred chovateľsko stanicou cavalier king charles spanielov Biely démon RNDr. Ingrid Mikulášovej a bradáčov malých čiernych Rezlark Ing. Larisy Rezkovej, taktiež z Čiech.
Najkrajší mladý pes bol vyberaný rozhodcom Štefanom Šinkom zo Slovinska. Na prvom mieste skončil west highland white terrier Speedy Gonzales du Moulin de Mac Gr. poľskej majiteľky Agnieszky Kryszak. Za ním poradí na druhom mieste Shih tzu Perfect Red Boy Bohemia Acro Ivety Kozákovej a na treťom Labrador retriever Vitality of Tankaram Mgr. Martiny Fialovej, obaja z Čiech.
Najkrajšia mladá sučka bola v záverečnom finálovom kruhu vybraná rozhodcom Robertom Veléz Picom z Portorica a na prvom mieste sa umiestnila predstaviteľka pudel stredný čierny Fascimile Liethus Simeonia Slavjank majiteľky P. Baklushin-Kurbatskaya z Ruska, na druhom Dalmatínsky pes Falcatus Stella-Dellilah Gabriely Thoma z Rakúska a na treťom mieste anglický kokeršpaniel Sandra z Lesních chalup majiteľov D. a I. Konečných z Českej republiky.
Titul BIS JUNIOR bol Han. W. Müllerom udelený spomedzi dvoch najkrajších mladých jedincov, pudlovi strednému čiernemu Fascimile Liethus Simeonia Slavjank majiteľky P. Baklushin-Kurbatskaya z Ruska
Veľkú cenu národných plemien posúdil skúsený slovenský rozhodca pán Tibor Havelka a ako víťaza tejto našej súťaže určil predstaviteľa plemena slovenský hrubosrstý stavač Amis Daniškov dvor majiteľa Jozefa Čuláka zo Slovenska.
Súťaž o Najkrajšieho veterána bola zverená poľskému rozhodcovi Zbygnievovi Ostrowskiemu a ten určil na prvé miesto afgánskeho chrta ICH Westend Girl Gandamak Vladimíra Majerského zo Sovenska, za ním druhý skončil pudel stredný čierny CH Zairo Black Narcis Zuzany Peškovej z Českej republiky a na treťom mieste sme na stupni víťazov videli welsh corgi pembroke ICH Filip z Pembroku Dr. Jána Galla tiež zo Slovenska.


Bratislava Best in Show (BIS) 24.8.2002: 1. novofundlandský pes ICh. French Fries King of Helluland, Kročkoví, 2. lhasa apso Mayormark Back Business, Harold C. - Frankl J., 3. afgánsky chrt Fletcher Gandamak, Werner Bomöser, handler Vojteková

V záverečných súťažiach víťazov plemien, ktorí sa predviedli v záverečnom kruhu podľa jednotlivých skupín, bolo zápolenie vo veľkej konkurencii nesmierne dramatické.
I. skupinu FCI posudzoval skúsený poľský rozhodca, predseda zboru rozhodcov v tejto kynologicky veľmi vyspelej a progresívnej krajine, pán Piotr Sliwka. Na veľkú radosť slovenských kynológov na prvých dvoch miestach skončili slovenskí jedinci. Ako víťaz s titulom BIG briard čierny Abbado Arte Cassari Z a M. Likierovcov, na druhom mieste nemecký ovčiak Rocky z Almazu Andrei Poídhorskej a na treťom mieste beauceron Bady z Koláčkova ranče Kateřiny Kratochvílovej z Českej republiky.
II. skupinu FCI pridelili usporiadatelia posudzovať španielskemu rozhodcovi Alfonzovi Thovar del Solar a ten opätovne stupňoval slovenskú radosť. Na prvom mieste sa umiestnil impozantný novofundlandský pes ICH French Fries King of Helluland vo vlastníctve a dodajme a z chovu Sone a Vladimíra Kročkovcov z Malaciek. Na druhom mieste sa umiestnil rottweiler Watzmann v. d. Bleichstrasse vo vlastníctve ruských majiteľov Kholerina E. - Rafailov R a ako tretí skončil reprezentant plemena argentínska doga Auca Bronco Knausser ktorého majiteľom je Calmels Alexandre z Francúzska.
III. skupina FCI bola posudzovaná maďarským skúseným rozhodcom Gáborom Kóroszom a žiaľ tu sme žiadne významné umiestnenie našich psov nezaznamenali. Na prvom mieste skončil parson Russel terrier Suzan´s Pride Zavabien, majiteľky Pattyn Suzanne s Francúzska, na druhom west highland white terrier Ready F´Joystick´s White Flame, majiteľov Müller - Sandherr Irmtraud z Nemecka a na treťom american staffordshire terrier Sahib Piros ktorého majiteľom je Kolodziej Jacek z Poľska.
IV. skupina FCI, ktorá bola posudzovaná rakúskou rozhodcovskou osobnosťou p. Gerhard Held bola opäť pre naše farby úspešná. Na prvom mieste skončil jazvečík hrubosrstý Ira vom Löwen von Aspern majiteľa Gerharda Rumpf z Rakúska, na druhom mieste skončil jazvečík hrubosrstý králičí Iont od Vévody Huberta Tomáša Říhu z Českej republika a na treťom mieste jazvečík dlhosrstý trpasličí Princ Ryan Piccolo Gitano Róberta Naďa zo Slovenska.
V. skupinu FCI posudzovala Ingebord Kincaid z Panamy a po dôkladnom posúdení určila, že si prvenstvo zaslúži čau-čau červený CH Wilson of the China´s Joy, ktorého majiteľom je Hevér László z Maďarska, za ním špic trpasličí Jan-Shars King of the Cowboy´s majiteľky Shevchenko Svetlany z Ukrajiny a ako tretí skončil aljašský malamut ICH Otello del Lago Degli Orsi majiteľky Bátai Tímei z Maďarska.
VI. skupina FCI, ktorú posudzoval Karl P. Reisinger z rakúska nám opätovne nepriniesla radosť v podobe najvyšších umiestnení. Na prvom mieste sa umiestnil rhodézsky ridgeback Milady, majiteľky O. Petrova z Ruska. Na ruhom mieste sa umiestnil dalmatínsky pes Falcatus Stella-Delilah Gabroely Thoma z Rakúska ako tretí skončil veľký hrubosrstý vendénsky baset Equinoxe L´Honneur du Pied Dany Maršíkovej z Českej republiky.
VII. skupina FCI bola posúdená taktiež rakúskou rozhodcovskou osobnosťou p. Hana Ahrens. V tejto skupine sme na stupni víťazov mohli zhliadnuť nielen slovenského jedinca, ale dokonca naše národné plemeno keď na prvom mieste skončil írsky seter O´Ceallaigh´s Yo Look at ME chorvátskej majiteľky Ljuba Justina. Na druhom mieste skončil nemecký krátkosrstý stavač Malomközi Délceg majiteľky Treiber Zsuzsanna z Maďarska a za veľkého aplauzu sa na tretie miesto postavil slovenský hrubosrstý stavač Amis Daniškov dvor Jozefa Čuláka.
VIII. skupina FCI posudzovaná rozhodcom z Nemecka pánom Horstom Kliebensteinom sa niesla v znamení úspechu českých vystavovateľov. Na prvom mieste sa umiestnil anglický kokeršpaniel čierny Bandy z Malé Kamenné majiteľov Dariny a Jiřího Kubánkovi, za nimi sa umiestnil labrador retriever Vitality of Tankaram Mgr. Martiny Fialovej a ako tretí skončil americký kokeršpaniel čierny Chery-Lee Bohemia Black Diamond Evy Nepomukovej.
IX. skupina FCI bola posúdená rozhodcom z Porto Rica Rafaelom de Santiago. Na prvom mieste sa umiestnil predstaviteľ plemena lhasa-apso Mayormark Back in Business majiteľov Harold C. – Frankl J. z Holandska. Za ním skončil na druhom mieste pudel trpasličí čierny Ebi Gale Bohemia Timothy majiteliek Svobodová Jana – Florišová z Českej republiky a ako tretí shih-tzu Kangaroo Bohemia Acro majiteľov J.a A. Podzemských z Českej republiky.
X. skupina FCI je tradične tou, kde máme naše želiezka v ohni. Tak tomu bolo aj tento krát, keď ju posudzoval nórsky arbiter Knuth Fr. Blutecher. Prvenstvu sa tešili všetci priaznivci slovenskej kynológie keď sa na prvom mieste umiestnil afgánsky chrt Fletcher Cristian Gandamak, ktorý je síce vo vlastníctve nemeckého majiteľa Wernera Bomösera, ale pochádza z chovu manželovo Vojtekovcov a bol vynikajúco predvedený Petrou Vojtekovou. Na druhom mieste sa umiestnil whippet CH Karstia Grand Prix Aleša Novaka zo Slovinska a na treťom saluki CH Tin Hinan´s Hallemah majiteľky Haferl Annette zo Švajčiarska.
V súťaži o najkrajšieho psa výstavy, alebo ak chcete Best in Show (BIS) –24.8.2002 za našej veľkej radosti sa na treťom mieste umiestnil afgánsky chrt Fletcher Cristian Gandamak, výborne predvedený aj tu Petrou Vojtekovou. Na druhom mieste skončil lhasa apso Mayormark Back in Business holandských majiteľov Harold C. – Frankl J. a prvenstvo si vybojoval opäť náš jedinec, novofundlandský pes ICH French Fries King of Helluland majiteľov Sone a Vladimíra Kročkovcov.
Všetkým slovenským úspešným jedincom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
(Výsledky boli spracované z podkladov dodaných sekretariátom MVP)

Jozef Šuster

<< späť