14.-16.9. 2007 Bundessiegerprüfüng Meppen (D)

 

FOTOGALÉRIA

 

 

Majstrovstvá Nemecka vo výkone nemeckých ovčiakov Bundessiegerprüfung (ďalej len BSP), v dňoch 14. - 16. 9. 2007 boli pre mňa trochu iné. Práve v Meppene v roku 2003 som zažil z môjho pohľadu najkvalitnejšie obsadené majstrovstvá Nemecka, ktoré som navštívil....

 

Aj keď nás v piatok privítal dážď, postupne sa vyčasilo a BPS, ktorý je veľkým sviatkom nemeckých výcvikárov, pokračoval v perfektnej réžii organizačného tímu. Ak na MS WUSV v Bratislave podľa Ľ. Janského z Čiech boli „ozdobou“ naši figuranti, v Meppene rozhodca p. Paul-Werner Koch vystriedal figuranta na prvej časti. Ani výkony na druhej časti neboli oslnivé. Kvalitu našich figurantov ocenili aj moji priatelia z Nemecka, účastníci BSP. Stopy posudzoval p. Róbert Schädler. Boli položené na mierne prerastenej oráčine za dobrých klimatických podmienok. Poslušnosť, ktorá prebieha súbežne s obranou na vedľajšom štadióne, posudzoval predseda výcvikovej komisie Nemecka p. Günther Diegel. Sám majster Nemecka so psom Okar v. Karthago, posudzoval poslušnosť nekompromisne a podľa môjho názoru až veľmi prísne. Žiadny zo 122 zúčastnených pretekárov nebol ocenený známkou výborne. Videl som len pár poslušností, lebo som sa zameral na obranu, ale poslušnosť, ktorú predviedol Jürgen Zank s Ericom v Sportpark bola veľmi emotívna, výsledok 95 známka V. D. Ale je to len môj názor. Napätie trvalo až do poslednej chvíle, viedol už spomínaný J. Zank s Ericom, ktorý je ale kryptorchid.

Na obranu nastúpil p. Thomas Lapp s Falkom v. Wolsblick, ktorý ako jediný mohol ohroziť prvenstvo J. Zanka. Musel však urobiť výkon na obrane 97 b. Nižšie hodnotenie znamenalo „len“ 2. miesto. Perfektne prepracovaný revír, vyštekanie a technická časť, trochu menej plné zákusy, ale konečne hodnotenie výborne 97. Thomas je výborný človek, môj priateľ, mnohonásobný účastník BSP, pri osobnom rozhovore mi povedal, že za 30 rokov súťaženia už má všetky miesta od druhého do desiateho, chýba mu len „Sieger“, v Meppene sa to „podarilo“.

Svojou kvalitou tohtoročné majstrovstvá v Meppene, podľa môjho názoru, tie z roku 2003 neprekonali, ale bolo sa na čo pozerať. Veľmi pôsobivý výkon v poslušnosti a obrane predviedol pes z českého chovu Franco zo Zdenkova dvora s Güntherom  Hildebrantom (majster Nemecka 1994 so psom zo slovenského chovu Agbar Betmme).

Ak rozhodca na stopách zadal trom pretekárom 100 bodov, v obrane dosiahol najvyššie hodnotenie 99 b. pes Bandit v Zuchtgut so svojím psovodom Sven Kessel. Už viac rokov sa najpočetnejším zastúpením potomkov prezentuje pes Asko v. d. Lutter. Kvalitatívne aj kvantitatívne bola zastúpená chovná stanica v. Talka Marda, manželov Horsta a Michaele Knoche, tri jedince z „J“ vrhu, z toho Javír 3. miesto, a získal titul Universalsieger za výsledok na BSP a celoštátnej výstave.  Hektor v. Talka Marda (97, 87, 94). 21. miesto.

Výnimočne sme si počkali na záverečné vyhodnotenie, bolo veľmi pôsobivé a  W. Henke, prezident SV, nezabudol pozvať všetkých na naše majstrovstvá WUSV do Bratislavy.

 

 Ján Sudimák