ZMENA JE ŽIVOT

Minulý rok bol pre Klub chovateľov plemena belgický ovčiak veľmi dôležitý, prevažná väčšina jeho členov však o tom nevie. Preto nám dovoľte využiť stránky časopisu Kynologická revue, aby sme predovšetkým chovateľov, ale aj majiteľov či priaznivcov plemena oboznámili s tým, že štandard KCHPBO zastrešovaného plemena bol prepracovaný. Zmeny avízovala p. Anny de Prez (B) už na klubovke v roku 2000 a náš minuloročný rozhodca ŠKV bol tak láskavým, že nám originál nového štandardu poslal..

Viacej prinášame v KR 4/2002.

Previous Page