KYNOLOGICKÁ REVUE  | SUCHNO ZŠK | UKK |SKJ | FCI
www.nemecky-ovciak.sk | www.EURODOG.sk

 

 

                                                                                

 

HOME

HOTELS BOOKING

VÍŤAZI GRAND PRIX

FOTOGALÉRIE NA FB

2014

2006

2005

2004

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska

Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov

2. kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta FCI a WUSV

15. ročník

 

 

magazínu Kynologická revue

usporiadané

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORKY MESTA VRBOVÉ

 

27. - 29. 5. 2016

  IPO 1, IPO 3 - CACIT 

Vrbové – Futbalový štadión MŠK Vrbové

 

TROFEJ MÓRICA BEŇOVSKÉHO
Slawomír Jaszcza ARONIS AMICUS NOBILIS (PL)
Kateřina Houšková DRÁKULKA KATČINA SMEČKA (CZ)

 

 

IPO 3 CACIT

 

VÍŤAZ GRAND PRIX, Majster SÚCHNO: Milan Rybecký & HYRRO Z ARTHEMILLY

I. VICEVÍŤAZ GRAND PRIX, Vicemajter SÚCHNO: Bohuš Miča & URRI Z KUŘIMSKÉHO HÁJE

II. VICEVÍŤAZ GRAND PRIX, II: Vicemajster SÚCHNO:  Eva Smädová & FOX ČAROVNÁ LAMPA

DERBY VÍŤAZ:  Martina Ružičková & ROSO SPOD LAZOV

NAJLEPŠIA STOPA: Milan Rybecký & HYRRO Z ARTHEMILLY

NAJLEPŠIA POSLUŠNOSŤ: Milan Rybecký & HYRRO Z ARTHEMILLY

NAJLEPŠIA OBRANA: Lukáš Vanta & PASSAT EQIDIUS

VÍŤAZ PLEMENA NEMECKÝ OVČIAK: HYRRO Z ARTHEMILLY

VÍŤAZ PLEMENA BELGICKÝ OVČIAK:  BUNGEE BETKIN DVOR

 
K.č. Št.č. Psovod/Priezvisko meno Štát Meno psa / chov.stanica Plem. A B C Spolu Por.
1 11 Milan Rybecký SK HYRRO Z ARTHEMILLY NO 90 94 87 271 1
2 6 Eva Smädová SK FOX ČAROVNÁ LAMPA NO 86 90 90 266 3
3 12 Dáša Kostelná SK ENDY v.d. SCHWARZEN IRMA NO 84 85 90 259 6
4 7 Peter Kolník SK SCOTTY VIKAR NO 80 76 85 241 9
5 15 Lukáš Vanta SK PASSAT EQIDIUS NO 23 91 97 211 12
6 4 Dušan Michalec SK USIR ANUBIS THE SECOND MLN 63 74 91 228 10
7 10 Pavol Kanich SK HADYA VON DER SIGISLIEBE NO 68 83 72 223 11
8 13 Bohuš Miča SK URRI Z KUŘIMSKÉHO HÁJE NO 90 86 93 269 2
9 abs Lech Szczepaňski PL QUO VADIS CANIS BEBETO MLN 0 0 0 0 15
10 2 Zuzana Švajdová SK COLT Z ERISEDU NO 75 88 90 253 8
11 3 Peter Bognár SK YKE VA-PE NO 65 0 0 65 14
12 9 Milan Chudý SK EZY VON SPELLEN DOB 0 0 0 0 DIS
13 5 Martina Ružičková SK ROSO SPOD LAZOV NO 77 90 91 258 7
14 1 Matúš Balun SK ORGINÁL MALÝ LUMPÍK NO 87 93 86 266 4
15 8 Slavomír Štefánik SK UBAS OD POLICIE ČR NO 77 0 0 77 13
16 14 Miroslav Bolech SK BUNGEE BETKIN DVOR MLN 84 86 92 262 5

 

 

IPO 1 - MEMORIÁL MARIÁNA SLOVÁKA

 

1. MIESTO NA GRAND PRIX: Janka Hanajíková & HAKIM KARSANG

2. MIESTO NA GRAND PRIX: Artur Daniš & JIMMI Z ARTHEMILLY

3. MIESTO NA GRAND PRIX: Miroslav Strašík & ARES LIŠČÍ VRCH

NAJLEPŠIA STOPA:  Slawomír Jaszcza & ARONIS AMICUS NOBILIS

NAJLEPŠIA POSLUŠNOSŤ: Marek Hromada & SONY DAREOS

NAJLEPŠIA OBRANA: Janka Hanajíková & HAKIM KARSANG

VÍŤAZ PLEMENA NEMECKÝ OVČIAK:  HAKIM KARSANG

VÍŤAZ PLEMENA BELGICKÝ OVČIAK: ARES LIŠČÍ VRCH

VÍŤAZ PLEMENA HOVAWART: DRÁKULKA KATČINA SMEČKA

 

 

Št.č. Psovod/Priezvisko meno Štát Meno psa / chov.stanica Plem. A B C Spolu Por.
21 18 Štefan Herega SK LUSIE LUFTY MLN 0 0 0 0 DIS
22 20 Jozef Baran SK VIKI LUBINOV SLOVAKIA MLN 0 0 0 0 DIS
23 23 Artur Daniš SK JIMMI Z ARTHEMILLY NO 75 90 95 260 2
24 21 Marek Hromada SK SONY DAREOS MLN 70 92 92 254 4
25 22 Janka Hanajíková SK HAKIM KARSANG NO 94 91 97 282 1
26 19 Miroslav Strašík SK ARES LIŠČÍ VRCH MLN 86 84 86 256 3
27 17 Slawomír Jaszcza PL ARONIS AMICUS NOBILIS NO 95 87 0 182 6
28 16 Kateřina Houšková CZ DRÁKULKA KATČINA SMEČKA HOV 70 86 75 231 5

 

 

 

 

Rozhodcovia IPO 3:

 

 

Ing. Marián Ráček (SK) 

Stopa 

 

 

 Rudolf Danek (SK)

Poslušnosť

 

 

Dušan Majtás (SK)

Obrana

Rozhodca IPO 1:

 

Marek Lenárd (SK)

 

 

Figuranti:

 

 

Peter Ličák (SK)

IPO 3

 

 

 

Peter Mičuch (SK)

IPO 3

 

 

 

 

Martin Štefek (SK)

IPO 1

 

Kladači stôp:

Martin Šťastný

Peter Višňovský

Tomáš Čierny

 

Vedúci stôp:

David Rakús

 

Vedúci súťažnej plochy:

Pavol Nemec

 

Technické zabezpečenie podujatia

Riaditeľ pretekov: Miroslav Slovák

Sekretár: Jozef Šuster

 

 

TITULY NA GRAND PRIX 2016

 

TROFEJ MÓRICA BEŇOVSKÉHO

-          získava zahraničný účastník z každej zúčastnenej krajiny, s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, bez ohľadu na to v ktorej kategórii štartoval. V prípade rovnosti bodov rozhoduje účasť vo  vyššej kategórii, prípadne celkovo vyššie umiestnenie.

 

IPO 3 - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SÚCHNO

GRAND PRIX

 

Majster Slovenska SÚCHNO 2016

-          získava  pretekár s nemeckým ovčiakom s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti. 

 

I. Vicemajster Slovenska SÚCHNO 2016

-          získava  pretekár s nemeckým ovčiakom s druhým najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti. 

 

II. Vicemajster Slovenska SÚCHNO 2016

-          získava  pretekár s nemeckým ovčiakom s tretím najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti. 

 

Víťaz GRAND PRIX 2016

-          získava  pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti.  V prípade úplnej rovnosti bodov vo všetkých disciplínach o celkovom víťazovi rozhodne + ďalšie preskúšanie na druhej časti obrany (protiútok) hodnotený všetkými rozhodcami kategórie IPO 3.

 

I.Vice víťaz GRAND PRIX 2016

-          získava  pretekár s druhým najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti. V prípade úplnej rovnosti bodov vo všetkých disciplínach o držiteľovi titulu I. Vicevíťaz rozhodne + ďalšie preskúšanie na druhej časti obrany (protiútok) hodnotený všetkými rozhodcami kategórie IPO3.

 

II.Vice víťaz GRAND PRIX 2016

-          získava  pretekár s tretím najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade úplnej rovnosti bodov vo všetkých disciplínach o držiteľovi titulu II. Vicevíťaz rozhodne + ďalšie preskúšanie na druhej časti obrany (protiútok) hodnotený všetkými rozhodcami kategórie IPO3. 

 

Najlepšia stopa - IPO 3

(možnosť pomenovania súťaže podľa sponzora podujatia)

-          získava ju pretekár  s najvyšším počtom bodov na stope, bez ohľadu na ostatné získané body.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkovo vyššie umiestnenie.

 

Najlepšia poslušnosť – IPO 3

(možnosť pomenovania súťaže podľa sponzora podujatia)

-          získava ju pretekár  s najvyšším počtom bodov na poslušnosti, bez ohľadu na ostatné získané body.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkovo vyššie umiestnenie.

 

 

Najlepšia obrana  – IPO 3

(možnosť pomenovania súťaže podľa sponzora podujatia)

-          získava ju pretekár  s najvyšším počtom bodov na obrane, bez ohľadu na ostatné získané body.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkovo vyššie umiestnenie.

 

DERBY VÍŤAZ 

-          táto súťaž je vypísaná pre psov narodených v roku 2013.  Získava ju najlepšie umiestnený pretekár so psom narodenom vo vyššie uvedenom roku.  V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti.  V prípade úplnej rovnosti bodov vo všetkých disciplínach o celkovom víťazovi rozhodne + ďalšie preskúšanie na druhej časti obrany (protiútok) hodnotený všetkými rozhodcami kategórie IPO 3.

 

JUNIOR  CUP

-          Trofej získava najlepšie umiestnený účastník - psovod do 18 rokov.

 

Víťaz plemena IPO 3

         získava najlepšie umiestnený predstaviteľ každého plemena  bez ohľadu na počet  účastníkov a počet získaných bodov.

 

IPO 1 - Memoriál Mariána Slováka

 

Víťaz IPO 1 na  GRAND PRIX 2016

-          získava  pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti.  V prípade úplnej rovnosti bodov vo všetkých disciplínach o celkovom víťazovi rozhodne + ďalšie preskúšanie na druhej časti obrany (protiútok) hodnotený všetkými rozhodcami kategórie IPO 1.

 

I.Vice víťaz IPO 1 na GRAND PRIX 2016

-          získava  pretekár s druhým najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vyššie body na obrane, následne poslušnosti. V prípade úplnej rovnosti bodov vo všetkých disciplínach o držiteľovi titulu I. Vicevíťaz rozhodne + ďalšie preskúšanie na druhej časti obrany (protiútok) hodnotený všetkými rozhodcami kategórie IPO1.

 

II.Vice víťaz IPO 1 na  GRAND PRIX 2016

-          získava  pretekár s tretím najvyšším počtom dosiahnutých bodov, podľa skúšobného poriadku IPO. V prípade úplnej rovnosti bodov vo všetkých disciplínach o držiteľovi titulu II. Vicevíťaz rozhodne + ďalšie preskúšanie na druhej časti obrany (protiútok) hodnotený všetkými rozhodcami kategórie IPO1. 

 

Najlepšia stopa - IPO 1

(možnosť pomenovania súťaže podľa sponzora podujatia)

-          získava ju pretekár  s najvyšším počtom bodov na stope, bez ohľadu na ostatné získané body.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkovo vyššie umiestnenie.

 

Najlepšia poslušnosť – IPO 1

(možnosť pomenovania súťaže podľa sponzora podujatia)

-          získava ju pretekár  s najvyšším počtom bodov na poslušnosti, bez ohľadu na ostatné získané body.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkovo vyššie umiestnenie.

 

Najlepšia obrana – IPO 1

(možnosť pomenovania súťaže podľa sponzora podujatia)

-          získava ju pretekár  s najvyšším počtom bodov na obrane, bez ohľadu na ostatné získané body.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkovo vyššie umiestnenie.

 

JUNIOR  CUP

-          Trofej získava najlepšie umiestnený účastník - pretekár do 18 rokov.

 

Víťaz plemena IPO 1

         získava najlepšie umiestnený predstaviteľ každého plemena  bez ohľadu na počet  účastníkov a počet získaných bodov.

 

V kategórii  IPO 1 môže štartovať pes i s vyššou skúškou.

 

 

© Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768