Svetová výstava bernardínov 2007
na Slovensku

Dňa 22. mája tohto roku sa v Maďarskom Esztergome konala svetová výstava Svätobernardských psov. Organizátorom tejto výstavy bol maďarský klub chovateľov Svätobernardských psov, člen WUSB – Svetového klubu chovateľov bernardínov.
Kedže členom WUSB je aj náš slovenský klub, bola účasť našich zástupcov samozrejmosťou.


Samotné stretnutie priaznivcov tohoto krásneho a veľkého plemena sa začalo už v piatok 21. 5. 2004 na brehu Dunaja v hoteli Estergom. O deviatej hodine sa stretli na členskej konferencii zástupcovia jednotlivých členských štátov. Náš klub zastupovali p. V. Klačan – sekretár klubu, p. V. Hrušecký – člen prezídia klubu a p. Ing. M. Vozár – člen revíznej komisie. Okrem iného sa v priebehu rokovania odsúhlasovali miesta organizovania ďalších svetových výstav plemena. Pre rok 2007 bola všetkými účastníkmi jednohlasne odsúhlasená svetová výstava k nám na Slovensko. Po prerokovaní všetkých bodov programu sa účastníci rozišli, aby sa večer o 19,30 opäť zišli už aj s mnohými vystavovateľmi na spoločnom raute v prírode v priestoroch záhrady Szalma Čárdy na brehu Dunaja. Spoločné posedenie sa konalo pri cimbalovej hudbe. V priebehu večera boli vylosovaní rozhodcovia na samotnú výstavu. Účastníci sa rozišli okolo polnoci plní nedočkavosti na samotnú výstavu, nakoľko titul svetového víťaza je lákavý.
Sobotnajšie ráno neveštilo nič dobré, čo sa týka počasia. Deň to potvrdil. Bolo chladno a niekoľkokrát sa spustil aj dážd. Psom to síce nevadilo, vystavovatelia si však svojich krásavcov strážili tak, aby ostali čo najdlhšie v plnej paráde. Kedže po vlaňajšom Belgicku sa konala svetová výstava pre našich vystavovateľov vo veľmi blízkom mieste, prejavilo sa to aj na účasti. Po domácich Maďaroch a druhých Holaďanoch sme mali tretie nahojnešie zastúpenie. Z celkom prihlásených slovenských chovateľov 11 sa ich nakoniec zúčastnilo 9. Päť našich vystavovateľov sa aj umiestnilo do 4. miesta. Umiestnenia našich členov sú na klubovej www.bernardin.sk v odstavci výsledky výstav a ich foto v rubrike galéria.
Záver výstavy bol pre našich účastníkov zvlášť príjemný. Sučka Xéna – Keresy -Bársony slečny Fockovej Petry, členky nášho klubu z Rožňavy, sa stala svetovou víťazkou dlhosrstých súk. Následne postúpila do záverečnej súťaže o BIS, WUSB show pre rok 2004. Sučka z maďarského chovu slovenskej majiteľky sa nakoniec stala zo 110 celkovo prihlásených psov v oboch variantoch krátko i dlhosrstí celkovou víťazkou svetovej výstavy WUSB show 2004 v Estergome. Sučku úspešne vystavoval pán Focko Peter, otec majiteľky.

 

Vladimír Klačan

<< späť