Špeciálna výstava svätobernardských psov
27.4.2002 Donovaly

Videli sme Tibora Havelku v kruhu s katalógom!

Aj klubové podujatia sa dajú zorganizovať na rôznej spoločenskej i odbornej úrovni. Na špeciálnej výstave svätobernardských psov, ktorá sa konala tohoto roku na Donovaloch, kde sa práve toto plemeno symbolizujúce okrem dobrosrdečnosti a povesti záchranára aj hory a sneh hodí azda najviac,  sa každý mohol opäť presvedčiť o tom, že ak je snaha, nadšenie a schopnosti, nič nebráni tomu aby bola, aj  počtom prihlásených psov nie najväčšia „špeciálka“ nielen prehliadkou kvality plemena. Okrem toho môže byť aj spoločenským podujatím, ktoré zbližuje členov klubu, chovateľov, majiteľov a priateľov „bernardýnov“ a v neposlednom rade nedá nespomenúť aj význam propagácie plemena medzi odbornou i laickou verejnosťou.

„Pozrite sa! Pozrite sa!  Tibor Havelka je v kruhu a nahliada do katalógu!“ Ozvalo sa z kadiaľ si od prichádzajúceho diváka, zrejme chovateľa iného plemena, ktorý nebol do organizácie podujatia zasvätený. A naozaj ak ktokoľvek a takmer kedykoľvek počas trvania výstavy pozrel do výstavného kruhu, tak sa  mohol na vlastné oči presvedčiť ako tento skúsený medzinárodný rozhodca drží v ruke katalóg! Pýtate sa mnohí teraz, možno pohoršene, ako je možné, že práve rozhodca ktorý je na Slovensku známy svojimi nekompromisnými postojmi pri dodržiavaní etických zásad pri posudzovaní sa zrazu v kruhu pohyboval s výstavným katalógom? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tibor Havelka tentokrát nebol  rozhodcom, ale vedúcim kruhu! Nie je to novinársky škriatok! Iste sa teraz zamyslíme nad tým ako často vidíme medzinárodných rozhodcov pôsobiť v dôležitej, ale predsa len nedocenenej funkcii vedúceho kruhu? Áno, stáva sa to, ale osobne som mal šťastie pri výkone spomínanej činnosti vidieť okrem Tibora Havelku len jedinú a taktiež uznávanú osobnosť, predsedu Slovenského boxer klubu pána Imricha Sopka.  Aj týmto postojom môže funkcionár klubu     na špeciálnej či klubovej výstave veľmi výrazne pomôcť zdarnému


V1, CAC, Naj. pes, BOB - Vasco von Geutenreuth

priebehu výstavy. Klub chovateľov svätobernardských psov akoby tento rok zmobilizoval všetky dostupné i nedostupné možnosti a táto „špeciálka“ bola prvým medzníkom na ceste za kvalitou. Ak sme spomenuli Tibora Havelku ako jedného z funkcionárov nedá nepokračovať a nezastaviť sa pri menách najmä predsedu Františka Plachého a najmä sekretára Vladimíra Klačana, ktorý pri organizovaní tohoto podujatia vybral asi najväčší podiel z množstva zverených úloh. Avšak tak ako sme u neho zvyknutí na podujatiach vrcholových pretekov psích záprahov na Donovaloch, tak tomu bolo aj na tejto výstave. Počnúc zahájením v zariadení SMREKOVEC, kde sa zúčastnili okrem ďalších členov organizačného výboru, rozhodcu z Českej republiky Vladimíra Adlta a dozoru Bedricha Mészarosa aj zástupcovia sponzorských firiem Pedigree a Sieťotlač Juráš, tak tomu bolo aj počas spoločenského večera pre všetkých zúčastnených v Donly centre. Taktiež samotný priebeh podujatia počas nasledujúceho dňa bol zorganizovaný bezchybne a občasný, mierny dážď nevadil ani vystavovateľom ani ich štvornohým krásavcom. Tým by iste nevadila ani poriadna snehová metelica, ale na pohode vystavovateľov a početných návštevníkov by to iste nepridalo a nemohli by sa tak dostatočne sústrediť na ocenenia a tituly predvedených jedincov, ktorí okrem Slovenska na Donovaly pricestovali z Českej republiky, Poľska a Maďarska.


V1, CAC, Naj. sučka, BOB - Kertesi-Bársony Ornella

A ako to nakoniec  všetko dopadlo?  Kto sa stal najkrajším z krásnych svätobernardských psov, alebo ak chcete „bernadýnov“?
Krátkosrsté a dlhosrsté jedince sa posudzujú osobitne a tak u krátkosrstého rázu v triede mladých psov získal známku V1 - BANTO Olbrzym z Galicji, vo vlastníctve poľského majiteľa Stanislawa Ziebu. V triede mladých sučiek sa predstavila jediná sučka Kertesi-Bársony Ornella (Kertessi-Bársomy Xénó x Kertésy-Bársony Martina), ktorá je vo vlastníctve Gabriela Kanalu. V triede víťazov tentokrát nevyšiel deň Ch. Heidy  Fi-It, ktorej majiteľmi sú P. a M. Baranek a dostala známku VD.
U svätobernardských psov dlhosrstých bola konkurencia podstatne väčšia. U psov v triede dorastu dostali známku „nádejný“ obaja prevedení jedinci ATOS spod Pajštúna majiteľa Pavla Burdigu ako aj Faraon z Karolewka majiteľov P a M. Baraneka.
V triede mladých psov VD1 získal Herkules z Jata Falvi majiteľa Ing. Jozefa Ďurčeka a ďalší predvedení jedinci Kertsei-Básony Nelson a St-Pierre Armand dostali známku dobrú.
Známku výbornú obdržali v triede otvorenej  V1, CAC – EIKO z Jata Falvi (Orantéz  Large Garden x Petra Large – Garden), majiteľky Romany Fukasovej, V2 - Kertesi-Bársony Heraldó-Bufi (Kertesi-Bársony Ferdinand x Barbacs-Kerti Dorka) a V3 - Kertesi-Bársony Freddie (RICCARDO v. St. Flórián x XASSA von Harmanndsorf), obe vo vlastníctve maďarských majiteľov. Známku veľmi dobrý obdržali Eiko II Large Garden a Charlie od Demänovky a známkou dobrý bol ocenený GINO v. King.

Z triedy víťazov u psov vzišiel nielen CAC, ale aj najlepší pes výstavy a neskorší BOB - víťaz plemena VASCO von Geutenreuth (Emir x Viktoria von Geutenreutj) maďarského majiteľa Nagy Istvána. Ako V2, R.CAC skončil v tejto veľmi silne obsadenej triede Kertesy Bársony Ferdinand majiteľa Tibora Gáspára, V3 - Amian v.H. Eeksternest, ktorého majiteľ je Ing. Milan Vozár a V4 – Marlo vom Celler Schlos.
U sučiek v triede dorastu obdržala známku nádejná Amarin spod Pajštúna, majiteľky Ing. Oľgy Valancovej. Z triedy mladých vzišla aj neskoršia najkrajšia sučka výstavy V1, CAJC GERA Inovec (Conrád Large – Garden – Arika Inovec), majiteľa Martina Dorčáka. V triede otvorenej ako výborná 1, CAC sa umiestnila sučka FANNY Inovec (Conrád Large – Garden x Arika Inovec) Viery Kalinovej. Ako ďalšia v po radí so známkou výborná skončila ETNA z Jata Falvi (Conrád Large – Garden x Bessy z Jata Falvi), majiteľky Moniky Kvorkovej a V3 obdržala Antea z Lozorna (Bolko Ertona x Fajra od Demänovky), majiteľa Miroslava Gogu. V poradí štvrtá, avšak so známkou veľmi dobrá skončila sučka Flora Inovec a známku veľmi dobrá obdržala Gera Large Garden.
V triede víťazov ako výborná 1, CAC skončila DELTA od Demänovky (Paksi Large Garden x Elza od Sliačanky) majiteľa Vila Hrušeckého  a ako V2 – Szepesvári Olivia (Xaro von Siedlerhof x Caline de la Ciernaz), majiteľa Istvána Nagya.
Čo dodať? S vysokou chovateľskou úrovňou išli ruka v ruke aj úroveň spoločenská. To všetko vďaka aktívnemu prístupu zodpovedných v klube za toto podujatie. Zostáva vysloviť nádej, že podobných klubových akcií bude stále viac a viac a to nielen v rámci Klubu chovateľov svätobernardských psov.

Jozef Šuster

 

<< späť